Skromność – niedbałość o rozgłos, poklask, brak wygórowanego mniemania o sobie.

  • Nie warto być skromnym gdyż ludzi skromnych docenia się dopiero po śmierci.
  • Skromność jest cnotą wypływającą ze świadomości własnej mocy.
  • Skromność powinna być cnotą tych, którym brak innych cnót.
    • La modestie devrait être la vertu de ceux à qui les autres manquent. (fr.)
    • Autor: Stanisław Leszczyński, król Polski
    • Źródło: Joseph de Laporte, L'esprit des monarques philosophes, Marc-Aurele, Julien, Stanislas et Frederic, Vienne 1765. Cytowane m.in. przez Arthura Schopenhauera.
  • Skromność przy przeciętnych zdolnościach jest zwykłą szczerością; przy wielkich talentach – obłudą.