Doświadczenie – wiadomości zdobyte poprzez obserwację, przeżycia.

 • Doświadczenia przykre w młodości przebywa się jak choroby, daleko łacniej i mniej boleśnie niż w późniejszym wieku. Starsi musimy czuć silniej ból i drożej zawody opłacać.
 • Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, będzie oszukany.
 • Doświadczenie jest klęską i trzeba wszystko stracić, żeby dowiedzieć się odrobinę.
 • Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.
 • Doświadczenie najpierw służy nauce, później jednak szkodzi jej, ponieważ pozwala dostrzec prawo i wyjątek. Ale kompromis między nimi bynajmniej nie stanowi prawdy.
 • Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia.
 • Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.
  • Experience is the name everyone gives to their mistakes. (ang.)
  • Postać: Pan Dumby
  • Autor: Oscar Wilde, Wachlarz Lady Windermere, akt 3, scena 1 (1892)
 • Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców nawet mej własnej.
 • Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest formą poszukiwania.
 • Natura pełna jest nieskończonych rzeczy, niedostępnych doświadczeniu.
 • Nie pytaj starego, lecz doświadczonego.
  • Opis: przysłowie jakuckie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części jakuckiej: Stanisław Kałużyński, s. 132.
  • Zobacz też: starość
 • Ten, kto spróbuje nieść kota za ogon nauczy się czegoś, czego nie nauczy się w żaden inny sposób.
  • Autor: nieznany
 • Zdobyliśmy nowe doświadczenia –
  radość, potem smak klęski, smutek,
  odrodzenie się nadziei –
  nowe doświadczenia, które można też
  znaleźć w dziewiętnastowiecznych
  pamiętnikach.