Talent

wrodzone lub nabyte predyspozycje w dziedzinie intelektualnej, ruchowej lub artystycznej

Talent – wrodzone predyspozycje do czegoś, wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie.

 • Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.
 • Beztalencia mają wyjątkowy talent do utrudniania życia utalentowanym.
 • Byle człowiek był szlachetny, całą zaś resztę można zdobyć talentem, wiedzą, rozsądkiem, geniuszem.
 • Jedni artyści mają talent, a drudzy nazwisko, rozgłos i pieniądze.
 • Jesteś utalentowany… A talent to… coś nieprzeciętnego.
 • Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu.
 • Są puste inteligencje nie służące niczemu. Puste racje. Puste talenty.
 • Skromność przy przeciętnych zdolnościach jest zwykłą szczerością; przy wielkich talentach – obłudą.
 • (…) talent nie znaczy to samo co geniusz i (…) nawet jeśli szczęśliwy los się od ciebie odwróci i wszystko runie, talent nie straci swej szlachetniejszej, lepszej natury.
 • Talent określa, co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest. (…) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.
 • Teraz już wiem, że talent to w większości wypadków – torba, czasem cennych klejnotów pełna, którą na plecach nosi z przypadku byle rzezimieszek.
 • Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość.
 • Wyzwanie to rola trudna. Zagranie wielkiej roli to raczej szansa. To dar, móc zagrać rolę, w której talent ma szansę się objawić.