Bezmyślność – błędne postępowanie bez zastanowienia.

  • Bezmyślni nigdy nie popełnią błędów w myśleniu.
  • Myśli są niewidzialne, ale bezmyślność jest widoczna.
  • Niektóre dane wskazują, że ludzie mogą wykonywać mniej lub bardziej złożone zadania przy niewielkim tylko zaangażowaniu w nie myślenia bądź nawet z zupełnym jego pominięciem. Często próbują zredukować swoją aktywność poznawczą, a w każdym razie poprzestają na wykorzystaniu bardzo nielicznych wskazówek. Są refleksyjni tylko w określonych warunkach, bodaj częściej ujawniają bezmyślność.
  • – Śmierć ma jednak swoje dobre strony
    – Chyba tylko bezmyślność, z jaką zamiata mechanicznie potrzebnych i niepotrzebnych.