Ania z Avonlea

książka Lucy Maud Montgomery

Ania z Avonlea (ang. Anne of Avonlea) – powieść Lucy Maud Montgomery z 1909 roku.

Cytaty w przekładzie Rozalii Bernsteinowej

edytuj

(Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014)

Wypowiedzi postaci

edytuj

Ania Shirley

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Ania Shirley.
 • Czasem drobiazgi odgrywają w życiu większą rolę niż rzeczy ważne.
 • Ilekroć doznajemy przykrości, powinniśmy wspomnieć jakąś radość, która dałaby się tamtej przeciwstawić.

Pani Allan

edytuj
 • Serdeczna przyjaźń jest rzeczywiście bardzo pomocna w życiu. Powinniśmy sztandar jej trzymać wysoko i starać się nie zbrukać go nigdy brakiem szczerości i prawdy. Często jednak przyjaźnią nazywa się zwykłą poufałość niemającą nic wspólnego z tamtym wzniosłym uczuciem.
  • True friendship is a very helpful thing indeed (…) and we should have a very high ideal of it, and never sully it by any failure in truth and sincerity. I fear the name of friendship is often degraded to a kind of intimacy that has nothing of real friendship in it. (ang.)
 • Wszyscy popełniamy błędy. Powinniśmy ich żałować i uczyć się na nich, lecz nie wlec ich za sobą w przyszłość…
  • Well, we all make mistakes, dear, so just put it behind you. We should regret our mistakes and learn from them, but never carry them forward into the future with us. (ang.)

Gilbert Blythe

edytuj
 • (…) każda jednostka powinna przez całe życie o coś walczyć, ktoś chyba nawet określił człowieka jako zwierzę walczące?… Ja pragnę zwalczać chorobę, cierpienia i ciemnotę (…). Chcę uczciwie wykonać moją część ogólnoludzkiej pracy, chcę dodać coś do zasobu wiedzy, którą nagromadziły wieki poprzednie. Ci, co żyli przede mną, zrobili tak wiele dla mnie, że chcę okazać mą wdzięczność czyniąc coś dla przyszłych pokoleń. To jedyny sposób wywiązania się uczciwie z długów zaciągniętych wobec społeczeństwa.
  • A fellow has to fight something all through life… didn't somebody once define man as a fighting animal?… and I want to fight disease and pain and ignorance… (…). I want to do my share of honest, real work in the world, Anne… add a little to the sum of human knowledge that all the good men have been accumulating since it began. The folks who lived before me have done so much for me that I want to show my gratitude by doing something for the folks who will live after me. It seems to me that is the only way a fellow can get square with his obligations to the race.
 • Zgadzam się z tobą, Aniu, że w zasadzie istnieją lepsze sposoby wychowywania, lecz kara cielesna może być ostatnią ucieczką nauczyciela. Janka słusznie uważa, że bywają dzieci, na które nie ma innego sposobu, tylko rózga. Ja też tylko w ostateczności będę się do niej uciekał.
  • I think, as you say, Anne, that there are better ways of managing as a rule, and that corporal punishment should be a last resort. But on the other hand, as Jane says, I believe there is an occasional child who can't be influenced in any other way and who, in short, needs a whipping and would be improved by it. Corporal punishment as a last resort is to be my rule. (ang.)

Maryla Cuthbert

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Maryla Cuthbert.
 • Należy starzeć się wraz ze wszystkimi swymi rówieśnikami (…). Kto tego nie czyni, musi wreszcie zostać samotny.
 • Sami stwarzamy sobie życie, gdziekolwiek jesteśmy.
 • Życie nasze bywa bogate lub ubogie zależnie od tego, co w nie wkładamy, a nie od tego, co zeń czerpiemy.

Jakub Harrison

edytuj
 • Być może, że pani Linde przypada do gustu niektórym osobom. Ale ja nie będę się zmuszał do jedzenia bananów dlatego, że mi ktoś wmawia, iż zasmakuję w nich, o ile będę się nimi często raczył.
  • Mrs. Lynde may be an acquired taste with some folks; but I didn't keep on eating bananas because I was told I'd learn to like them if I did (…). (ang.)
 • (…) bywam zbyt prędki, zbyt porywczy nawet. Nie umiem się pohamować od mówienia prawdy w oczy. Trzeba mnie brać takim, jakim jestem.
  • I'm too hasty myself sometimes, miss… far too hasty. But I can't help speaking out just what I think and folks must take me as they find me. (ang.)
 • (…) do chwili osiedlenia się w Avonlea nie byłem gadułą. Ale tu, po prostu w celu samoobrony, musiałem odzwyczaić się od milczenia. W przeciwnym razie pani Linde okrzyczałaby mnie niemową i urządziła składkę dla nauczenia mnie mowy głuchoniemych.
  • I never was much of a talker till I came to Avonlea and then I had to begin in self-defense or Mrs. Lynde would have said I was dumb and started a subscription to have me taught sign language. (ang.)
 • Gdy chodziłem do szkoły, regularnie, każdego dnia, dostawałem baty. Nauczyciel twierdził, że o ile kiedy nie splatałem figla, to tylko dlatego, że nie zdążyłem, bo plan był z pewnością gotów.
  • When I went to school the master whipped me regular every day because he said if I wasn't in mischief just then I was plotting it. (ang.)
 • Kobieta prędzej przebaczy mężczyźnie złe traktowanie niż posądzenie, że chciała go złapać na męża.
  • A woman would forgive a man for beating her sooner than for hinting she was too much pleased to get him. (ang.)
 • (…) prawdę należy każdemu mówić w oczy.
  • (…) I believe in telling the truth to everybody. (ang.)
 • Szczere ze mnie chłopisko. Rżnę prawdę prosto w oczy, nawet jeśli jest trochę gorzka.
  • (…) I'm a terrible outspoken old fellow, that's all… awful apt to tell the truth, no matter if it is a bit plain. (ang.)
 • Szczęściem zeszłej niedzieli padał deszcz, więc jest dość czystych naczyń.
  • Fortunately it rained last Sunday, so there's plenty of clean dishes. (ang.)
 • Zmiany nie są przyjemne, lecz są bardzo pożyteczne.
  • Changes ain't totally pleasant but they're excellent things (…).
  • Zobacz też: zmiana

Jaś Irving (oryg. Paul Irving)

edytuj
 • Babcia powiada, że chłopcy nie powinni zwracać uwagi na to, co dostają do jedzenia, ale czyż można tego nie robić, jeżeli się jest głodnym?
  • Grandma says a boy shouldn't be thinking about what he gets to eat, but he can't help it sometimes when he is real hungry. (ang.)
 • Osoby wyśnione są dlatego takie miłe, że zawsze mają tyle lat, ile chcemy.
  • That's the beauty of dream-people… they stay any age you want them. (ang.)

Karolina Czwarta

edytuj
 • Mężczyzn nigdy nie można być pewnym.
  • You can never be sure of them men. (ang.)
  • Zobacz też: mężczyzna
 • Ślub, gdy przeminie, nie jest wcale weselszy od pogrzebu (…).
  • A wedding ain't much cheerfuller than a funeral after all, when it's all over (…). (ang.)
  • Zobacz też: pogrzeb, ślub
 • (…) to ryzykowna rzecz wychodzić za mąż (…). Chociaż… mąż nie jest jeszcze najgorszym złem na świecie!
  • (…) there's a resk in marrying anybody (…) but, when all's said and done (…) ma'am, there's many a worse thing than a husband.

Lawenda Levis

edytuj
 • (…) cóż by mi dała niezależność staropanieństwa, jeżeliby mi nawet nie wolno było postępować wedle własnego widzimisię, tym bardziej że nikogo to nie krzywdzi. Trzeba sobie jakoś wynagradzać braki życia. Czasami mam wrażenie, że nie mogłabym żyć bez marzeń.
  • (…) what is the use of being an independent old maid if you can't be silly when you want to, and when it doesn't hurt anybody? A person must have some compensations. I don't believe I could live at times if I didn't pretend things. (ang.)
 • Obojętne mi jest, co ludzie o mnie myślą, jeśli mi tego nie okazują.
  • I don't care what people think about me if they don't let me see it. (ang.)
 • Przyjaciel zjawia się w twoim życiu i za chwilę znika, pozostawiając ból bardziej dokuczliwy niż poprzednia pustka.
 • Sny i marzenia bywają bardzo piękne za dnia i w promieniach słońca, ale przestają wystarczać, gdy panuje ciemność i szaleje burza. Wówczas pragniemy rzeczywistości.
  • Dreams and make-believes are all very well in the daytime and the sunshine, but when dark and storm come they fail to satisfy. One wants real things then. (ang.)
 • To jest najgorsza… a może najlepsza strona życia codziennego. Nie pozwala ci być nieszczęśliwym do głębi, wciąż stara się dodać ci trochę uciechy i zadowolenia, nawet gdy już przeznaczone ci jest być zgnębionym i złamanym…

Inne postacie

edytuj
 • Aniu (…). Powiedz mi, gdzie jest sen? Każecie mi co wieczór układać się do snu i ja wiem, że to jest tam, gdzie mi się śni. Ale gdzie on jest? Jak ja się tam dostaję i jak stamtąd wracam, nie wiedząc nic o tym, i w dodatku w nocnej koszuli?
  • Anne, where is sleep? People go to sleep every night, and of course I know it's the place where I do the things I dream, but I want to know WHERE it is and how I get there and back without knowing anything about it… and in my nighty too. Where is it? (ang.)
  • Postać: Tadzio (w oryginale Davy)
 • Gdyby na uniwersytecie uczyli, jak postępować z mężem, to jeszcze widziałabym w tym jakiś sens.
  • If they taught you at college how to manage a man there might be some sense in her going. (ang.)
  • Postać: pani Andrews
 • - Jeżeli pocałunek mógłby być rzeczą materialną, to powinien być fiołkiem (…).
  • If a kiss could be seen I think it would look like a violet (…).
  • Postać: Priscilla Grant
  • Zobacz też: fiołek, pocałunek
 • "Jeżeli nie wyjdziesz za mąż, nazywają cię starą panną, jeśli zaś wyjdziesz za mąż, to mąż cię tłucze, a więc najlepiej być wdową".
  • (…) if you weren't married people called you an old maid, and if you were your husband bossed you; but if you were a widow there'd be no danger of either. (ang.)
  • Postać: Maniusia (oryg. Marjory) White
  • Zobacz też: małżeństwo, mąż, stara panna, wdowa, żona
 • (…) ludzie sami zdobią lub szpecą swoje imiona.
  • (…) people make their names nice or ugly just by what they are themselves. (ang.)
  • Postać: Diana Barry
  • Zobacz też: imię
 • Najważniejsze to utrzymanie subordynacji, a tego nie da się osiągnąć bez pewnej surowości. Jeżeli uczniowie nie zechcą być posłuszni, będę ich karała.(…) Sprawię im dobre lanie, oczywiście.
  • The main thing will be to keep order and a teacher has to be a little cross to do that. If my pupils won't do as I tell them I shall punish them.(…) Give them a good whipping, of course. (ang.)
  • Postać: Janka Andrews

Inne cytaty

edytuj
 • – A wie pani, co to jest księżyc po nowiu? To mała złota łódeczka, napełniona marzeniami sennymi.
  – A gdy zahacza o obłok, niektóre z nich wypadają i dostają się do naszych snów.
  • Postacie: Jaś Irving (w oryginale Paul Irving) i Ania Shirley
  • Zobacz też: księżyc, marzenie, sen
 • Ania stłumiła lekkie westchnienie. Kochała gorąco Dianę. Diana była jej najbliższą przyjaciółką, ale Ania od dawna już wiedziała, że ilekroć udaje się w świat marzeń, musi wędrować samotnie. Do krainy wyobraźni wiodła zaczarowana ścieżka, niedostępna dla jej najbliższych.
  • Anne smothered a little sigh. She loved Diana dearly and they had always been good comrades. But she had long ago learned that when she wandered into the realm of fancy she must go alone. The way to it was by an enchanted path where not even her dearest might follow her. (ang.)
 • – Dzisiejszy dzień minął, jutro nastąpi nowy bez pomyłek i zmartwień, jak zwykłaś mawiać. Teraz chodź na wieczerzę. Przekonasz się, czy filiżanka dobrej herbaty i ciastka ze śliwkami nie poprawią twego humoru.
  – Ciastka nie uleczą chorej duszy – rzekła zrozpaczona Ania.
  • „This day's done and there's a new one coming tomorrow, with no mistakes in it yet, as you used to say yourself. Just come downstairs and have your supper. You'll see if a good cup of tea and those plum puffs I made today won't hearten you up.”
   „Plum puffs won't minister to a mind diseased,” said Anne disconsolately (…).
 • (…) ilekroć Basia dobrnęła do tablicy bez potknięcia się o cudze, bądź o własne nogi, koledzy zapisywali ten niezwykły fakt – w celu upamiętnienia go – na ścianie przedsionka.
  • (…) if Barbara ever managed to walk down the aisle without falling over her own or somebody else's feet the Avonlea scholars wrote the unusual fact up on the porch wall to commemorate it. (ang.)
 • Może mimo wszystko, miłość nie zawsze zjawia się w życiu jak wspaniały rycerz poprzedzony fanfarami, otoczony przepychem?… Może zbliża się bezgłośnie i skromnie jak stary przyjaciel? Może ma pozory prozy, dopóki jakaś fala blasków, prześwietlająca nagle jej karty, nie wydobędzie z nich na jaw ukrytych rytmów i melodii?… Może… może miłość wykwita po prostu z serdecznej przyjaźni jak złocista róża z zielonego pąka?…
  • Perhaps, after all, romance did not come into one's life with pomp and blare, like a gay knight riding down; perhaps it crept to one's side like an old friend through quiet ways; perhaps it revealed itself in seeming prose, until some sudden shaft of illumination flung athwart its pages betrayed the rhythm and the music, perhaps . . . perhaps . . . love unfolded naturally out of a beautiful friendship, as a golden-hearted rose slipping from its green sheath. (ang.)
  • Zobacz też: miłość
 • – Myślałam, że smaruję nos lekarstwem na piegi, tymczasem użyłam czerwonej farby, którą Maryla znaczy ścierki – brzmiała rozpaczliwa odpowiedź. – Co teraz pocznę?
  – Zmyj ją – poradziła praktyczna Diana.
  – A może się nie zmyje? Raz już ufarbowałam sobie włosy, dzisiaj pomalowałam nos. Wtedy Maryla ścięła mi włosy, dziś środek ten trudno byłoby zastosować.
  • "I thought I was rubbing my freckle lotion on it, but I must have used that red dye Marilla has for marking the pattern on her rugs," was the despairing response. "What shall I do?"
   "Wash it off," said Diana practically.
   "Perhaps it won't wash off. First I dye my hair; then I dye my nose. Marilla cut my hair off when I dyed it but that remedy would hardly be practicable in this case."
   (ang.)
 • Należała [Eliza] do ludzi, których obecność wywołuje przeświadczenie, iż życie jest doliną łez, a uśmiech – nie mówiąc już o wesołości – godnym nagany trwonieniem energii duchowej. Panny Andrews były pannami od jakichś pięćdziesięciu lat i prawdopodobnie miały nimi pozostać do końca swej ziemskiej pielgrzymki. Mówiono, że Katarzyna nie straciła jeszcze nadziei wyjścia za mąż, lecz Eliza, urodzona pesymistka, nigdy jej nie miała.
  • Miss Eliza was one of those people who give you the impression that life is indeed a vale of tears, and that a smile, never to speak of a laugh, is a waste of nervous energy truly reprehensible. The Andrew girls had been "girls" for fifty odd years and seemed likely to remain girls to the end of their earthly pilgrimage. Catherine, it was said, had not entirely given up hope, but Eliza, who was born a pessimist, had never had any. (ang.)
 • Pan Harrison z miejsca odmówił – na nic się zdały wszelkie podstępy.
  – Zdawało mi się, że pan pochwala nasze stowarzyszenie – żaliła się Ania.
  – Pochwalam, pochwalam. Ale moja pochwała nie sięga kieszeni.
  • Opis: reakcja pana Harrisona na prośbę o uiszczenie składki na Koło Miłośników Avonlea.
  • Zobacz też: pieniądze
 • Stare to, ale dobre przysłowie: „Gdzie cienko, tam się rwie”.
  • There is an old proverb that really seems at times to be inspired… "it never rains but it pours." (ang.)
 • Tadziu, jeśli chcesz coś, czego nie możesz dosięgnąć, poproś, żeby ci podano, a nie kładź się na stole. Czy Jaś Irving zachowywał się tak, gdy był tu na podwieczorku?
  – Bo Jaś ma dłuższe ręce – tłumaczył Tadzio. – Jego rosły jedenaście lat, a moje tylko siedem
  • "Davy Keith, when you want something you can't reach, ask to have it passed and don't spread yourself over the table in that fashion. Did you ever see Paul Irving doing that when he was here to meals?"
   "But Paul's arms are longer'n mine," brumbled Davy. "They've had eleven years to grow and mine've only had seven.
   (ang.)
 • – Z moich studiów uniwersyteckich pragnę przede wszystkim wynieść jak największą umiejętność sztuki życia. Pragnę się nauczyć, jak rozumieć moich bliźnich i pomagać im. (…)
  – O to właśnie chodzi. Taki powinien być cel uniwersytetu, nie zaś nadawanie dyplomów całemu zastępowi magistrów i kandydatów tak nadzianych książkową mądrością, że nie ma już w nich miejsca na nic innego. Masz zupełną słuszność! Tobie nawet uniwersytet nie potrafi zaszkodzić.
  • "What I want to get out of my college course is some knowledge of the best way of living life and doing the most and best with it. I want to learn to understand and help other people and myself."
   Mr. Harrison nodded.
   "That's the idea exactly. That's what college ought to be for, instead of for turning out a lot of B.A.'s, so chock full of book-learning and vanity that there ain't room for anything else. You're all right. College won't be able to do you much harm, I reckon."
   (ang.)
  • Postacie: Ania, Jakub Harrison
 • Zmywanie statków odbywało się w tym wariackim domu jedynie w dżdżyste dni niedzielne; gospodarz zabierał się wtedy zamaszyście do pracy, zmywał wszystkie naczynia w beczce z wodą deszczową, po czym pozwalał im obsychać na powietrzu.
  • As for washing dishes, Mr. Harrison never made any pretence of doing it unless a rainy Sunday came. Then he went to work and washed them all at once in the rainwater hogshead, and left them to drain dry. (ang.)
  • Opis: o panu Harrisonie według relacji Janka.

Cytaty w przekładzie Ireneusza Sochy

edytuj

(Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002)

 • - Gdyby pocałunek mógł być obrazem, to przypominałby fiołek (…).
 • - Jeśli jakaś dziewczyna nie ma męża, to ludzie zaraz nazywają ją starą panną. Jeśli natomiast ma, to musi być jego służącą, a wdowa nie musi się bać ani tego, ani tego.
  • Postać: Marylka (oryg. Marjory) White
  • Źródło: s. 72.
 • Jeśli umie się szukać, to w każdym można znaleźć coś dobrego. Zadaniem nauczyciela jest właśnie odnalezienie tego pierwiastka i rozwinięcie go. (…) Jak można zmusić dziecko do czynienia dobrze, gdy się je bije? Nasz profesor Rennie mawiał, że pozytywny wpływ, jaki wywieramy na dziecko, jest o wiele ważniejszy niż wpajana mu przez nas umiejętność czytania, pisania i liczenia.
 • Ludzie sami upiększają lub obrzydzają swoje imiona zgodnie z tym, jak postępują.
 • Może w prawdziwym życiu miłość nie zjawia się jak zwycięski rycerz wśród fanfar i przepychu, lecz raczej przychodzi jak stary, dobry przyjaciel, cicho i skromnie? Może udaje prozę, dopóki nagły błysk iluminacji nie przeniknie jej kart i nie wydobędzie z niej ukrytych rytmów i muzyki? Może miłość wykwita naturalnie niczym złocista róża z zielonego pąka serdecznej przyjaźni?
  • Źródło: s. 221.
 • Trzeba żyć tak, aby upiększać swoje imię, nawet jeśli nie brzmi pięknie. Żeby ludziom kojarzyło się z czymś cudownym i przyjemnym, nie dającym się wywieść z niego samego.
  • Living so that you beautify your name, even if it wasn't beautiful to begin with... making it stand in people's thoughts for something so lovely and pleasant that they never think of it by itself. (ang.)
  • Postać: Ania Shirley
  • Źródło: s. 156.
  • Zobacz też: imię

Cytaty w innym tłumaczeniu

edytuj
 • Być może wielkie uczucie nie wkracza w nasze życie w blasku glorii jak rycerz na koniu; być może wkrada się cichutko jak stary przyjaciel; być może rozwija się w pozornej monotonii, by nagły błysk olśnienia ujawnił rytm i ukrytą muzykę. Być może miłość rozwija się naturalnie z pięknej przyjaźni, jak herbaciana róża z zielonego pąka.
 • Zmiany nie zawsze są przyjemne, ale za to niezbędne. Dwa lata bez zmian w zupełności wystarczą. Jeżeli ten stan się przeciąga pewne sprawy mogą zarosnąć mchem.
  • Postać: pan Harrison

Zobacz też

edytuj