Samuel Adalberg

polski paremiolog i wydawca tekstów staropolskich

Samuel Adalberg (1868–1939) – polski historyk pochodzenia żydowskiego, paremiolog, folklorysta i wydawca tekstów staropolskich.

  • Niezmiernie trudno, a prawie niepodobna, o ścisłą definicję przysłowia, mogącą rozstrzygać ostatecznie, co na miano przysłowia zasługuje lub nie, ale decyduje w takich razach lepiej od wszelkich zasadniczych definicji ów, że tak nazwę, nervus paremiologicus, którego się nabywa długim wczytywaniem się w przysłowia i pewnym przejęciem się ich formą językową, częściej aniżeli treść sama decydującą.
Samuel Adalberg
  • O zużytkowaniu pewnej pracy dla naukowych celów powinna rozstrzygać jej wartość naukowa, a nie dzieło, w którym umieszczona została.
    • Źródło: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. VI.
  • Zadanie układającego zbiór przysłów podobne być winno do zadania bibliotekarza, którego ideałem jest rozmieszczenie książek w taki sposób, aby poszukiwane jak najprędzej i bez trudności odnaleźć się dały.
    • Źródło: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, op. cit., s. XIII.

Zobacz też: