1. List Piotra – jedna z ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.

Piotr Apostoł

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
  • Źródło: 1 Piotra 1, 6
 • Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
 • Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa usycha, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
  • Źródło: wyd. II, 1971, 1 Piotra 1, 24–25
  • Zobacz też: ciało
 • Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
  • Źródło: wyd. II, 1971, 1 Piotra 2, 15
  • Zobacz też: dobry uczynek
 • Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!
  • Źródło: wyd. IV, 1983, 1 Piotra 4, 7–9
  • Zobacz też: miłość

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

edytuj
 • Wy, mężowie, podobnie mieszkajcie z nimi stosownie do wiedzy, darząc je szacunkiem jako naczynie słabsze, żeńskie (...).

Zobacz też

edytuj