Księga Powtórzonego Prawa

księga Starego Testamentu

Księga Powtórzonego Prawa, 5 Księga Mojżeszowa – piąta księga biblijna.

Biblia Tysiąclecia (1965)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego (...).
  • Źródło: wyd. III, Pwt 6:16
 • Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, i powiedzą starszym miasta: «Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu». Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.
  • Źródło: wyd. IV, Pwt 21, 18-21
 • Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.
  • Źródło: wyd. IV, Pwt 22, 28-29
 • Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu.
  • Źródło: wyd. IV, Pwt 25, 5
 • Jeśli się bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę, nie będzie twe oko miało litości.
  • Źródło: wyd. IV, Pwt 25, 11-12
 • Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.
  • Źródło: wyd. IV, Pwt 30:11–14

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Nie wolno wam być stronniczymi w sądzie. Macie wysłuchać zarówno małego, jak i wielkiego. Nie wolno wam się ulęknąć człowieka, gdyż sąd należy do Boga (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 1:17
 • Nie drżyjcie ani się nie lękajcie z ich powodu. Jehowa, wasz Bóg, idzie przed wami. Będzie walczył za was (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 1:29, 30
 • Bo Jehowa, twój Bóg, błogosławił ci we wszystkim, co czyniła twa ręka. Dobrze zna twoją wędrówkę przez to wielkie pustkowie. Przez te czterdzieści lat Jehowa, twój Bóg, był z tobą. Nie brakowało ci niczego.
  • Źródło: Powt. Pr. 2:7
 • Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was.
  • Źródło: Powt. Pr. 3:22
 • Nie wolno wam nic dodać do słowa, które wam nakazuję, ani nie wolno wam nic z niego ująć, tak aby zachowywać przykazania Jehowy, waszego Boga, które wam nakazuję.
  • Źródło: Powt. Pr. 4:2
 • Bo któryż wielki naród ma bogów będących tak blisko, jak blisko jest Jehowa, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy? I któryż wielki naród ma takie prawe przepisy i sądownicze rozstrzygnięcia, jak całe to prawo, które dzisiaj kładę przed wami?
  • Źródło: Powt. Pr. 4:7, 8
 • I pilnie zważajcie na swe dusze, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, żebyście nie postąpili zgubnie i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety, podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami, podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby, która jest w wodach pod ziemią; i żebyś nie podniósł oczu ku niebiosom, a widząc słońce i księżyc, i gwiazdy, cały zastęp niebios, w końcu nie został zwiedziony i nie kłaniał się, i nie służył im – Jehowa, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całymi niebiosami.(...) Strzeżcie się, byście nie zapomnieli o przymierzu Jehowy, swego Boga, które on z wami zawarł, i byście nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci czegokolwiek, w związku z czym Jehowa, twój Bóg, dał ci nakaz. Bo Jehowa, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem wymagającym wyłącznego oddania.
  • Źródło: Powt. Pr. 4:14–19, 23, 24
 • Jeśli (...) będziecie szukać Jehowy, swego Boga, to z pewnością go znajdziesz (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 4:29
 • (...) Jehowa, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. Nie odrzuci cię ani nie doprowadzi do zguby, ani nie zapomni o przymierzu z twymi praojcami, które im przysiągł.
  • Źródło: Powt. Pr. 4:31
 • Tobie pokazano, abyś poznał, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem; nie ma innego oprócz niego.
  • Źródło: Powt. Pr. 4:35
 • Dobrze wiesz dzisiaj i przywołaj sobie do serca, że Jehowa to prawdziwy Bóg w niebiosach w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego. I zachowuj jego przepisy i jego przykazania, które ci dzisiaj nakazuję, aby się dobrze działo tobie i twoim synom po tobie i abyś przedłużył swoje dni na ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg – zawsze.
  • Źródło: Powt. Pr. 4:39, 40
 • Oby tylko pobudzali swoje serce, by się mnie bało i zawsze przestrzegało wszystkich moich przykazań, żeby się dobrze wiodło im oraz ich synom po czas niezmierzony!
  • Źródło: Powt. Pr. 5:29
 • (...) Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa. A ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całą swą siłą życiową. I te słowa, które ci dzisiaj nakazuję, mają być w twoim sercu; i wpajaj je swym synom, i mów o nich, gdy siedzisz w domu i gdy idziesz drogą, i gdy się kładziesz, i gdy wstajesz. I przywiąż je jako znak do swej ręki, i będą ci służyć za przepaskę między twymi oczami; i wypisz je na odrzwiach swego domu i na swoich bramach.
  • ד: שמע ישראל: יהוה אלהינו, יהוה אחד
   ה: ואהבת את יהוה אלהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
   ו: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום על לבבך
   ז: ושננתם לבניך ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
   ח: וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך
   ט: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך.
   (hebr.)
  • Źródło: Powt. Pr. 6:4–9
 • Nie wolno wam chodzić za innymi bogami, za żadnymi bogami okolicznych ludów (bo Jehowa, twój Bóg pośród ciebie, jest Bogiem wymagającym wyłącznego oddania), żeby czasem Jehowa, twój Bóg, nie zapłonął na ciebie gniewem (...). Jehowy, waszego Boga, nie wolno wam wystawiać na próbę (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 6:14–16
 • Ryte wizerunki ich bogów macie spalić ogniem. Nie wolno ci pożądać srebra ani złota będącego na nich ani go sobie brać, żebyś czasem nie został przez nie usidlony; jest to bowiem obrzydliwością dla Jehowy, twego Boga. I nie wolno ci przynieść do swego domu rzeczy odrażającej i stać się czymś przeznaczonym na zagładę, tak jak ona. Masz się nią bezwzględnie brzydzić i bezwarunkowo czuć do niej wstręt, gdyż jest czymś przeznaczonym na zagładę.
  • Źródło: Powt. Pr. 7:25, 26
 • (...) nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje każdą wypowiedzią z ust Jehowy.
  • Źródło: Powt. Pr. 8:3
 • Bo Jehowa, wasz Bóg, to Bóg bogów i Pan panów, Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk – który nikogo nie traktuje stronniczo ani nie przyjmuje łapówki, sprawuje sąd na rzecz chłopca nie mającego ojca i na rzecz wdowy oraz miłuje osiadłego przybysza, by dać mu chleb i płaszcz.(...) Jehowy, swego Boga, masz się bać. Jemu masz służyć i do niego lgnąć, i na jego imię przysięgać. 2To jego masz wysławiać i on jest twoim Bogiem, który ci uczynił te wielkie i napawające lękiem rzeczy, jakie twoje oczy widziały.
  • Źródło: Powt. Pr. 10:17, 18, 20, 21
 • I jeśli istotnie będziecie posłuszni moim przykazaniom (...) i będziecie miłować Jehowę, swego Boga, oraz służyć mu całym swym sercem i całą swą duszą, to dam waszej ziemi deszcz w wyznaczonym czasie, deszcz jesienny i deszcz wiosenny, i będziesz zbierał swe zboże i swe słodkie wino, i swą oliwę. 1I dam na twoim polu roślinność dla twych zwierząt domowych, i będziesz jadł, i się nasycisz.
  • Źródło: Powt. Pr. 11:13–15
 • Oto kładę dzisiaj przed wami błogosławieństwo i przekleństwo: błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Jehowy, swego Boga, które wam dzisiaj nakazuję; a przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Jehowy, swego Boga, i zboczycie z drogi, co do której wam dzisiaj nakazuję, a będziecie chodzić za innymi bogami, których nie znacie.
  • Źródło: Powt. Pr. 11:26–28
 • Ilekroć twoja dusza gorąco zapragnie, możesz zarzynać; i jedz mięso stosownie do błogosławieństwa Jehowy, twego Boga, którego ci udzielił, we wszystkich twoich bramach. Może je jeść i nieczysty, i czysty, podobnie jak gazelę i jelenia. Tylko krwi nie wolno wam jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę.
  • Źródło: Powt. Pr. 12:15, 16
 • (...) bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem. Nie wolno ci jej jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę. Nie wolno ci jej jeść, żeby się dobrze wiodło tobie oraz twojemu synowi po tobie, będziesz bowiem czynił to, co słuszne w oczach Jehowy.
  • Źródło: Powt. Pr. 12:23–25
 • Każde słowo, które wam nakazuję, macie pilnie wprowadzić w czyn. Nie wolno wam do niego nic dodać ani z niego nic ująć.
  • Źródło: Powt. Pr. 12:32
 • Jesteś (...) ludem świętym dla Jehowy, twego Boga, i Jehowa wybrał cię, abyś był jego ludem, szczególną własnością, ze wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi.
  • Źródło: Powt. Pr. 14:2
 • Nie wolno wam jeść mięsa z żadnej padliny.(...) Nie wolno ci gotować koźlęcia w mleku jego matki.
  • Źródło: Powt. Pr. 14:21
 • (...) twe serce nie ma być skąpe w dawaniu mu, gdyż za to Jehowa, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim czynie i w każdym twoim przedsięwzięciu. Ubogiego bowiem nigdy nie zabraknie w tej ziemi. Dlatego ci nakazuję, mówiąc: „Masz szczodrze otworzyć rękę przed swym uciśnionym i ubogim bratem w twej ziemi’.
  • Źródło: Powt. Pr. 15:10, 11
 • Nie wolno ci wypaczyć sądu. Nie wolno ci być stronniczym ani brać łapówki, bo łapówka zaślepia mędrcom oczy i nagina słowa prawych. O sprawiedliwość – o sprawiedliwość masz zabiegać, żebyś pozostał przy życiu i wziął w posiadanie ziemię, którą ci daje Jehowa, twój Bóg.
  • Źródło: Powt. Pr. 16:18, 20
 • Na podstawie wypowiedzi dwóch świadków lub trzech świadków ma zostać uśmiercony ten, kto miałby umrzeć. Nie zostanie uśmiercony na podstawie wypowiedzi jednego świadka.
  • Opis: kara śmierci nie była wykonywana na podstawie pogłosek czy zeznań jednej tylko osoby.
  • Źródło: Powt. Pr. 17:6
 • Nie wolno ci zboczyć na prawo ani na lewo od słowa, które ci przekażą.
  • Źródło: Powt. Pr. 17:11
 • A gdy zasiądzie na tronie swego królestwa, ma sobie napisać w księdze odpis tego prawa (...).
  I ma go mieć u siebie i czytać go przez wszystkie dni swego życia, żeby się nauczył bać Jehowy, swego Boga, aby przestrzegać wszystkich słów tego prawa oraz tych przepisów, wprowadzając je w czyn (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 17:18, 19
 • Niech się nie znajdzie u ciebie nikt, kto swego syna lub swą córkę przeprowadza przez ogień, nikt, kto wróży, kto uprawia magię, ani nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego, ani trudniący się przepowiadaniem wydarzeń, ani nikt, kto się wypytuje umarłego. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy i z powodu tych obrzydliwości Jehowa, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. Masz się okazać nienaganny wobec Jehowy, swego Boga.
  • Źródło: Powt. Pr. 18:10–13
 • Jehowa, twój Bóg, wzbudzi ci spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka jak ja – jego macie słuchać (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 18:15
 • I twoje oko nie ma się użalić: dusza będzie za duszę, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.
  • Źródło: Powt. Pr. 19:21
 • Jeżeli będziesz wyruszał do bitwy przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz konie oraz rydwany wojenne, lud liczniejszy od ciebie, nie lękaj się ich, bo z tobą jest Jehowa (...). Jehowa, wasz Bóg, idzie z wami, by za was walczyć z waszymi nieprzyjaciółmi, żeby was wybawić.
  • Źródło: Powt. Pr. 20:1, 4
 • Nie wolno ci brzydzić się Edomitą, bo jest on twoim bratem.
  Nie wolno ci brzydzić się Egipcjaninem, bo byłeś osiadłym przybyszem w jego kraju.
  • Opis: Edomici wywodzili się od Ezawa.
  • Źródło: Powt. Pr. 23:7
 • (...) twój Bóg, przechadza się po twoim obozie, by cię wyzwolić i wydać ci twoich nieprzyjaciół; i twój obóz ma być święty, żeby nie widział on u ciebie nic nieprzyzwoitego i się nie odwrócił, i nie przestał ci towarzyszyć.
  • Źródło: Powt. Pr. 23:14
 • Jeśli złożysz Jehowie, swemu Bogu, jakiś ślub, to nie wolno ci się ociągać ze spełnieniem go (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 23:21
 • Masz dotrzymywać wypowiedzi swych warg i uczyń tak, jak ślubowałeś (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 23:23
 • Jeśli jakiś mężczyzna weźmie sobie nową żonę, nie pójdzie do wojska ani nie nałoży się na niego nic innego. Ma pozostawać w domu zwolniony na jeden rok i będzie sprawiał radość swej żonie, którą pojął.
  • Źródło: Powt. Pr. 24:5
 • Nie wolno ci oszukiwać najemnika (...). Jego zapłatę masz mu dać w jego dniu.
  • Źródło: Powt. Pr. 24:14, 15
 • Ojcowie nie mają ponosić śmierci z powodu dzieci, a dzieci nie mają ponosić śmierci z powodu ojców. Każdy ma ponieść śmierć za swój grzech.
 • Nie wolno ci wypaczać sądu (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 24:17
 • Nie wolno ci mieć w mieszku dwojakich odważników (...). Masz mieć odważnik dokładny i sprawiedliwy.
  • Opis: prawo nakazujące uczciwość w handlu.
  • Źródło: Powt. Pr. 25:13, 15
 • Przeklęty mąż, który wykonuje rzeźbiony wizerunek lub lany posąg – obrzydliwość dla Jehowy, wytwór ręki obrabiającego drewno i metale – i który go umieszcza w ukryciu (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 27:15
 • Przeklęty ten, kto pogardza swym ojcem lub swą matką (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 27:16
 • I wszystkie ludy ziemi zobaczą, że imię Jehowy jest wzywane nad tobą, i będą się ciebie lękać.
  • Źródło: Powt. Pr. 28:10
 • I od wszystkich tych słów, które ci dzisiaj nakazuję, nie wolno ci zboczyć na prawo ani na lewo, aby chodzić za innymi bogami, by im służyć.
  • Źródło: Powt. Pr. 28:14
 • Zachowujcie (...) słowa tego przymierza i wprowadzajcie je w czyn, żeby wam się powiodło wszystko, co będziecie czynić.
  • Źródło: Powt. Pr. 29:9
 • (...) żeby nie było wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwracałoby się dzisiaj od Jehowy, naszego Boga, by iść i służyć bogom owych narodów (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 29:18
 • (...) żebyś miłował Jehowę, swego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą – ze względu na twoje życie.
  • Źródło: Powt. Pr. 30:6
 • Bo to przykazanie, które ci dzisiaj nakazuję, nie jest dla ciebie zbyt trudne ani nie jest daleko. Nie jest w niebiosach, by trzeba było mówić: «Kto nam wstąpi do niebios (...)»?
  • Źródło: Powt. Pr. 30:11, 12
 • Powołuję dzisiaj niebiosa i ziemię na świadków przeciwko wam, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz więc życie, abyś mógł pozostać przy życiu, ty i twoje potomstwo – miłując Jehowę, swego Boga, słuchając jego głosu i lgnąc do niego; bo on jest twoim życiem i długością twoich dni, abyś mógł mieszkać na ziemi, co do której Jehowa przysiągł twoim praojcom (...), że im ją da.
  • Źródło: Powt. Pr. 30:19, 20
 • Bądźcie odważni i silni. Nie bójcie się ani nie drżyjcie przed nimi, gdyż Jehowa, twój Bóg idzie z tobą. Nie porzuci cię ani nie opuści cię całkowicie
  • Źródło: Powt. Pr. 31:6
 • I Mojżesz wezwał Jozuego, i rzekł do niego na oczach całego Izraela: «Bądź odważny i silny, gdyż to ty wprowadzisz ten lud do ziemi, co do której Jehowa przysiągł ich praojcom, że im ją da, i ty dasz im ją jako dziedzictwo. A Jehowa idzie przed tobą. Będzie z tobą. Ani cię nie porzuci, ani nie opuści cię całkowicie. Nie bój się ani się nie przerażaj»
  • Źródło: Powt. Pr. 31:7, 8
 • (...) Mojżesz spisał to prawo (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 31:9
 • (...) będziesz czytał to prawo przed całym Izraelem – do ich uszu. Zgromadź lud, mężczyzn i kobiety, i maleństwa, i twojego osiadłego przybysza, który jest w twoich bramach, aby słuchali i aby się uczyli, jako że mają się bać Jehowy, waszego Boga, i dbać o wprowadzanie w czyn wszystkich słów tego prawa.
  • Źródło: Powt. Pr. 31:11, 12
 • Skała – doskonałe są wszystkie jego poczynania,
  bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością.
  Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości;
  jest on prawy i prostolinijny.
  Oni zaś postępowali zgubnie;
  nie są jego dziećmi, wada jest ich własna.
  Pokolenie spaczone i przewrotne!
  • Źródło: Powt. Pr. 32:4, 5
 • Zaczęli pobudzać go do zazdrości obcymi bogami;
  stale go obrażali obrzydliwościami.
  Składali ofiary demonom, a nie Bogu (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 32:16, 17
 • Pomsta jest moja i odpłata.
  • Opis: słowa Boga.
  • Źródło: Powt. Pr. 32:35
 • Zobaczcie więc, że to ja jestem
  i nie ma obok mnie żadnych bogów.
  Ja uśmiercam i ja ożywiam.
  Ja ciężko zraniłem i ja uleczę.
  I nie ma nikogo, kto by wyrwał z mojej ręki.
  • Źródło: Powt. Pr. 32:39
 • Weselcie się, narody, z jego ludem,
  bo on pomści krew swoich sług
  i odpłaci pomstą swoim wrogom,
  i dokona przebłagania za ziemię swego ludu.
  • Źródło: Powt. Pr. 32:43
 • Schronieniem jest Bóg (...).
  • Źródło: Powt. Pr. 33:27
 • Szczęśliwy jesteś, Izraelu!
  Któż jest taki jak ty,
  lud cieszący się wybawieniem w Jehowie,
  tarczy twej pomocy,
  i Tym, który jest twoim wzniosłym mieczem?
  • Źródło: Powt. Pr. 33:29
 • Potem Mojżesz, sługa Jehowy, umarł tam w ziemi moabskiej z rozkazu Jehowy. A on go pogrzebał w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor i nikt nie zna jego grobu, po dziś dzień. A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł. Jego oko się nie zamgliło ani nie opuściła go siła żywotna.
  • Źródło: Powt. Pr. 34:5–7
 • A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, Mojżesz bowiem włożył na niego swą rękę; i synowie Izraela zaczęli go słuchać, i czynili to, co Jehowa nakazał Mojżeszowi. Ale już nigdy w Izraelu nie powstał prorok podobny do Mojżesza, którego Jehowa znał twarzą w twarz, pod względem wszystkich znaków i cudów, w związku z którymi Jehowa posłał go do ziemi egipskiej, by ich dokonał na faraonie i wszystkich jego sługach oraz na całej jego ziemi, i pod względem całej siły jego ręki oraz całej tej wielkiej mocy wzbudzającej lęk, jaką Mojżesz przejawiał na oczach całego Izraela.
  • Źródło: Powt. Pr. 34:9–12

Zobacz też

edytuj