Mądrość

umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty.

Mądrość – umiejętne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia, ogół wiarygodnych informacji.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

 • Abecadło – pierwszy stopień do mądrości.
  • Opis: Przysłowie rosyjskie
  • Źródło: Danuta Masłowska, Włodzimierz Masłowski, Przysłowia polskie i obce, Warszawa 2003
  • Zobacz też: przysłowia rosyjskie, alfabet
 • Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego nim nie będąc.
 • Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność.
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 2, 6
 • Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego.
 • Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym, że nie uczą głupców.
 • Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.
 • Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.
 • Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry.
 • Doprawdy, jak to miło coś umieć!
  • Ah, la belle chose de savoir quelque chose! (fr.)
  • Autor: Molier, Mieszczanin szlachcicem, 2,6
 • Gdybyśmy byli tak mądrzy, by wsłuchać się w ciszę! Lecz wciąż jesteśmy ludźmi i nie potrafimy nawet słuchać własnych rozmów.
 • Gdzie wielka rządzi pycha albo wielkie pieniądze, tam łatwo powstaje urojenie, że uważa się swoją zachciankę za mądrość.
 • Głupi i fanatycy są zawsze pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.
  • Autor: Jordi Sierra i Fabra
  • Źródło: Jordi Sierra i Fabra, Cztery dni w styczniu, tłum. Elżbieta Sosnowska, Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, Warszawa 2011, s. 305.
  • Zobacz też: fanatyzm, głupota
 • Kto ma rozum, ten mądrze przemawia, a kto posiada inteligencję, ten podejmuje słuszne decyzje.
 • Mądrej głowie dość dwie słowie.
  • Opis: przysłowie
 • Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy.
  • Źródło: Prz 1:7b
 • Mądrość buddów jest bardzo głęboka i nieskończona.
 • Mądrość, chociaż wspaniałych sentymentów uczy,
  Wesprze, wzmoże, pocieszy, ale nie utuczy.
 • Mądrość i cnota złym zdaje się zdrożna,
  Gnój pachnie gnojkom.
 • Mądrość ich zasadza się na tym, że są kolekcjonerami wiedzy, a nie użytkownikami.
 • Mądrość jest to wspaniały pałac bez ścian, wystawiony na wszystkie wiatry, burze, mrozy i skwary; głupota jest to duszna i ciemna chatka o grubych, szczelnie ułożonych ścianach, nie dopuszczająca żadnych zmian atmosfery. Nie dziw, że większość ludzi woli mieszkać w takiej chatce niż w takim pałacu.
 • Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest formą poszukiwania.
 • Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę (…).
  • Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 1:5
 • Mądrzy osiągną szacunek, lecz głupcy wywyższają hańbę.
  • Źródło: Prz 3:35
 • Nie ma mądrości ani zręczności poza rzeczywistością z wrodzoną mądrością, pełną błogości, pozbawioną wszelkich przeszkód.
 • Skoro jesteś taki mądry, to czemu nie jesteś bogaty?
  • Postać: pracodawca w serialu Batman
  • Opis: do Edwarda Nygmy, gdy go zwolnił.
  • Zobacz też: bogactwo
 • Strzeż praktycznej mądrości i zdolności myślenia (…).
  • Źródło: Księga Przysłów 3, 19
 • Synu mój, jeśli przyjmiesz moje wypowiedzi i zachowasz u siebie moje przykazania, aby swym uchem zwracać uwagę na mądrość, tak by skłonić serce ku rozeznaniu; jeśli też przywołasz zrozumienie i wydasz głos za rozeznaniem, jeśli będziesz tego szukał jak srebra i poszukiwał jak ukrytych skarbów, to zrozumiesz bojaźń przed Jehową i znajdziesz poznanie Boga. Gdyż Jehowa daje mądrość; z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie. I dla prostolinijnych zachowa on praktyczną mądrość; dla chodzących w nieskazitelności jest tarczą, przestrzega bowiem ścieżek sądu i strzec będzie drogi lojalnych wobec niego. Wtedy zrozumiesz prawość i sąd, i prostolinijność – całą drogę tego, co dobre.
 • Świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.
 • Tolerowanie głupców jest nieodzownym elementem mądrości.
 • Tylko mądry człowiek potrafi przyznać, że jest głupi. Głupi człowiek będzie pokazywał swoją głupotę, do której się nie przyzna.
 • W jednym tylko przypadku rada nie zawadzi:
  W jakim? – Gdy się pokora u mądrości radzi.

Zobacz też

edytuj
 
Wikisłownik
Zobacz też hasło mądrośćWikisłowniku