Adam Asnyk

polski poeta, dramaturg i nowelista

Adam Asnyk (1838–1897) – polski poeta i dramatopisarz.

 • A roztopieni
  W cichym błękicie
  Tylko serc własnych,
  Usłyszym bicie.
  • Źródło: Barkarola w: Poezye, tom III, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 178.
  • Zobacz też: serce
Adam Asnyk
 • Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
  Choć macie sami doskonalsze wznieść:
  Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
  I miłość ludzka stoi tam na straży,
  I wy winniście im cześć!
 • Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą.
  • Źródło: Poezja II
  • Zobacz też: radość
 • Gdybym był młodszy, dziewczyno,
  Gdybym był młodszy!
  Piłbym, ach, wtenczas, nie wino,
  Lecz spojrzeń twoich najsłodszy
  Nektar, dziewczyno!
 • Jednego serca! tak mało mi trzeba,
  A jednak widzę, że żądam – za wiele!
  • Źródło: Jednego serca… w: Poezye, tom I, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 90.
 • Każda epoka ma swe własne cele
  I zapomina o wczorajszych snach:
  Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
  I nowy udział bierzcie w wieków dziele –
  Przyszłości podnoście gmach!
 • Lecz się powracać myślą strzeż
  Do niższej sfery bytu,
  Ocknie się bowiem w tobie zwierz…
  I spadniesz z marzeń szczytu!
  • Źródło: Haszumat w: Pisma, tom III, wyd. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1924, s. 196.
 • Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,
  Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
  Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
  Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
 • Między nami nic nie było!
  Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych!
  Nic nas z sobą nie łączyło —
  Prócz wiosennych marzeń zdradnych…
 • Miłości! tyś zawsze wielką;
  Wielką w twoich zwątpieniach, wielką w twojej wierze,
  Jeszcze większą w żądaniach, największą w ofierze.
  • Źródło: Nie jedno ma imię. Aforyzmy o miłości, wyb. Kiejstut R. Szymański, Wrocław 1997.
 • Na szczytach Tatr, na szczytach Tatr,
  Na sinej ich krawędzi,
  Króluje w mgłach świszczący wiatr
  I ciemne chmury pędzi.
  • Źródło: Ulewa w: Poezye, tom II, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 200.
  • Zobacz też: Tatry
 • Na własne mroki najlepszą pociechą zapalić światło pod ubogich strzechą.
 • Nie baw się w bohatera!
  Nadludzką nie błyszcz cnotą:
  Kto w górę wciąż spoziera,
  Ten łatwo wejdzie w błoto.
 • Nie pomogą próżne żale…
  Ból swój niebu trza polecić —
  A samemu wciąż wytrwale
  Trzeba naprzód iść… i świecić!
  • Źródło: Słonko w: Poezye, tom II, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 261.
  • Zobacz też: ból, żal
 • Nie rozumiemy z ludzi nikogo
  I właśnie dla tej przyczyny,
  Swych bliźnich zawsze sądzimy wrogo
  Myśli, uczucia i czyny.
 • Przypominam jeszcze teraz
  Bladej twarzy alabastry,
  Krucze włosy – a we włosach
  Srebrne astry…
  • Źródło: Astry w: Poezye, tom III, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 193.
  • Zobacz też: aster
 • Przestańmy własną pieścić się boleścią,
  Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
  Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
  Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…
 • Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele
  I składać życzeń utajonych wiele,
  I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny…
  Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.
 • Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
  Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg!
  • Źródło: Do młodych w: Poezye, tom II, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 58.
  • Zobacz też: droga, prawda
 • Ta łza, co z oczu twoich spływa,
  Jak ogień pali moją duszę…
  • Źródło: Ta łza… w: Poezye, tom I, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 93.
  • Zobacz też: łza
 • Tam, gdzie w sercach bezmyślność i bierność,
  Krzewić się może jedna tylko mierność.
 • Ten jest prawdziwie samotnym na ziemi,
  Kto nawet współczuć nie umie z drugiemi.
 • Ten ma największe hojności porywy,
  Komu fortuna odmówiła mienia;
  A ten najbardziej bywa gadatliwy,
  Co nie ma właśnie nic do powiedzenia.
 • Wszystkie żywota gorycze
  Zamknąłem w sercu, jak w grobie:
  Niech drzemią w nim tajemnicze,
  Nie mówiąc światu o sobie.
  • Źródło: Ból zasnął w: Poezye, tom III, wyd. Gebethner i Wolff, Lwów 1898, s. 173.
  • Zobacz też: gorycz
 • Za moich młodych lat
  Piękniejszym bywał świat,
  Jaśniejszym wiosny dzień!
  (…)
  Za moich młodych lat
  Wonny miłości kwiat
  Perłowym blaskiem lśnił…
 • Żyć to nie znaczy iść przez róże,
  Sięgać po laury, zbierać oklaski.
  Żyć to znaczy przetrwać wszystkie burze
  I dążyć tam, gdzie świecą ideałów blaski.
  • Źródło: Franciszek Sielicki, Folklor dziecięcy i młodzieżowy na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym, Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 1992, s. 94.
  • Zobacz też: ideał, życie
Wikisource