Szczerość – nieukrywanie swych zamiarów, uczuć, pragnień i myśli.

 • A szczery facet to facet taki,
  Co ma na dłoni serce i flaki,
  I przy spotkaniu powiada króciutko:
  – Wiesz, twoja żona żyje z Kociutką!
 • Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania.
  • Autor: Jerzy Andrzejewski
  • Źródło: „Odra”, Wrocławskie Wydawn. Prasowe RSW „Prasa”, 1981, s. 56.
 • Gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość.
 • Prawda jest to zgodność naszych myśli z rzeczywistością, a nie: zgodność naszych słów z naszymi myślami. To ostatnie nazywa się prawdomównością, szczerością, otwartością, sztuką wymowy i zależy od dobrych chęci mówiącego i od jego sprawności stylistycznej, a to, czy moje sądy są prawdziwe, czy mylne, nie zależy ani od moich chęci, ani od mojej wprawy w wyrażaniu myśli.
 • Szczerością pewnie się zgubię,
  Mimo to będę otwarty:
  Dawniej kochałem… dziś lubię
  Życie na żarty.
 • Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia.
 • W kochaniu, gdy szczerości brak
  – czy warto ciągnąć bal?