Szczęście

rodzaj emocji spowodowanej doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne

Szczęście – pozytywna emocja, spowodowana doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Szczęście
 • A szczęście było tak dostępne, tak blisko!
  • А счастье было так возможно, Так близко! (ros.)
  • Autor: Aleksander Puszkin, Eugeniusz Oniegin (1833) 6, 47.
 • Aby być szczęśliwym, nie należy przeglądać się w lustrze ulicy.
 • Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.
 • Ach, gdy z tobą, kochanie,
  Smutku i szczęścia nie dzielę,
  Smutek smutkiem zostanie,
  Weselem nie jest wesele.
  • Autor: Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Kurhanek Maryli w: Wiersze, wyd. Czytelnik, Warszawa 1970, s. 99.
  • Zobacz też: smutek
 • Ale szczęście to nie hazard, to ciężka praca, planowanie, a poza tym coś jeszcze. A jeżeli już hazard, to wykalkulowany.
 • Błogosławiony ten, który żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia.
 • Bóg pragnie, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Ludzie jednak szukają szczęścia tam, gdzie go nigdy nie znajdą, a więc na ziemi, w dobrach materialnych lub w innych ludziach. Pełnię szczęścia można odnaleźć tylko przez zjednoczenie się w miłości z Chrystusem.
 • Byliśmy szczęśliwi tak, że ciszę przerywało tylko milczenie.
 • Ciche szczęście w zakątku
  obok galopującej wieczności.
 • Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście.
 • Co nie boli, to nie życie, co nie przemija, to nie szczęście.
 • Cudowne, doprawdy, jest opanowanie umysłu, tak trudnego do opanowania, zawsze żywotnego i chwytającego to co pożąda. Poskromiony umysł przynosi szczęście.
 • Cywilizacja dostatku dóbr materialnych błędnie jest kojarzona z czasem szczęśliwości. Żeby być szczęśliwym, poza innymi warunkami (subiektywnymi i zróżnicowanymi indywidualnie), niezbędny jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie z rzeczami.
 • Czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego szczęście tak długo zwlekało, dlaczego nie przyszło wcześniej, ale jeśli pojawia nam się znienacka, jak w tym przypadku, kiedy już na nie nie czekaliśmy, wtedy najprawdopodobniej nie będziemy wiedzieli, co robić i chodzi nie tyle o wybór pomiędzy śmiechem płaczem, ile o tajemną wewnętrzną trwogę, na myśl, że być może nie zdołamy stanąć na wysokości zadania.
 • Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.
 • Człowiek, który żyje dla samego szczęścia, nie może być szczęśliwy! Zapamiętaj to sobie!
 • Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście.
 • Czy wiesz, jak ja sobie wyobrażam szczęście? Oko utopione w oku, w którego głębiach obietnice raju, dłoń w dłoni, której dotknięcie wzbudza bicie mojego serca.
 • Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności.
 • Do wszystkich warunków szczęścia brakuje najczęściej jednego, który trzeba przynieść ze sobą, daru umiejętności bycia szczęśliwym.
 • Doświadczenie poucza, że powodzenie życiowe, pomyślność, szczęście nie musi iść w parze ze stopniem posiadanej inteligencji i kultury umysłowej. Bywa różnie. Czasem osobnik o raczej prymitywnym umyśle jest szczęśliwszy od wysoce inteligentnego, ponieważ lepiej się przystosowuje do rzeczywistości nie całkiem racjonalnie ułożonej, mniej rzeczy go drażni i martwi, ma mniej powodów do wątpliwości i rozterek duchowych, a czasem i więcej szans na awans.
 • Dziwne są ścieżki szczęścia. Niektórzy potrafią zbudować swoje szczęście niemal z niczego, ocalić i rozdmuchać nawet najbardziej nikłą iskrę, choć wiatr i deszcz.
 • Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem.
 • Gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec.
 • Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.
 • Im się jest szczęśliwszym, tym mniej uwagi poświęca się własnemu szczęściu.
 • Istnieje szereg zasad, które określają czym jest szczęście, i jeśli ich nie spełniasz, twoja świadomość nie dopuszcza do siebie myśli, że jesteś szczęśliwy.
 • Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne.
 • Jedyne szczęście to cnota. Nie, to nieprawda. Każda część trójdzielnego mózgu ma swoje własne szczęście. Jaszczurka w słońcu, ssak na polowaniu, człowiek czyniący dobro.
 • Jedynie dwie rzeczy czynią nas szczęśliwymi: wiara i miłość.
 • Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi, jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha.
 • Jeśli „a” oznacza szczęście, to a=x+y+z; x – to praca, y – rozrywki, z – umiejętność trzymania języka za zębami.
 • Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci.
 • Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.
 • Jeżeli jesteś szczęśliwy, możesz uszczęśliwiać również innych. Szczęśliwy może widzieć wokół siebie tylko szczęśliwych.
 • …już nie wierzę, że szczęście mi da pieniądze, chociaż cały czas uważam, że pieniądze mogłyby mi dać szczęście.
  • Autor: Maria Czubaszek
  • Źródło: Artur Andrus, Maria Czubaszek, Każdy szczyt ma swój Czubaszek. Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem, 2011
 • (…) każdy polityk ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Jedni bowiem uważają, że szczęście kraju polega na tym, co według innych byłoby dlań nieszczęściem.
 • Kiedy jesteście szczęśliwi, spójrzcie w głąb waszych serc, a odkryjecie, że tylko to, co sprawiło wam ból, teraz sprawia wam radość.
 • Kiedy pojmiesz, że życiem można się cieszyć, samo zwierciadło mądrości pojawi się przed tobą.
 • Król czy zwykły człowiek wtedy jest szczęśliwy, kiedy we własnym domu los mu sprzyja.
  • Der ist am glücklichsten, er sei ein König oder ein Geringerer, dem in seinem Hause Wohl bereitet ist. (niem.)
  • Autor: Johann Wolfgang von Goethe, Ifigenia w Taurydzie, akt I, scena III, tłum. Edward Csató
 • Kto pragnie szczęścia dla siebie a przemocą dręczy innych, którzy tego szczęścia równie pragną nie zazna szczęścia w zaświatach.
 • Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się.
 • Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłości.
 • Kupują twoje szczęście. Ukradnij je.
  • On achète ton bonheur. Vole-le. (fr.)
  • Opis: slogan francuskiego maja 1968
 • Lepiej jest być gwałtownym niż oględnym, gdyż szczęście jest jak ta kobieta, którą trzeba koniecznie bić i dręczyć, aby ją posiąść.
 • Ludzie widzą, że są nieszczęśliwi, ale mało kto wie, że mógłby być szczęśliwy.
 • Masz szczęście – jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo jest piękna.
 • Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki…
 • Na świecie żyje się nie pięknem, ale szczęśliwym losem.
  • Opis: przysłowie gagauskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części gagauskiej: Edward Tryjarski, s. 66.
  • Zobacz też: piękno
 • Nader często zawdzięczamy nasze szczęście czyjejś stracie.
 • Największe szczęście w życiu bierze się nie z posiadania, ale z dawania.
 • Największym szczęściem jest określić wroga, przygotować wszystko, zemścić się, a potem pójść spać.
 • Największym szczęściem jest zaprzestanie dążenia do jego osiągnięcia
 • Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.
 • Nawet nieszczęście może stać się przyczyną szczęścia.
 • Nic dziwnego, że malarze XVII i XVIII wieku, malując na sklepieniach kościołów obrazy szczęścia pośmiertnego, przedstawiali figury świętych bujające pomiędzy obłokami. Aż do wynalezienia aeroplanów niebo i obłoki i utrata ciężaru i ułatwienie lokomocji między chmurami to były najżywsze obrazy szczęścia i potęgi nadludzkiej.
 • Niczemu się nie dziwić jest prawie jedyną rzeczą, która może uczynić szczęśliwym i zachować w tym stanie.
  • Nihil mirari prope res una quae possit facere et servare beatum. (łac.)
  • Autor: Horacy, Listy
 • Nie da się zmusić szczęścia, żeby samo przyszło.
  Nie codziennie wygrywa się na loterii.
 • Nie istnieje coś takiego jak przypadek w przebiegu spraw ludzkich, a szczęście jest słowem bez sensu.
 • Nie istnieje coś takiego, jak szczęście, jest tylko koncentracja. Gdy jesteś skoncentrowany, jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, gdy nie myślisz zbytnio o sobie.
 • Nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą
  • Autor: przysłowie buddyjskie
 • Nie ma światła, które świeciłoby dla siebie samego. Każde szczęście rozjaśnia świat.
 • Nie mamy prawa cieszyć się szczęściem, jeśli nie tworzymy go dokoła nas, podobnie jak nie możemy używać bogactw, których nie wypracowaliśmy.
 • Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie – nie zrobi zawodu; przyjdzie – zrobi niespodziankę.
 • Nie szczędź czasu na to, aby być szczęśliwym.
  • Autor: Phil Bosmans
  • Zobacz też: czas
 • Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia do biegu wydarzeń – a będziesz szczęśliwszy.
 • Nie w poznaniu jest szczęście, ale w poznawaniu.
 • Nie zawsze szczęście marzy o tym, by spotkać człowieka.
 • Niestety, tak to już bywa na tym nie najlepiej urządzonym świecie, że szczęście człowiecze nie zawsze zależy od czyichś dobrych życzeń.
  • Źródło: Krakowskie baśnie i legendy: Niezwykłe dzieje kniezia Łakoty, Dziewony i zmyślonego Glana
 • Nikt nie jest zupełnie szczęśliwy od dzioba do ogona.
 • Oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie
  Podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie.
 • Pieniądze szczęścia nie dają.
  • Źródło: porzekadło
 • Pogoń za szczęściem jest sprawą osobistą i (…) nie istnieje wzorzec, który moglibyśmy przekazać innym.
 • Prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju.
 • Prawdziwymi pesymistami są ci, którzy wiedzą co to jest szczęście.
 • Przed ślubem zdawało się jej, że go kocha, ale oczekiwane szczęście nie nadeszło. „Pomyliłam się więc” – myślała i starała się dociec znaczenia słów: szczęście, namiętność, upojenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach.
 • Są dwie drogi do szczęścia – religia i głupota.
 • Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże.
 • Szanuj szczęście, jest tylko wypożyczone.
 • Szczęścia nie potrzeba szukać umyślnie, tylko żyć dzielnie a szczęście samo się znajdzie. Gdyby się zaś i nie znalazło, to i mniejsza o to, byleby sprawa szła naprzód, byleby była zrobioną robota, na której dokonaniu nam zależy, byleby obsadzony był nasz posterunek społeczny, byleby w czyn wprowadzone były moje zdolności kulturotwórcze.
  • Autor: Władysław Witwicki, Analiza psychologiczna pragnień jako podstawa etyki, „Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych”, 1905, R. 21, zeszyt 12, s. 1036.
 • Szczęście nie jest stacją, do której przyjeżdżasz, lecz sposobem podróżowania.
  • Autor: Margaret Runbeck
  • Źródło: „Przekrój”, tom 1, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, Kraków 1976, s. 12.
  • Zobacz też: podróż
 • Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno; szczęście, które dzielisz – to kwiat.
  • Happiness held is the seed; happiness shared is the flower (ang.)
  • Autor: John Harrigan
 • Szczęście czego mi nie dało, tego mi nie będzie brało.
  • Opis: przysłowie polskie
 • Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje.
  • Opis: przysłowie polskie
 • Szczęście dziś matką, a jutro może być macochą.
  • Opis: przysłowie polskie
 • Szczęście gdy trafi na głupiego, wszystkim go czyni nieznośnego.
  • Opis: przysłowie polskie
 • Szczęście głupim sprzyja.
  • Opis: przysłowie polskie
 • Szczęście jest czymś więcej niż zewnętrzna pomyślnością; warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą.
 • Szczęście jest jak motyl: kiedy usiłujesz je złapać, zawsze wymyka ci się z rąk. Ale jeśli cichutko usiądziesz, to może samo do ciebie przyleci.
 • Szczęście jest jak Tour de France – długo czekasz, a potem chwila i go nie ma. Kiedy się zjawia, trzeba je łapać.
 • Szczęście jest nieodłączne od ofiarowywania siebie innym.
 • Szczęście jest więzieniem, Evey. Najbardziej zdradziecki ze wszystkich więzień
 • Szczęście jest wypadkową tego wszystkiego, co człowiek w życiu przeżył i posiadał. Stanowi niejako zamkniecie jego rachunków życiowych, jest – „bilansem” jego życia.
 • Szczęście każdego jest dobrem dla każdego i wobec tego szczęście ogółu jest dobrem dla ogółu ludzi.
 • Szczęście ma to do siebie, że umyka.
 • Szczęście można znaleźć nawet w najmniejszym ziarenku pustynnego piasku. Bo ziarenko piasku jest chwilą Stworzenia, a Wszechświat poświęca całe miliony lat, by mogło istnieć.
 • Szczęścia nie osiągniesz żadną chytrością. Naucz się znajdować radość w życiu – to najlepszy sposób przyciągnięcia szczęścia.
 • Szczęście polega na tym – całe szczęście, by z prostych rzeczy nie tworzyć intelektualnych labiryntów.
 • Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi.
 • Szczęście rzadko bywa nagrodą; częściej jest niespodziewanym prezentem.
 • Szczęście?
  to co dzień dostać jeden uśmiech
  i zwrócić jeden wiersz.
 • Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.
 • Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
 • Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje.
 • Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami.
 • Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem.
 • Szukasz szczęścia – wstąp na chwilę!
  • Opis: hasło reklamowe międzywojennych kolektur loterii państwowych.
 • Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w rozkoszowaniu się nimi.
 • Trzeba śmiać się, nim się będzie szczęśliwym, bo można umrzeć i nie roześmiać się.
 • Uczynić kogoś szczęśliwym – to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.
 • Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.
 • Ważniejsze jest dla mnie szczęście narodowe brutto mojego narodu niż dochód narodowy brutto.
 • Ważniejszy jest łut szczęścia niż kilogram zasług.
 • Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn jak i skutków.
 • Wspomnienie dni radosnych milszym nieraz bywa
  I prawdziwszym, niż szczęście na ziemi.
 • Wspomnij mnie. Jeszcze tylko wspomnij mnie. Ponad wszystek ból i żal I tłum obcych lic…
  Przez otwarte okno jadalnego pokoju wlewał się z podwórza piskliwy sopran jakiejś Kaśki czy Fruzi.
  Marta zatrzymała rękę z filiżanką przy samych ustach i pomyślała:
  – Mój Boże, jakież to kobiece. Właściwie nie ma różnicy między tą służącą a mną… Wspomnij mnie… tylko wspomnij. Czy my, kobiety, same przyczyniłyśmy się do tej biernej roli w stosunku do mężczyzny, czy oni nam tę rolę narzucił? Czy mógł nam mężczyzna tak dalece tę bierność wpoić, że bez niej czujemy się nieszczęśliwe?… A z nią?…
 • Wszyscy pragniemy szczęścia i bardzo o nie zabiegamy. Ale kiedy już przyjdzie, zaczynamy rozglądać się trwożnie za rachunkiem, jaki nam przyjdzie za nie zapłacić.
 • Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego.
 • Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.
 • Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka się ich, a one „siedzą” na nosie. Tak blisko!
  • Autor: Phil Bosmans
 • Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.
 • Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich.