Dobry uczynek

  • Dobre uczynki nie zawsze wynikają tylko z egoizmu. Zdarzają się, naturalnie, postępki całkowicie anonimowe i bez nadziei na zapłatę, ale przeważnie ofiarodawca nie czuje się zadowolony, jeżeli sam nie może zobaczyć skutków swojego postępowania [...]. Większość dobrych uczynków to postępowanie egoistyczne, bo chcemy czuć się szlachetni i bardziej wartościowi.
  • – Powiedz mi – zapytał Staś – co to jest zły uczynek?
    – Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy – odpowiedział po krótkim namyśle – to jest zły uczynek.
    – Doskonale! – zawołał Staś – a dobry?
    Tym razem odpowiedź przyszła bez namysłu:
    – Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy.