Otwórz menu główne

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

przekład Pisma Świętego dokonany przez Świadków Jehowy
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – przekład Biblii dokonany przez Świadków Jehowy. W języku angielskim rozpoczęto wydawanie tego przekładu w 1950 roku, a w języku polskim w 1994 roku (zrewidowane w 2018 roku).

Calendar.png
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Spis treści

Pisma Hebrajsko-Aramejskie (Stary Testament)Edytuj

Księga RodzajuEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rodzaju.
 • Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezkształtna i pusta, a nad otchłanią wód panowała ciemność. Nad wodami przemieszczała się czynna siła Boża.
 • (...) Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz.
 • Jeżeli ktoś przelewa krew człowieka, to jego krew też zostanie przelana przez człowieka, bo uczyniłem człowieka na swój obraz.

Księga WyjściaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Wyjścia.
 • Lecz faraon odparł: „A kto to jest ten Jehowa, żebym miał Go posłuchać i wypuścić Izraela? Nie znam żadnego Jehowy i nie mam zamiaru wypuścić Izraela”.
 • Ukazywałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale jeśli chodzi o moje imię, Jehowa, nie dałem im się poznać
 • Kto składa ofiary jakimkolwiek bogom oprócz Jehowy, ma ponieść śmierć.

Księga KapłańskaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Kapłańska.
 • Gdy ktoś ściągnie na siebie winę przez którąś z tych rzeczy, to wyjawi, w jaki sposób zgrzeszył, i za swoje przewinienie przyniesie Jehowie na ofiarę+ samicę z trzody, owieczkę lub kózkę. Jest to ofiara za grzech.
 • „‚Nie wolno wam jeść żadnej krwi — czy to krwi ptaka, czy innego zwierzęcia — w żadnym z waszych miejsc zamieszkania. Każdy, kto by jadł jakąkolwiek krew, zostanie zgładzony’”
 • Bo ja, Jehowa, wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, żeby pokazać, że jestem waszym Bogiem. Macie być święci, ponieważ ja jestem święty

Księga LiczbEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Liczb.
 • „‚Cudzoziemiec, który się wśród was osiedlił, też przygotuje ofiarę paschalną dla Jehowy. Ma to zrobić zgodnie z przepisami dotyczącymi Paschy i zgodnie z ustalonym sposobem postępowania. Ten sam przepis ma obowiązywać zarówno rodowitego mieszkańca, jak i cudzoziemca’”
 • Jehowa odrzekł mu na to: „Czy ręka Jehowy jest za krótka? Zobaczysz, czy to, co mówię, spełni się, czy nie”.
 • Jehowa, nieskłonny do gniewu, pełen lojalnej miłości, który przebacza wykroczenie i grzech, lecz w żadnym razie nie pozwoli winnemu ujść bezkarnie. (...).

Księga Powtórzonego PrawaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Powtórzonego Prawa.
 • „Rzekłem więc do was: ‚Nie bójcie się ich ani się nie przerażajcie. Jehowa, wasz Bóg, idzie przed wami i będzie za was walczył, tak jak to zrobił na waszych oczach w Egipcie.
 • Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was.
 • Bo czy jest jakiś inny wielki naród, którego bogowie byliby tak blisko niego, jak blisko nas jest nasz Bóg, Jehowa, ilekroć Go wzywamy? I czy jakiś inny wielki naród ma takie sprawiedliwe przepisy i rozporządzenia, jak całe to Prawo, które ja dzisiaj wam daję?

Księga JozuegoEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jozuego.
 • Niech ta księga Prawa zawsze będzie na twoich ustach i uważnie ją czytaj dniem i nocą, żeby ściśle trzymać się wszystkiego, co jest w niej napisane. Wtedy odniesiesz sukces i będziesz działać mądrze.
 • Rubenici i Gadyci nadali więc temu ołtarzowi nazwę*, bo powiedzieli: „Jest on świadkiem między nami, że Jehowa to prawdziwy Bóg”.
 • Kochajcie więc swojego Boga, Jehowę, a dzięki temu stale będziecie się mieć na baczności.

Księga SędziówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sędziów.
 • (...) Judejczycy walczyli przeciwko Jerozolimie i ją zdobyli (...).
 • (...) Jehowa mu rzekł: „Ponieważ będę z tobą, pokonasz Midianitów, jak gdyby to był jeden człowiek”.
 • Kto drży ze strachu, niech wraca do domu.

Księga RutEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Rut.
 • (...) Jehowa zwrócił uwagę na swój lud i dał mu chleb.
 • Oby Jehowa nagrodził twoje postępowanie i obyś otrzymała pełną odpłatę od Jehowy, Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić.
 • Za drugim razem wyraziłaś swą lojalną życzliwość lepiej niż za pierwszym, gdyż nie chodziłaś za młodzieńcami — ani ubogimi, ani bogatymi.
 • (...) Boaz wziął Rut i została jego żoną, i współżył z nią. A Jehowa sprawił, że poczęła i urodziła syna.(...) I nazwały go Obed. On jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
  • Opis: Rut przodkinią Jezusa (linia rodu Dawida).
  • Źródło: Rut 4:13, 17

1 Księga SamuelaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Samuela.
 • (...) nic nie przeszkodzi Jehowie wybawić przez wielu czy przez niewielu.
 • (...) nie wolno wam grzeszyć przeciwko Jehowie przez jedzenie z krwią.

2 Księga SamuelaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Samuela.
 • Z lojalnym będziesz postępował lojalnie;
  z mocarzem, który jest nienaganny, będziesz się obchodził nienagannie.
 • Bo ty jesteś moją lampą, Jehowo,
  i to Jehowa sprawia, że moja ciemność jaśnieje.
 • I dasz mi swą tarczę wybawienia,
  a pokora twoja czyni mnie wielkim.

Księga 1 KrólówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Królewska.
 • (...) Jehowo, Boże Izraela, w niebiosach u góry ani na ziemi w dole nie istnieje Bóg taki jak ty, zachowujący przymierze i lojalną życzliwość względem swoich sług, którzy chodzą przed tobą całym sercem (...).
 • I zechciej wysłuchać prośby o łaskę dla swego sługi oraz swego ludu izraelskiego, gdy modlą się ku temu miejscu; i racz wysłuchać w miejscu swego zamieszkania, w niebiosach, i wysłuchaj, i przebacz.
 • (...) ty racz wysłuchać z niebios, twego ustalonego miejsca zamieszkania, i przebacz, i działaj, i oddaj każdemu stosownie do wszystkich jego dróg, gdyż znasz jego serce (bo tylko ty dobrze znasz serce wszystkich synów ludzkich).

Księga 2 KrólówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Królewska.
 • (...) Jehowa nie chciał obrócić Judy w ruinę, a to przez wzgląd na Dawida, swego sługę, tak jak mu obiecał, iż zawsze będzie dawał lampę jemu i jego synom.
 • (...) nie spadnie na ziemię, nie spełniwszy się, nic ze słowa Jehowy, które Jehowa wyrzekł przeciwko domowi Achaba; i Jehowa wykonał to, co rzekł za pośrednictwem swego sługi Eliasza.

1 Księga KronikEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1 Księga Kronik.
 • Tak zginął Saul za swą niewierność, w której postępował niewiernie wobec Jehowy w związku ze słowem Jehowy, którego nie przestrzegał, i za to, że się zwrócił do medium spirytystycznego, by się pytać. A nie pytał Jehowy. Toteż on go uśmiercił, a władzę królewską przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
 • A potem wystąpił Szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, by policzył Izraela.

2 Księga KronikEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2 Księga Kronik.
 • Salomon, syn Dawida, umacniał się w swej władzy królewskiej, a Jehowa, jego Bóg, był z nim i czynił go niezrównanie wielkim.
 • Udziel mi więc mądrości i wiedzy, żebym mógł wychodzić przed ten lud i żebym mógł wchodzić, bo któż potrafiłby sądzić ten wielki lud twój?

Księga EzdraszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezdrasza.
 • A w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, aby się spełniło słowo Jehowy z ust Jeremiasza, Jehowa pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić, i to również na piśmie, co następuje:
  „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji: «Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jehowa, Bóg niebios, i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim. Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela — on jest prawdziwym Bogiem — dom, który był w Jerozolimie. I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz, niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie’».
 • I zaczęli odpowiadać śpiewem, wysławiając Jehowę i składając mu dzięki, «bo jest dobry, bo jego lojalna życzliwość wobec Izraela trwa po czas niezmierzony». Cały zaś lud wydawał donośne okrzyki, wysławiając Jehowę w związku z położeniem fundamentu domu Jehowy.

Księga NehemiaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nehemiasza.
 • Powiedziałem więc królowi: «Niech król żyje po czas niezmierzony! Jakże miała nie sposępnieć moja twarz, skoro miasto — dom grobów moich praojców — jest spustoszone, a jego bramy strawił ogień?» Król zaś rzekł do mnie: «Cóż to chciałbyś uzyskać?» Natychmiast pomodliłem się do Boga niebios. Potem rzekłem do króla: «Jeżeli królowi wydaje się to dobre i jeśli miły ci jest twój sługa — żebyś mnie posłał do Judy, do miasta grobów moich praojców, abym je mógł odbudować». Na to król, obok którego siedziała jego królewska małżonka, odrzekł mi: «Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy wrócisz?» Gdy więc podałem mu określony czas, król uznał za dobre mnie posłać.
 • Słuchaj, Boże nasz, bo staliśmy się przedmiotem pogardy; i spraw, by ich zniewaga wróciła na ich własną głowę, i wydaj ich na grabież w krainie niewoli. Nie zakrywaj też przed sobą ich przewinienia i grzechu. Niech nie będzie zmazany, bo wobec budujących dopuścili się obrazy.

Księga EsteryEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Estery.
 • Siódmego dnia, gdy pod wpływem wina serce króla było w wesołym nastroju, rzekł on do Mehumana, Bizzety, Charbony, Bigty i Abagty, Zetara i Karkasa, siedmiu dworzan usługujących osobie króla Aswerusa, aby przed oblicze króla przyprowadzono królową Waszti w królewskim nakryciu głowy, żeby pokazać jej urodę ludom i książętom, odznaczała się ona bowiem pięknym wyglądem. Jednakże królowa Waszti odmawiała przybycia na słowo króla przekazane przez dworzan. Wtedy król wielce się oburzył i rozpaliła się w nim złość.
 • Jeżeli królowi wydaje się to dobre, niech wyjdzie od jego osoby słowo królewskie i niechaj zostanie zapisane wśród praw Persji i Medii, aby nie wygasło, że Waszti nie wolno przyjść przed króla Aswerusa; jej królewską godność zaś niechaj król odda jej towarzyszce, niewieście lepszej niż ona. I to postanowienie, które król podejmie, niech będzie słyszane w całym państwie (...), a wszystkie żony okazywać będą szacunek swym właścicielom, zarówno wielkim, jak i małym.

Księga HiobaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Hioba.
 • I nadszedł dzień, gdy synowie prawdziwego Boga weszli, żeby stanąć przed Jehową, i również Szatan wszedł pośród nich.
 • Wtedy Jehowa rzekł do Szatana: «Skąd przychodzisz?» Wówczas Szatan odpowiedział Jehowie, mówiąc: «Z wędrowania po ziemi i przechadzania się po niej». A Jehowa rzekł jeszcze do Szatana: «Czy w swym sercu zwróciłeś uwagę na mego sługę Hioba, że nie ma na ziemi nikogo takiego jak on — mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła?» Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: «Czyż za nic Hiob boi się Boga? Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek mnoży się na ziemi. Ale dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma, i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz». Jehowa rzekł więc do Szatana: «Oto wszystko, co ma, jest w twoim ręku. Tylko przeciw niemu samemu nie wyciągaj ręki!» Toteż Szatan odszedł sprzed osoby Jehowy.

Księga PsalmówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Psalmów.
 • Ziemia będzie obficie rodzić zboże, będzie go mnóstwo nawet na szczytach gór. Plony króla będą wielkie jak lasy Libanu (...)
 • (...) Niech ludzie wiedzą, że Ty, który masz na imię Jehowa, sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

Księga PrzysłówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Przysłów.
 • Mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń (...).
 • Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy.
 • Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy.
 • (...) Jehowa daje mądrość; z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie.

Księga Kaznodziei (Eklezjastesa, Koheleta)Edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Koheleta.
 • Korzystaj z życia z żoną, którą kochasz (...).

Pieśń nad pieśniamiEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Pieśń nad Pieśniami.
 • Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły pomiędzy synami. Namiętnie zapragnęłam jego cienia i tam usiadłam, a owoc jego jest słodki dla mego podniebienia.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami 2, 3

Księga IzajaszaEdytuj

 • „Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką, ręką, która niesie sprawiedliwość’”
 • „Bo wasze myśli nie są moimi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami” — oświadcza Jehowa.

Księga JeremiaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jeremiasza.


LamentacjeEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lamentacje Jeremiasza.
 • Dobrze jest czekać, i to w milczeniu, na wybawienie (...).
 • Starannie prześledźmy swe drogi i przebadajmy je, i nuże, powróćmy do Jehowy. Serce nasze wraz z dłońmi wznieśmy ku Bogu w niebiosach: «Myśmy się dopuścili występku i zachowali buntowniczo. Tyś nie przebaczył.»

Księga EzechielaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ezechiela.
 • I przystroiłem cię ozdobami, i włożyłem ci na ręce bransoletki, a na szyję — naszyjnik. Ponadto założyłem kolczyk do twego nosa i kolczyki na twoje uszy oraz piękną koronę na twą głowę.

Księga DanielaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Daniela.
 • (...) jest Bóg w niebiosach – Ten, który wyjawia tajemnice (...).
  • Źródło: Dan. 2:28

Księga OzeaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Ozeasza.
 • I zaręczę się z tobą na czas niezmierzony, i zaręczę się z tobą w prawości i sprawiedliwości, i lojalnej życzliwości, i zmiłowaniach. I zaręczę się z tobą w wierności (...).
  • Źródło: Oz 2:19, 20

Księga JoelaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Joela.
 • A potem stanie się, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki na pewno będą prorokować. A waszym starcom śnić się będą sny. Młodzieńcy wasi zaś będą mieć wizje. I nawet na sług oraz na służebnice wyleję w owych dniach mego ducha.

Księga AmosaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Amosa.
 • Szukajcie tego, co dobre, a nie tego, co złe, abyście żyli i aby dzięki temu Jehowa, Bóg Zastępów, był z wami, jak powiedzieliście.

Księga AbdiaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Abdiasza.
 • Choćbyś się usadowił wysoko jak orzeł, a twoje gniazdo było położone wśród gwiazd, strąciłbym cię stamtąd (...).
  • Abd. 4

Księga JonaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Jonasza.
 • Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość oraz żałujący nieszczęścia.
  • Jon. 4:2

Księga MicheaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Micheasza.
 • Biada tym, którzy na swych łóżkach knują coś szkodliwego i tym, którzy dopuszczają się zła! Postępują tak przy świetle poranka, gdyż jest to w mocy ich ręki. I pożądali pól, i je zagarnęli; także domów i je zabrali; dopuścili się też oszustwa wobec krzepkiego męża i jego domowników, wobec mężczyzny i jego dziedzicznej własności.
  • Źródło: Mi. 2:1, 2

Księga NahumaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Nahuma.
 • Oto na górach stopy tego, kto przynosi dobrą nowinę, tego, kto ogłasza pokój.
  • Źródło: Nah. 1:15

Księga HabakukaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Habakuka.
 • Cóż za pożytek z rzeźbionego wizerunku – jeśli został wyrzeźbiony przez swego twórcę – z lanego posągu i nauczyciela fałszu? Jeśli twórca jego postaci tak mu zaufał, że wykonuje bezwartościowe bogi, które są nieme?
  • Źródło: Hab 2, 18

Księga SofoniaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Sofoniasza.
 • Bliski jest wielki dzień Jehowy. Bliski jest i ogromnie się śpieszy.
  • So 1:14

Księga AggeuszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Aggeusza.
 • I zakołyszę wszystkimi narodami, i przyjdą kosztowności wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą.
  • Źródło: Ag 2, 7

Księga ZachariaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Zachariasza.
 • Wrócę do Jerozolimy ze zmiłowaniami. Zostanie w niej odbudowany mój dom (...).
  • Źródło: Za 1:16

Księga MalachiaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Księga Malachiasza.
 • Syn szanuje ojca, a sługa – swego wielkiego pana. Skoro więc ja jestem ojcem, gdzież jest szacunek dla mnie? A skoro ja jestem Wielkim Panem, gdzież jest bojaźń przede mną?
  • Źródło: Mal. 1:6

Chrześcijańskie Pisma Greckie (Nowy Testament)Edytuj

Ewangelia MateuszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Mateusza.
 • Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków.
 • Rozpoznacie ich po ich owocach.
 • Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach.

Ewangelia MarkaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Marka.
 • I wszystkim narodom musi być najpierw głoszona dobra nowina.
  • Marka 13, 10

Ewangelia ŁukaszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Łukasza.
 • «Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy pragną chodzić w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach oraz pierwsze siedzenia w synagogach i najpocześniejsze miejsca na wieczerzach i którzy pożerają domy wdów, a dla pozoru odmawiają długie modlitwy. Ci otrzymają cięższy wyrok.»

Ewangelia JanaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ewangelia Jana.
 • Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży.
 • Jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
 • To wam nakazuję, żebyście się wzajemnie miłowali.

Dzieje ApostolskieEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Dzieje Apostolskie.
 • Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom.
 • (...) duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone, i od rozpusty.

List do RzymianEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Rzymian.
 • Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
 • Toteż wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. To zaś, co się słyszy, jest przez słowo o Chrystusie.
 • Ale „jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia; bo czyniąc to, nagarniesz ognistych węgli na jego głowę”.
 • Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga.

Pierwszy list do KoryntianEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Koryntian.
 • Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.

Drugi list do KoryntianEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Koryntian.
 • Na wszystkie sposoby jesteśmy uciskani, ale nie tak ściśnięci, żebyśmy nie mogli się poruszyć; jesteśmy w rozterce, ale wcale nie bez wyjścia (...).

List do Galatów (Galacjan)Edytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Galatów.
 • Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki, i tym podobne rzeczy. Co do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego.
 • Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo.

List do EfezjanEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Efezjan.
 • Natomiast stańcie się jedni dla drugich życzliwi, tkliwie współczujący, wspaniałomyślnie przebaczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył.
 • Żony niech będą podporządkowane swoim mężom jak Panu (...).
 • Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał zań samego siebie (...).
 • Mężowie powinni tak miłować swe żony, jak własne ciała. Kto miłuje swą żonę, ten samego siebie miłuje (...).
 • Ale niech też każdy z was z osobna tak miłuje swoją żonę, jak samego siebie, żona zaś winna mieć głęboki respekt dla swego męża.

List do KolosanEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Kolosan.
 • Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy.
  • Źródło: Kol 3, 13

Pierwszy list do TesaloniczanEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tesaloniczan.
 • A jeśli chodzi o czasy i pory, bracia, nie potrzebujecie, żeby wam cokolwiek pisać. Sami przecież bardzo dobrze wiecie, iż dzień Jehowy nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą.
  • Źródło: 1 Tes 5, 1–3

Drugi list do TesaloniczanEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tesaloniczan.
 • Toteż, bracia, stójcie niewzruszenie i dalej trzymajcie się tradycji, których was uczono czy to przez ustną wiadomość, czy to przez list od nas.
  • Źródło: 2 Tes 2, 15

Pierwszy list do TymoteuszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List do Tymoteusza.
 • Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze kobiety jak siostry, z wszelką czystością.

Drugi list do TymoteuszaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List do Tymoteusza.
 • Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.

List do TytusaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Tytusa.
 • (...) na podstawie nadziei życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać (...).

List do FilemonaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Filemona.
 • (...) apeluję do ciebie w sprawie mego dziecka, Onezyma, którego ojcem zostałem, będąc w więzach więziennych, poprzednio dla ciebie bezużytecznego, ale teraz użytecznego dla ciebie i dla mnie.

List do HebrajczykówEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List do Hebrajczyków.
 • On jest odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty (...).
  • Źródło: Heb 1:3
  • Opis: o Jezusie.
 • I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków (...).
 • Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć nie widzianych.

List JakubaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Jakuba.
 • Jeżeli komuś się wydaje, że formalnie jest czcicielem, a jednak nie kiełzna swego języka, lecz ciągle zwodzi swoje serce, to jego forma oddawania czci jest daremna.
  • Źródło: Jak 1, 26

Pierwszy list PiotraEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Piotra.
 • Wy, mężowie, podobnie mieszkajcie z nimi stosownie do wiedzy, darząc je szacunkiem jako naczynie słabsze, żeńskie (...).

Drugi list PiotraEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Piotra.
 • Jehowa nie jest powolny w sprawie swej obietnicy, jak to niektórzy uważają za powolność, lecz jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy.
 • Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania (...).
 • A cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, tak jak to według danej mu mądrości napisał do was umiłowany nasz brat Paweł.

Pierwszy list JanaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 1. List Jana.
 • Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością.

Drugi list JanaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 2. List Jana.
 • Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

Trzeci list JanaEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle 3. List Jana.
 • Napisałem coś do zboru, ale Diotrefes, który lubi zajmować wśród nich pierwsze miejsce, niczego od nas nie przyjmuje z respektem.

List JudyEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle List Judy.
 • Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam pomnożą.

Objawienie dane JanowiEdytuj

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Apokalipsa świętego Jana.
 • Ja wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę.
 • Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich przebywacie! Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu.
 • Anioł schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na 1000 lat.

Zobacz teżEdytuj