Cel – stan lub obiekt, do którego się dąży.

 • Cel, który musi uświęcać środki, godzien jest tych środków.
 • Gdy nastolatek wie, co chciałby osiągnąć w życiu, ma cel, do którego zmierza (…). Jeżeli ten cel jest realny, wydatnie pomoże mu to rozwinąć w sobie poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej.
  • Autor: Edna Irwin, Udręki okresu dorastania – studium stresów u nastolatków
 • Jeśli w dalszym ciągu będziemy wierzyć, że cele systemu przemysłowego – wzrost produkcji, towarzyszący mu wzrost konsumpcji, postęp technologiczny, utarte wyobrażenia i poglądy, które system ten umacniają – dadzą się pogodzić z życiem, to całe nasze życie postawimy w służbie tych celów. Pozwalać będziemy – lub też będzie nam pozwolone – na wszystko, co pozostaje w zgodzie z tymi celami; wszystko inne będzie wykluczone. System przemysłowy będzie sterował naszymi pragnieniami odpowiednio do swych potrzeb; polityka państwa będzie ulegała podobnemu wpływowi; wykształcenie zostanie przystosowane do potrzeb przemysłu; dyscyplina wymagana przez system przemysłowy stanie się uznaną moralnością społeczną. Wszystkie inne cele wydawać się nam będą pedantyczne, błahe lub antyspołeczne. Zostaniemy podporządkowani celom systemu przemysłowego.
  • Autor: John Kenneth Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973, s. 413-414.
 • Ludzie przekraczają cele, które sami sobie wyznaczają.
  • Autor: Gordon Dryden, Out of the Red
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 456.
 • Mierzy się ponad cel, by trafić do celu.
 • Musimy chcieć, musimy do czegoś dążyć, chociaż nigdy nie ujrzymy dojrzałego owocu naszych trudów ani nie dowiemy się z całych dziejów o rezultacie ludzkich dążeń.
 • Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.
 • Na świecie istniał język zrozumiały dla wszystkich (…). Był to język zapału, język rzeczy, które wykonuje się z miłością i ochotą, nie tracąc nigdy z oczu celu, do którego się zmierza, i w który się mocno wierzy.
 • Szukasz celu… Chcesz stanąć obok swoich bohaterów.

Zobacz też: