Szkoła

instytucja kształcąca uczniów

Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem, a także siedziba (budynek) tej instytucji.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Współczesna szkoła w Polsce
Sala lekcyjna z okresu międzywojennego
Albert Anker (1896)
 • Być może w przyszłości szkoły nie będą wyglądać tak jak dzisiejsze. Może będziemy wykorzystywać całą społeczność jako środowisko kształcenia.
  • Autorka: Anne Taylor, Creating The Future
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, tłum. Bożena Jóźwiak, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, s. 108.
 • Co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem,
  Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.
 • Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem.
 • Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.
 • Doświadczenie to dobra szkoła, ale bardzo droga.
 • Historyczna nowa szkoła
  Swą metodę badań ścisłą,
  Sprowadzoną hurtem z Niemiec,
  Rozpowszechnia ponad Wisłą
  I nabywszy pogląd świeży,
  Nowym łokciem dzieje mierzy.
 • Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia.
 • Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż.
 • Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem.
  • Autor: Philip Zimbardo
  • Źródło: Księga cytatów 2013, „Gazeta Wyborcza”, 21–22 grudnia 2013.
 • Kto nie przeszedł przez szkołę bólu, jest jak analfabeta przed księgą życia.
 • Młodość nie powinna na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia.
 • Motywacja i wydajność błyskawicznie wzrastają, kiedy uczniowie osiągają wyznaczone cele.
  • Autorka: Bettie B. Youngs, The 6 Vital Ingrednients of Self-Esteem
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 288.
 • Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.
 • Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.
 • Niektóre dzieci tak lubią szkołę, że chcą w niej pozostać przez całe życie. Uczeni rektrutują się z tych infantylistów.
 • Po wakacjach Miś wesoły
  postanawia pójść do szkoły,
  położonej w głębi lasu,
  gdzie zupełnie brak hałasu.
 • (…) podstawówka to za mało, żeby podbić świat.
 • Problem polega na tym, że szkoła nie uczy filtrowania informacji z internetu. Na przykład Platon – ponieważ studiowałem filozofię, wiem, czy jakaś strona o nim została stworzona przez szaleńca, czy przez eksperta. Ale 13-latek tego nie wie. Trzeba go tego nauczyć.
  • Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2/październik 2011.
 • Sama szkoła, która okazuje się być instytucją najbardziej nieadekwatną do praktyk społecznych i kulturowych młodych ludzi. Na ile do tych praktyk powinna się dostosować? A na ile być instytucją normatywną, wymuszającą pewne zachowania i uczącą kompetencji? Pytanie banalne lecz działa jak zapalnik granatu – szkoła w Polsce całkowicie abdykuje z bycia instytucją normatywną (w sensie pozytywnym), jest fabryką konformizmu, a pustkę aksjonormatywną wypełnia rozwiązaniami technokratycznymi. Szaleństwo testowe zamiast być ograniczane rozwija się w kierunku coraz intensywniejszego mierzenia wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły: edukacyjna wartość dodana, ramy kwalifikacji, etc. – wszystko to służy temu, żeby nie trzeba było odpowiadać na bardziej zasadnicze pytanie: po co w ogóle nam dziś szkoła powszechna.
 • Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem to remanenty szkoły.
 • Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.
 • Szkoła jest jak WC – chodzisz, bo musisz.
  • Opis: popularny żart uczniów.
 • Szkoła nie może jedynie dostarczać uczniom informacji z różnych dziedzin wiedzy; musi im także pomagać w poszukiwaniu we właściwym kierunku sensu życia. Na tym polega jej odpowiedzialność, zwłaszcza w epoce takiej jak nasza, w której wielkie przemiany społeczne i kulturowe zdają się zagrażać nawet najbardziej podstawowym wartościom moralnym. Szkoła musi pomagać młodym w przyswajaniu sobie tych wartości, tworząc warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi wszystkich wymiarów ich osobowości, wymiaru fizycznego i duchowego, kulturalnego i społecznego.
 • Szkoła nie powinna być przybytkiem płaczu i plag, lecz uwagi i czynności.
 • Szkoła powinna być jednym z podstawowych miejsc, gdzie dokonuje się przemoc symboliczna i następuje wpajanie treści prawomocnych kultury. To edukacja (nieliberalna) przebiegająca w jej murach może dostarczyć wiedzy stanowiącej element systemu orientacji odbiorcy w świecie dóbr kultury (szczególnie kultury wyższej). Wiedzy bynajmniej nietożsamej z informacjami przekazywanymi przez media.
  • Autor: Bogusława Mika
  • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 75.
 • Szkoła powinna być miejscem najlepszej zabawy.
  • Autor: Peter Kline, The Everyday Genius, Great Ocean Publishers, Arlington
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 340.
 • Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.
 • Szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.
 • Szkoła średnia nie jest już dla dzieci.
  • High school is not for kids anymore. (ang.)
  • Źródło: Home Room
 • Szkoła tak nieraz obrzydzi literaturę, że człowiek potem uważa za super odkrycie, kiedy sam dojdzie do tego, że w tej literaturze coś jest.
 • Szkoła to miejsce, w którym zaczynamy tracić naszą własną osobowość.
 • Szkoła óczy i wyhofóje.
  • Opis: popularny uczniowski dowcip.
 • Szkoła to jest taki karmnik, gdzie każdy ptak musi dzióbać, czy mu się to podoba, czy nie.
 • Szkoło! Szkoło!
  Gdy cię wspominam,
  Tęsknota w serce się wgryza.
  Oczy mam pełne łez!
 • Szkoły są po to – się pomyślało – żeby było łatwiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się samemu za dużo nie nauczyć. Bo gdyby nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej samemu się nauczyć, za dużo więcej, i wtedy już zupełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkolnych problemów. Szkoły są dobre. Mądre nie są, ale dobre są.
 • Szkoły stały się dziś, niestety, takimi instytucjami, w których dzieci zdobywają jedynie taką ilość wiadomości, aby móc zostać nauczycielami.
 • Szkoła wyrywa dzieci z ciepłego rodzicielskiego kokonu. Uczy je terroryzować innych lub ulegać terrorowi. Uczy okrucieństwa. Uczy, że mama i tata kłamali, mówiąc im, że są jedyni i wyjątkowi.
 • Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
 • W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.
 • Warto tu przypomnieć eksperyment prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Rozmawiała z sześciolatkami – i osobno siedmiolatkami – o liczbach. W trakcie rozmowy z sześciolatkami jakby od niechcenia mówiła, że 2 plus 3 jest 7. Dzieci gorąco zaprotestowały. Natomiast siedmiolatki, już chodzące do szkoły, na taką samą wypowiedź już nie protestowały, przyjęły ją milczeniem.
 • Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych…

Zobacz też

edytuj