Ideał – coś tak doskonałego, że poprawić się tego nie da.

 • Brutalność dziejów

Ideał?-
Na przemiał!

 • Idealista myśli o człowieku, że jest dobry. Realista – że powinien być dobry.
 • Ideałem mężczyzny jest kobieta, której nie może znaleźć.
 • Ideałów umieranie

Kiedy naród niedojrzały –
Umierają!... ideały.

 • *Autor: Leszek Wierzchowski, Dziwne stany świadomości. Frasobliwi i kuglarze. Fraszki, Wyd. II, Kraków 2013, ISBN 978-83-918326-5-3
 • Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować.
  • Autor: George Bernard Shaw
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Każde pokolenie ulepszało swój dom w imię własnych ideałów, za które następne generacje musiały nieraz wiele płacić.
 • Krańcowymi ideałami ludzkiej szczęśliwości są tylko pustelnia lub harem.
 • Królestwo idealisty

Królestwo jego nie z tego świata,
Więc na tym – mają go za wariata!

 • Mężczyzna ideał... takie coś jednej kobiecie się kiedyś przyśniło i obudziwszy się wybuchnęła gorzkim i żałosnym szlochem. Opowiedziała sen przyjaciółkom. Też się popłakały.
 • Nie sztuka mieć ideały, sztuka – w imię bardzo wielkich ideałów nie popełniać bardzo drobnych fałszerstw.
 • Pokrzepienie niezamożnych

Tego, co fortuną mały,
Krzepią – wielkie ideały!

 • Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei.
 • Współczujmy idealistom. Cierpią za miliony.
 • Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi.