Ben Hur

powieść historyczna Lewisa Wallace’a z 1880 roku

Ben Hur – powieść historyczna autorstwa Lewisa Wallace’a z 1880 roku; tłumaczenie – Antoni Stefański (1901), pisownia oryginalna.

  • Domyślność, cenna cnota niewieścia, wtedy nabiera wartości, gdy litość i miłosierdzie są jej źródłem. Ta właściwość stanowi główną różnicę duchową między mężczyzną a kobietą, dopóki niewiasta pozostaje w zakresie właściwym jej usposobieniu i jej uczuciom.
Okładka powieści (1880)
  • Najmniejszy ptaszek nie spocznie na najwspanialszem drzewie tak, by nie poruszył najdelikatniejszych strun jego życia, owych niewidzialnych nici stanowiących rdzeń żywotności. Tak i umysł ludzki bywa równie czułym na najlżejsze słowo.
  • Trudną do określenia jest siła współczucia, która sprawia, że bierzemy udział w próbach i doświadczeniach, co szamocą dolą drugich. Ona to zespala nas z nimi, że ich cierpienia i radość stają się naszemi.
  • Władza, jak wiesz, to przemijająca istota, a skrzydła jej zawsze do lotu rozwinięte.