Błoto – gęsta masa z rozmokłej ziemi.

Błoto
  • Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.
  • Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy.
  • Rzuć kamień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy.
  • To błoto nie jest mi obojętne. Jest częścią mojej ojczyzny.