Radość

uczucie zadowolenia lub wesołości wywołane pomyślnymi albo zabawnymi zdarzeniami

Radośćemocja, uczucie ogromnego zadowolenia.

Radość
 • Doskonałą Błogość można nazwać samsarą, a nirwaną Błogość Wygaśnięcia, która uważa Błogość za stan pośredni.
 • Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość.
 • Kiedy o tym myślałam, czułam radość i napięcie, nieśmiałość i wielką niecierpliwość – wszystko to naraz; czułam się człowiekiem.
 • Nadmiar smutku się śmieje. Nadmiar radości płacze.
 • Oszalała z radości zaczęła krzyczeć: „Słuchajcie! Słuchajcie! Znalazłam głowę! To cudowne!” Widząc jej podniecenie, przyjaciel postanowił, że jej nie rozwiąże, dopóki zupełnie się nie uspokoi. W końcu Enyadatta zrozumiała absurdalność całej sytuacji. Przecież nigdy nie zgubiła głowy! Wróciła do domu, zajęła się rodziną i pracą, ale nie była już teraz tak próżna i zajęta sobą, jak przedtem.
 • Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.
 • Przywilejem dzieciństwa jest poruszać się bez przeszkód między magią i owsianką, między bezgranicznym strachem i galopującą radością.
 • Radość jest matką wszystkich cnót.
 • Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia.
 • Radość występuje w nas również, jeżeli od niedawna stwierdzamy obecne istnienie jakiegoś doniosłego stanu o wartości dodatniej. Powiadamy: od niedawna, ponieważ radość, jak każdy stan uczuciowy, ulega stępieniu przy dłuższym trwaniu podniety, nie ulegającej widocznym zmianom. Stąd pomysł trwałej radości przy niezmiennej podniecie wydaje się psychologicznie sprzeczny.
 • Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
 • Rób przede wszystkim to, co potrafisz zrobić najlepiej i czynisz to z radością.
 • Spokój i radość są światłem, są słońcem, które oświeca życie, i pod którym rozwija się wszystko.
 • Świat przenika błogość, która przenika i sama jest przenikana. Tak jak zapach kwiatu zależy od kwiatu, i bez kwiatu jest niemożliwy, podobnie bez formy itd. nie można by było dostrzec błogości. (…) A zatem cały świat jest spontanicznie doskonały, ponieważ spontaniczna doskonałość jest jego naturą. Kiedy umysł znajduje się w oczyszczonym stanie, jego esencją jest również nirwana.
 • Szatan boi się ludzi radosnych.
 • Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.
 • Trudną do określenia jest siła współczucia, która sprawia, że bierzemy udział w próbach i doświadczeniach, co szamocą dolą drugich: Ona to zespala nas z nimi, że ich cierpienia i radość stają się naszymi.
 • Wierzaj mi, prawdziwa radość jest rzeczą poważną.
 • Z tego, że człek zazdrosny posiadł krocie,
  że liczni są druhowie zawistnika,
  że wiedza dana została idiocie
  – najmniejsza nawet radość nie wynika.
  • Autor: Sakja Pandita
  • Źródło: Drogocenna skarbnica wytwornych maksym, wyd. M&M, Kraków 1991, tłum. Ireneusz Kania.