Księga Przysłów

księga Starego Testamentu

Księga Przysłów, Księga Przypowieści – jedna z ksiąg biblijnych.

Zwój

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (1994)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.

Przysłowia Salomona

edytuj
 • Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela, dla poznania mądrości i karności, dla rozpoznania wypowiedzi świadczących o zrozumieniu, dla przyjęcia karcenia, które daje wnikliwość, prawość oraz umiejętność osądzania i prostolinijność, dla udzielenia niedoświadczonemu roztropności, a młodzieńcowi – wiedzy i umiejętności myślenia.
  • Źródło: Prz. 1:4
 • Mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń (…).
  • Źródło: Prz. 1:5
 • Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy.
  • Źródło: Prz. 1:7b
 • (…) jeśli próbują cię zwieść grzesznicy, nie ulegaj.
  • Źródło: Prz. 1:10
 • Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy.
  • Źródło: Prz. 1:20
 • Zawróćcie na moje upomnienie. Wtedy sprawię, że tryśnie ku wam mój duch; dam wam poznać moje słowa.
  • Źródło: Prz. 1:23
 • Jehowa daje mądrość; z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie
  • Źródło: Prz. 2:6
 • (…) strzec cię będzie umiejętność myślenia, chronić cię będzie rozeznanie (…).
  • Źródło: Prz. 2:11
 • Chodzi o to, byś kroczył drogą dobrych i trzymał się ścieżek ludzi prawych. Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani.
  • Źródło: Prz. 2:20–22
 • Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki.
  • Źródło: Prz. 3:5, 6
 • Nie stawaj się mądry we własnych oczach.
  • Źródło: Prz. 3:7
 • Okazuj Jehowie szacunek tym, co masz wartościowego (…)
  • Źródło: Prz. 3:9
 • (…) nie odrzucaj skarcenia od Jehowy ani się nie brzydź jego upomnieniem, bo kogo Jehowa miłuje, tego upomina, jak ojciec syna, w którym ma upodobanie.
  • Źródło: Prz. 3:11, 12
 • Szczęśliwy jest człowiek, który znalazł mądrość (…), bo lepiej zyskać ją niż zyskać srebro i jako plon mieć ją niżeli złoto.
  • Źródło: Prz. 3:13, 14
 • Strzeż praktycznej mądrości i zdolności myślenia, a okażą się życiem dla twej duszy i uroczą ozdobą twej szyi.
  • Źródło: Prz. 3:21, 211
 • Nie odmawiaj dobrego tym, którym się ono należy, gdy akurat jest w mocy twojej ręki je wyświadczyć.
  • Źródło: Prz. 3:27
 • Nie knuj nic złego przeciwko swemu bliźniemu (…). Nie kłóć się z nikim bez powodu, jeśli ci nie wyrządził nic złego.
  • Źródło: Prz. 3:29, 30
 • Nie zazdrość mężowi dopuszczającemu się gwałtu ani nie obieraj żadnej z jego dróg.
  • Źródło: Prz. 3:31
 • Mądrzy osiągną szacunek, lecz głupcy wywyższają hańbę.
  • Źródło: Prz. 3:35
 • Słuchajcie, synowie, ojcowskiego karcenia i zwracajcie uwagę, by poznać zrozumienie.
  • Źródło: Prz. 4:1
 • Mądrość to rzecz pierwsza.
  • Źródło: Prz. 4:7
 • (…) ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień. Droga niegodziwych jest jak mrok; nie wiedzą, o co się potykają.
  • Źródło: Prz. 4:18, 19
 • Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia. Odrzuć (…) przewrotność mowy i (…) przebiegłość warg.
  • Źródło: Prz. 4:23
 • Bo wargi obcej kobiety ociekają niczym plaster miodu, a jej podniebienie jest gładsze niż oliwa. Lecz to, co po niej pozostaje, jest gorzkie jak piołun (…).
  • Źródło: Prz. 5:3, 4
 • Pij wodę z własnej cysterny oraz wody płynące z twej własnej studni. (…) raduj się żoną twej młodości (…). Czemuż to, mój synu, miałbyś się rozkoszować obcą kobietą (…)?
  • Źródło: Prz. 5:15, 18, 20
 • Bo drogi człowieka są przed oczami Jehowy i przypatruje się On wszystkim jego ścieżkom.
  • Źródło: Prz. 5:21
 • Idź do mrówki, leniwcze; przyjrzyj się jej drogom i stań się mądry. Chociaż nie ma ona dowódcy, urzędnika ani władcy, to jednak już w lecie przygotowuje swój pokarm; już w żniwa gromadzi sobie zapasy pożywienia. Jak długo, leniwcze, będziesz się wylegiwał? Kiedyż wstaniesz ze snu? Jeszcze trochę snu, jeszcze trochę drzemania, jeszcze trochę leżenia z założonymi rękami, a twoje ubóstwo niechybnie przyjdzie jak rabuś i twoja nędza jak mąż zbrojny.
  • Źródło: Prz. 6:6–11
 • Jest sześć rzeczy, których Jehowa naprawdę nienawidzi; owszem, siedem jest rzeczy obrzydliwych dla jego duszy: wyniosłe oczy, język fałszywy i ręce, które przelewają krew niewinną, serce knujące nikczemne zamysły, stopy, które śpiesznie biegną do złego, świadek fałszywy, który szerzy kłamstwa, oraz każdy, kto wznieca swary między braćmi.
  • Źródło: Prz. 6:16–19
 • Przestrzegaj, mój synu, przykazania twego ojca i nie porzucaj prawa twej matki.
  • Źródło: Prz. 6:20
 • (…) przykazanie jest lampą, prawo zaś światłem, a upomnienia karności są drogą życia (…).
  • Źródło: Prz. 6:23
 • (…) z powodu kobiety nierządnej człowiekowi pozostaje już tylko okrągły bochenek chleba (…). Czy człowiek może nagarnąć ognia w zanadrze i nie spalić swych szat? Albo czy człowiek może chodzić po węglach i nie przypiec swych stóp? Podobnie jest z każdym, kto współżyje z żoną swego bliźniego – nikt, kto jej dotyka, nie pozostanie bezkarny.
  • Źródło: Prz. 6:26–29
 • Każdemu, kto cudzołoży z kobietą, nie dostaje serca; kto to czyni, przywodzi swą duszę do zguby.
  • Źródło: Prz. 6:32
 • Bo złość krzepkiego mężczyzny wynika z zazdrości i nie okaże on współczucia w dniu zemsty.
  • Źródło: Prz. 6:34
 • Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością i osiągam znajomość zdolności myślenia. Bojaźń przed Jehową oznacza nienawidzenie zła. Nienawidzę wywyższania się i pychy, i złej drogi, i przewrotnych ust. Ja mam radę i praktyczną mądrość. Ja – zrozumienie; ja mam potęgę. (…) Jehowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł. (…) Kiedy przygotowywał niebiosa, ja tam byłam; gdy ustanawiał okrąg na obliczu wodnej głębiny (…). (…) byłam obok niego mistrzowskim wykonawcą i byłam kimś, kogo dzień w dzień szczególnie miłował, ja zaś wciąż się przed nim weseliłam (…).
  • Opis: uosobienie mądrości, można to odnieść do Jezusa.
  • Źródło: Prz. 8:12–14, 22, 27, 30
 • Nie upominaj szydercy, żeby cię nie znienawidził. Upomnij mądrego, a będzie cię miłował.
  • Źródło: Prz. 9:8
 • Bojaźń przed Jehową jest początkiem mądrości, a poznanie Najświętszego jest zrozumieniem.
  • Źródło: Prz. 9:10
 • Jeśli zmądrzałeś, to zmądrzałeś dla własnego dobra (…).
  • Źródło: Prz. 9:11
 • Kto ma mądre serce, przyjmie przykazania, lecz kto ma głupie wargi, zostanie podeptany.
  Kto chodzi w nieskazitelności, będzie chodzić bezpiecznie, ale kto wykrzywia swe drogi, da się poznać.
  • Źródło: Prz. 10:8, 9
 • Nienawiść wznieca swary, ale miłość zakrywa wszystkie występki.
  • Źródło: Prz. 10:12
 • Mądrzy gromadzą wiedzę (…).
  • Źródło: Prz. 10:14
 • W obfitości słów na pewno nie obejdzie się bez występku, lecz kto trzyma w ryzach swe wargi, postępuje roztropnie.
  • Źródło: Prz. 10:19
 • (…) mądrość jest u skromnych.
  • Źródło: Prz. 11:2
 • (…) mąż, który ma głębokie rozeznanie, milczy.
  • Źródło: Prz. 11:12
 • Jak złoty kolczyk do nosa tkwiący w ryju świni, taka jest kobieta piękna, lecz odrzucająca rozsądek.
  • Źródło: Prz. 11:22
 • Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie (…).
  • Źródło: Prz. 11:28
 • Owocem prawego jest drzewo życia, a kto pozyskuje dusze, ten jest mądry.
  • Źródło: Prz. 11:30
 • Żona dzielna jest koroną dla tego, kto ją ma, lecz postępująca haniebnie jest zgnilizną w jego kościach.
  • Źródło: Prz. 12:4
 • Myśli prawych są sprawiedliwością (…).
  • Źródło: Prz. 12:5
 • Droga głupiego jest w jego oczach słuszna, lecz kto słucha rady, jest mądry.
  • Źródło: Prz. 12:15
 • Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem, ale język mądrych jest lekarstwem.
  • Źródło: Prz. 12:18
 • Człowiek roztropny ukrywa wiedzę, lecz serce głupich wykrzykuje głupotę.
  • Źródło: Prz. 12:23
 • Zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela.
  • Źródło: Prz. 12:25
 • (…) mądrość jest u tych, którzy się wspólnie naradzają.
  • Źródło: Prz. 13:10
 • Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry, lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie.
  • Źródło: Prz. 13:20
 • (…) dla tego, kto posiada zrozumienie, wiedza jest rzeczą łatwą.
  • Źródło: Prz. 14:6
 • Istnieje droga, która w oczach człowieka jest prostolinijna, lecz potem jej końcem są drogi śmierci.
  • Źródło: Prz. 14:12
 • Nawet w śmiechu może boleć serce, a radość kończy się smutkiem.
  • Źródło: Prz. 14:13
 • Mądry się boi i odwraca od zła, głupi zaś wpada w furię i pewność siebie.
  Kto jest skory do gniewu, popełni głupstwo, lecz mąż odznaczający się zdolnością myślenia jest nienawidzony.
  • Źródło: Prz. 14:16, 17
 • Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy (…).
  • Źródło: Prz. 14:21
 • Serce spokojne jest życiem dla ciała, lecz zazdrość jest zgnilizną dla kości.
  • Źródło: Prz. 14:30
 • Odpowiedź łagodna odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew.
  Język mądrych wyświadcza dobro wiedzą, lecz usta głupich tryskają głupotą.
  • Źródło: Prz. 15:1, 2
 • Oczy Jehowy są na każdym miejscu; obserwują złych i dobrych.
  • Źródło: Prz. 15:3
 • Spokój języka jest drzewem życia, lecz jego przewrotność oznacza załamanie na duchu.
  • Źródło: Prz. 15:4
 • Lepsza jest potrawa z warzyw – tam, gdzie jest miłość – niż tuczony byk, a przy tym nienawiść.
  • Źródło: Prz. 15:17
 • Plany zostają zniweczone, gdzie nie ma poufnej rozmowy, lecz przy mnóstwie doradców osiąga się cel.
  • Źródło: Prz. 15:22
 • Człowiekowi sprawia radość odpowiedź jego ust, a słowo w słusznym czasie – jakże jest dobre!
  • Źródło: Prz. 15:23
 • Jehowa jest daleko od niegodziwych, lecz słyszy modlitwę prawych.
  • Źródło: Prz. 15:29
 • Nabycie mądrości – o ileż lepsze jest od złota! I lepiej jest wybrać nabywanie zrozumienia niż srebro.
  • Źródło: Prz. 16:16
 • Pycha poprzedza upadek, a duch wyniosły – potknięcie.
  • Źródło: Prz. 16:18
 • Wnikliwość jest zdrojem życia dla tych, którzy ją posiadają, a karcenie głupców to głupota.
  • Źródło: Prz. 16:22
 • Serce mądrego sprawia, że jego usta odznaczają się wnikliwością, a jego wargom dodaje zdolności przekonywania.
  • Źródło: Prz. 16:23
 • Przyjemne wypowiedzi są plastrem miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla kości.
  • Źródło: Prz. 16:24
 • Lepszy jest suchy kawałek chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen ofiar, a przy tym kłótnia.
  • Źródło: Prz. 17:1
 • Lepiej człowiekowi spotkać niedźwiedzicę, która straciła młode, niż głupca w jego głupocie.
  • Źródło: Prz. 17:12
 • Kto odpłaca złem za dobro, temu z domu nie ustąpi zło.
  • Źródło: Prz. 17:13
 • (…) zanim (…) wybuchnie kłótnia, odejdź.
  • Źródło: Prz. 17:14
 • Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki.
  • Źródło: Prz. 17:17
 • Kto został ojcem głupiego dziecka, ma z tego smutek; a ojciec dziecka nierozumnego nie weseli się.
  • Źródło: Prz. 17:21
 • Kto powściąga swe wypowiedzi, ten posiada wiedzę, a mąż odznaczający się rozeznaniem zachowuje spokojnego ducha.
  Nawet głupi, gdy milczy, będzie uchodził za mądrego; kto zamyka swe wargi – za mającego zrozumienie.
  • Źródło: Prz. 17:27, 28
 • Kto się odosabnia, będzie szukał swej samolubnej tęsknoty; wybuchnie przeciwko wszelkiej praktycznej mądrości.
  • Źródło: Prz. 18:1
 • Imię Jehowy jest potężną wieżą. Wbiega do niej prawy i doznaje ochrony.
  • Źródło: Prz. 18:10
 • Gdy ktoś odpowiada w jakiejś sprawie, zanim jej wysłucha, jest to jego głupota i upokorzenie.
  • Źródło: Prz. 18:13
 • Znalazł ktoś dobrą żonę? Znalazł coś dobrego i zyskuje upodobanie Jehowy.
  • Źródło: Prz. 18:22
 • Wnikliwość człowieka powściąga jego gniew i jest rzeczą piękną, gdy przechodzi on do porządku nad występkiem.
  • Źródło: Prz. 19:11
 • (…) swary żony są jak cieknący dach, który każdego odpędza.
  • Źródło: Prz. 19:13
 • Dziedzictwem od ojców jest dom i majątek, lecz roztropna żona jest od Jehowy.
  • Źródło: Prz. 19:14
 • Kto okazuje łaskę maluczkiemu, ten pożycza Jehowie, a On mu odpłaci za jego postępowanie.
  • Źródło: Prz. 19:17
 • Wino to szyderca, odurzający napój jest hałaśliwy, a kto pod jego wpływem błądzi, nie jest mądry.
  • Źródło: Prz. 20:1
 • Dzięki radzie zostają ustalone plany, a swą wojnę prowadź pod umiejętnym kierownictwem.
  • Źródło: Prz. 20:18
 • Nie mów: „Odpłacę złem!” Pokładaj nadzieję w Jehowie, a on cię wybawi.
  • Źródło: Prz. 20:22
 • Wyniosłe oczy i butne serce – lampa niegodziwców – są grzechem.
  • Źródło: Prz. 21:4
 • Lepiej mieszkać w kącie na dachu niż z żoną swarliwą – choć we wspólnym domu.
  • Źródło: Prz. 21:9
 • Konia przygotowuje się na dzień bitwy, lecz wybawienie należy do Jehowy.
  • Źródło: Prz. 21:31
 • Lepiej wybrać imię niż obfite bogactwo; łaska jest lepsza niż srebro i złoto.
  • Źródło: Prz. 22:1
 • Nie trudź się, by zdobyć bogactwo. Zaniechaj swego własnego zrozumienia.
  • Źródło: Prz. 23:4
 • Niech twe serce nie zazdrości grzesznikom (…).
  • Źródło: Prz. 23:17
 • Nie bywaj wśród upijających się winem, wśród obżerających się mięsem. Bo pijak i żarłok popadną w ubóstwo, a ospałość odzieje człowieka w same łachmany.
  • Źródło: Prz. 23:20, 21
 • U kogo biada? U kogo niepokój? U kogo kłótnie? U kogo zmartwienie? Kto ma rany bez powodu? Kto ma mętne oczy? Ci, którzy przesiadują przy winie, którzy przychodzą próbować zmieszanego wina. Nie patrz na wino, gdy się czerwieni, gdy się skrzy w kielichu, gdy gładko spływa. W końcu kąsa jak wąż i wydziela jad niczym żmija. Twoje oczy ujrzą dziwne rzeczy, a twe serce będzie mówić rzeczy przewrotne. I staniesz się podobny do kogoś, kto leży w sercu morza, do kogoś, kto leży u szczytu masztu. „Pobili mnie, lecz nie zachorowałem; smagali mnie, lecz o tym nie wiedziałem. Kiedyż się ocknę? Poszukam go jeszcze trochę więcej”.
  • Źródło: Prz. 23:29–35
 • Dom zbuduje się mądrością i utwierdzi rozeznaniem.
  • Źródło: Prz. 24:3
 • Ratuj prowadzonych na śmierć i obyś powstrzymywał tych, którzy chwiejąc się, idą na rzeź.
  • Źródło: Prz. 24:11
 • Bo prawy może upaść nawet siedem razy i na pewno wstanie; lecz niegodziwi zostaną doprowadzeni do potknięcia wskutek nieszczęścia.
  • Źródło: Prz. 24:16
 • Okazywanie stronniczości w osądzaniu nie jest dobre.
  • Źródło: Prz. 24:23
 • Nie bądź bez podstaw świadkiem przeciwko twemu bliźniemu. Musiałbyś wtedy popełniać głupstwa swymi wargami. Nie mów: „Jak on mi zrobił, tak ja mu zrobię. Odpłacę każdemu według jego postępowania”.
  • Źródło: Prz. 24:28, 29
 • Nie szukaj własnej czci przed obliczem króla i nie stawaj na miejscu wielkich.
  • Źródło: Prz. 25:6
 • (…) nie wyjawiaj poufnej rozmowy drugiego, żeby ten, kto słucha, nie zawstydził cię, a podanej przez ciebie złej wiadomości już nie można by odwołać.
  • Źródło: Prz. 25:9, 10
 • Cierpliwością zostaje przekonany dowódca, a język łagodny potrafi złamać kość.
  • Źródło: Prz. 25:15
 • Miód znalazłeś? Jedz tyle, ile ci potrzeba, żebyś nie wziął za dużo i nie musiał zwymiotować.
  • Źródło: Prz. 25:16
 • Rzadko stawiaj stopę w domu swego bliźniego, żeby nie miał ciebie dość i wręcz cię nie znienawidził.
  • Źródło: Prz. 25:17
 • Jeśli ten, kto cię nienawidzi, jest głodny, daj mu do jedzenia chleb, a jeśli jest spragniony, daj mu do picia wodę. Bo nagarniasz na jego głowę rozżarzone węgle (…).
  • Źródło: Prz. 25:24, 35
 • (…) czy chwałą jest, by ludzie szukali własnej chwały?
  • Źródło: Prz. 25:27
 • Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, żebyś i ty się z nim nie zrównał.
  Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, żeby się nie stał mądry we własnych oczach.
  • Źródło: Prz. 26:4, 5
 • Kto wkłada sprawy w rękę głupiego, jest jak ktoś odcinający sobie stopy, jak ktoś pijący przemoc.
  • Źródło: Prz. 26:6
 • Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupiec powtarza swe głupstwo.
  • Źródło: Prz. 26:11
 • Nie chełp się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień urodzi.
  • Źródło: Prz. 27:1
 • Niech chwali cię obcy, a nie twoje usta; niech czyni to cudzoziemiec, a nie twoje wargi.
  • Źródło: Prz. 27:2
 • Lepsza jest jawna nagana niż skrywana miłość.
  • Źródło: Prz. 27:5
 • Oliwa i kadzidło rozweselają serce, także słodycz czyjegoś towarzysza dzięki radzie płynącej z duszy.
  • Źródło: Prz. 27:9
 • Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko.
  • Źródło: Prz. 27:10
 • Bądź mądry, mój synu, i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga.
  • Źródło: Prz. 27:11
 • Roztropny, widząc nieszczęście, kryje się; niedoświadczony idzie dalej i ponosi karę.
  • Źródło: Prz. 27:12
 • Żelazo ostrzy się żelazem. Tak jeden człowiek zaostrza oblicze drugiego.
  • Źródło: Prz. 27:17
 • Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna, jego głupota od niego nie odejdzie.
  • Źródło: Prz. 27:22
 • Kto zakrywa swe występki, temu się nie powiedzie, lecz kto je wyznaje i porzuca, temu będzie okazane miłosierdzie.
  • Źródło: Prz. 28:13
 • Kto ufa swojemu sercu, jest głupi, lecz kto chodzi w mądrości, ten ujdzie cało.
  • Źródło: Prz. 28:6
 • (…) gdy władzę sprawuje niegodziwy, lud wzdycha.
  • Źródło: Prz. 29:2
 • Głupi ujawnia całego swego ducha, lecz mądry utrzymuje go w spokoju aż do końca.
  • Źródło: Prz. 29:11
 • Widziałeś męża pochopnie wypowiadającego słowa? Więcej jest nadziei dla głupca niż dla niego.
  • Źródło: Prz. 29:20
 • (…) kto jest pokornego ducha, dostąpi chwały.
  • Źródło: Prz. 29:23
 • Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę.
  • Źródło: Prz. 29:25

Słowa Agura

edytuj
 • Słowa Agura, syna Jake – ważkie orędzie.
  • Źródło: Prz. 30:1
 • Każda wypowiedź Boga odznacza się czystością. On jest tarczą dla tych, którzy się u niego chronią. Niczego nie dodawaj do jego słów, żeby cię nie zganił i żebyś nie musiał okazać się kłamcą.
  • Źródło: Prz. 30:5, 6
 • Oddal ode mnie nieprawdę i słowo kłamliwe. Nie daj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Pozwól mi jeść pokarm, który mi wyznaczono, bym się nie nasycił i nie zaparł ciebie, mówiąc: „Któż to jest Jehowa?”, a także bym nie popadł w ubóstwo i nie zaczął kraść, i nie targnął się na imię mego Boga.
  • Źródło: Prz. 30:8, 9
 • Pijawki mają dwie córki, które wołają: „Daj! Daj!” Trzy są rzeczy, które nie mogą się nasycić, cztery, które nie mówią: „Dosyć!” Szeol i zamknięte łono, ziemia niesyta wody i ogień, który nie mówi: „Dosyć!”
  Oko, które naigrawa się z ojca i które gardzi posłuszeństwem wobec matki – wydziobią je kruki w dolinie potoku i wyjedzą je synowie orła.
  Trzy są rzeczy, które okazały się dla mnie zbyt zdumiewające, i cztery, których nie poznałem: droga orła na niebiosach, droga węża na skale, droga okrętu w sercu morza i droga krzepkiego mężczyzny z dziewczyną.
  • Źródło: Prz. 30:15–19
 • Pod trzema rzeczami zatrzęsła się ziemia i pod czterema nie może wytrzymać: pod niewolnikiem, gdy panuje jako król, oraz człowiekiem nierozumnym, gdy ma pod dostatkiem pokarmu; pod kobietą znienawidzoną, gdy zostaje wzięta w posiadanie jako żona, i służącą, gdy pozbawia własności swoją panią.
  • Źródło: Prz. 30:21–23
 • Cztery są rzeczy najmniejsze na ziemi, lecz wykazujące instynktowną mądrość: mrówki nie są ludem silnym, a jednak latem przygotowują swój pokarm; góralki nie są ludem potężnym, a jednak na skale zakładają swój dom; szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają grupami; gekon chwyta swymi kończynami i znajduje się we wspaniałym pałacu króla.
  • Źródło: Prz. 30:24–28
 • Trzy są, które ładnie stąpają, i cztery, które ładnie się poruszają: lew, który jest najpotężniejszy wśród zwierząt i który się przed nikim nie cofa; chart lub kozioł oraz król oddziału żołnierzy ze swego ludu.
  • Źródło: Prz. 30:29–31
 • Jeżeli postąpiłeś nierozumnie, wynosząc się, i jeśli na tym skupiłeś swą myśl, połóż rękę na ustach. Bo ubijanie mleka daje masło, a uciskanie nosa wywołuje krwawienie, wyciskanie zaś gniewu powoduje kłótnię.
  • Źródło: Prz. 30:32, 33

Słowa Lemuela

edytuj
 • Słowa króla Lemuela, ważkie orędzie, które ku skorygowaniu przekazała mu matka (…).
  • Źródło: Prz. 31:1
 • Żonę dzielną któż znajdzie? Wartość jej daleko większa niż korali.
  Odpłaca mu dobrem, a nie złem, przez wszystkie dni swego życia.
  Z mądrością otwiera swe usta, a na jej języku jest prawo lojalnej życzliwości.
  • Źródło: Prz. 31:10, 12, 26
 • Wdzięk bywa fałszywy, a uroda – próżna; lecz niewiasta, która boi się Jehowy – ta zapewnia sobie sławę.
  • Źródło: Prz. 31:31

Inne przekłady

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy, ziszczone pragnienie jest drzewem życia.
  • Spes quae differtur adfligit animam, lignum vitae desiderium veniens. (łac.)
  • Źródło: Prz. 13:12
 • Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek.
  • Quomodo in aquis resplendent, vultus prospicientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus. (łac.)
  • Źródło: Prz. 27:19

Nawiązania

edytuj
 • Głupstwo przywiązane jest do serca młodego,
  ale rózga karności oddali je od niego.

Zobacz też

edytuj