Dobro

pojęcie etyczne

Dobro – jedna z dwóch podstawowych wartości moralnych, przeciwieństwo zła.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Anioł – personifikacja dobra w tradycji judeochrześcijańskiej. Jan Matejko, obraz Głowa anioła
 • A nic tak nie niszczy dobra, jak udane dobro.
  • Autor: Jan Chryzostom
  • Źródło: Homilia 19 do 7. rozdz. Ewangelii wg św. Mateusza.
 • Absurdem jest dzielić ludzi na dobrych lub złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.
 • (…) ale był dobry. Być dobrym to coś więcej niż kochać czy cierpieć. Inni ludzie też cierpią, często więcej i często nie mogąc kochać czy być dobrymi.
  • Autor: Tomasz Tracz
 • Ben Azaj powiada: Spełnij ochoczo dobre czyny, choćby najłatwiejsze, a uciekaj od grzechu, bo dobry czyn pociąga za sobą dobry czyn, a grzech pociąga za sobą grzech; nagrodą dobrego czynu jest dobry czyn, a karą za grzech jest [sam] grzech.
 • Bezwzględne zło wywołuje konieczność istnienia bezwzględnego dobra.
 • Boję się, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się dobra, wystarczy egoizm, ale żeby powstrzymać zło, żeby móc to zrobić, potrzebne jest przebaczenie, a cóż może być od niego trudniejsze?
 • Bóg może wszystko. Gdyby ograniczył się tylko do czynienia tego, co nazywamy Dobrem, nie moglibyśmy nazwać Go Wszechmogącym. Panowałby jedynie nad częścią Wszechświata i musiałby istnieć ktoś odeń potężniejszy, oceniający Jego czyny. Wtedy wolałbym oddawać cześć temu Najpotężniejszemu
 • Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.
 • Cnota jest prawdziwym dobrem i prawdziwą nagrodą dla tego, kto ją posiada.
 • Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawić.
 • Człowiek chętniej hołduje dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu.
 • Człowiek z natury niereligijny czeka i szuka wyjścia z biedy, i szuka zadośćuczynienia jedynie tylko przed śmiercią. Człowiek o żywym poczuciu religijnym czeka tych rekompensat życiowych przede wszystkim po śmierci. Skłonny jest wierzyć, że dobro i zło, nagroda i kara, to nie są kategorie czysto życiowe, związane wyłącznie z życiem społecznym pewnych ssaków, tylko rad wierzy, że to są kategorie kosmiczne, które mają znaczenie we wszechświecie zawsze i wszędzie (…).
 • Czy, niby, to co dłuższe, to ładniejsze? Nic podobnego. Za żadne skarby nie chcę obiadu, najwybredniejszego nawet, który by trwał sześć tygodni, ani koncertu nieustannego przez miesiąc, ani czarownego wschodu czy zachodu słońca, na który musiałbym patrzeć latami. Ani książki zajmującej, od której bym wstać nie mógł. Zdaje się, że każde dobro ma swój czas, przez który cieszyć się nim można. Jeżeli trwa dłużej, ponad swoją miarę właściwą, przestaje być dobrem i nuży, zamiast cieszyć. Może być, że i życie ma to do siebie. Jakichś dziewięćdziesiąt, osiemdziesiąt lat – to bardzo dużo i tak. W sam raz wystarczy. Przynajmniej dla mnie.
 • Dla złych to największą, wierzaj mi, katuszą,
  Kiedy szkodzić nie mogą i dobrzy być muszą.
  • Autor: Franciszek Zabłocki
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć.
 • Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.
 • Dobro i zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka.
 • Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru.
 • Dobro i zło, czy rzeczywiście dzieli je wyraźna linia?
 • Dobro ludu najwyższym prawem.
 • Dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne.
 • Jedno jest złe na świecie – to śmierć. Wszystko, co jest życiem – jest dobrem.
 • Autor: Stefan Żeromski
 • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.
 • Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.
  • Autor: Oscar Wilde
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • My wiemy, że jest dobro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. Piękno ukazuje nam istotę spraw, ale musi mieć na sobie szatę sztuki. Dobro zaś jest niewidzialne (...) a sięga ducha i działa w nim tajemnie...
  • Autor: Stefan Żeromski
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • ... najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele.
 • Nie na bierności, lecz na czynności polega zło i dobro rozumnej istoty społecznej
 • Nie w tym rzecz, że się rozprawia o cechach męża dobrego, lecz że się nim jest.
 • Od czasów Homera zwyczaj splata pojęcia dobra i bogactwa. Jest to idea moralna, która wywodzi się wprost z egzystencji ciemiężycieli. (…) Chrześcijaństwo zanegowało tę tezę, ale szczególna premia teologiczna za dobrowolne ubóstwo świadczy o tym, jak głęboko powszechna świadomość uformowana jest moralnością posiadania.
  • Autor: Theodor Adorno, Minima Moralia, Refleksje z poharatanego życia
 • Oto moja wola: postępować dobrze, mówić o tym i pamiętać. Z Bogiem
 • Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc
 • Ręce wasze pełne są krwi.
  Obmyjcie się, czyści bądźcie!
  Usuńcie zło uczynków waszych
  sprzed moich oczu!
  Przestańcie czynić zło!
  Zaprawiajcie się w dobrem!
 • Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia – i przegrywa.
 • Szczęście każdego jest dobrem dla każdego i wobec tego szczęście ogółu jest dobrem dla ogółu ludzi.
 • Tak mało na świecie dobroci,
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońcem się złoci,
Nią ziemia się zbliża do nieba.
 • Autor: Lucjan Rydel
 • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • Ty, dobry Boże, zsyłasz na nas wszystkie dobra za cenę naszej pracy.
 • Ty zbudowałeś budowlę zła. Rozwal ją i zacznij ponownie wznosić budowlę dobra.
  • Autor: Ojciec Pio, Dobrego dnia! Myśli na każdy dzień roku, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1998, ISBN 9788371681257, s. 102.
 • W dzisiejszym świecie trudno być dobrym. Wszyscy czekają na nasze błędy. To przecież najlepiej się sprzedaje.
  • Autor: Sandra Bullock
  • Źródło: Martin Smith, Istnieją jeszcze dobrzy ludzie (wywiad), „Gazeta Telewizyjna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), nr 22–28 lipca 2011
 • W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć.
 • Wbrew wszystkiemu wierzę jeszcze, że ludzie są w głębi serca naprawdę dobrzy.
 • Wolność sumienia nie może prowadzić do równoważności dobra i zła.
 • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 33.
 • Zło jak ciemność. Trwa wiecznie. A dobro to rozbłysk, to nietrwałe zwycięstwo nad ciemnością. Dobro jest śmiertelne.
  • Autor: Tadeusz Konwicki
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 34.

Zobacz też: