Eugène Delacroix

francuski malarz

Eugène Delacroix (1798–1863) – francuski malarz.

Eugène Delacroix (1837)

Wypowiedzi

edytuj
 • Aby realizm nie był słowem pozbawionym sensu, wszyscy ludzie musieliby mieć jednaki umysł i jednaki sposób pojmowania.
 • Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście.
 • Dni, których się nie zapisało, są jak niebyłe.
 • Dobrze jest rozróżnić rozmaite plany, obrysowując je uważnie, ustalić porządek, w jakim występują ku światłu i odróżnić przed rozpoczęciem malowania te, które mają jednakowy walor.
  • Źródło: Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 305.
 • Doświadczenie jest niezbędne do nauczenia się wszystkiego, czego dokonać można swoim instrumentem, ale zwłaszcza do unikania tego, na co nie należy się porywać.
 • Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić.
 • Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem.
 • Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru.
 • Godność, poszanowanie własnego charakteru, idą w parze z pewnym stopniem dobrobytu.
 • Jest się mistrzem dopiero wtedy, kiedy przykłada się do rzeczy cierpliwość, której wymagają.
 • Kobiety kochałem do szaleństwa, ale wolność ceniłem sobie bardziej.
 • Książka wielkiego człowieka jest kompromisem pomiędzy nim a czytelnikiem.
 • Mercey powiedział nam rzecz wielką w swojej książce o Wystawie: „Piękno w sztuce to prawda idealizowana”. Rozstrzygnął kwestię sporną pomiędzy pedantami i prawdziwymi artystami.
  • Źródło: Dzienniki, 1855, cyt. za: Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, op. cit., s. 30.
  • Zobacz też: artysta, pedant, piękno, prawda
 • Natura jest tylko słownikiem.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 460.
 • Nie ma prostych linii w naturze.
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, op. cit., s. 385.
 • Nie należy wszystkiego pokazywać. Wydaje się, że jest to trudniejsze w malarstwie, gdzie umysł przejmuje to tylko, co oczy dostrzegają. Poeta bez trudu poświecą lub pomija milczeniem to, co drugorzędne. Największą sztuką malarza jest zwrócić uwagę na to jedynie, co potrzebne.
 • Nie mówi się nigdy za długo, gdy się mówi to, co powiedzieć trzeba.
 • Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera.
 • Prawdziwa wyższość nie dopuszcza żadnej ekscentryczności.
 • Tajemnica szczęścia nie leży w posiadaniu rzeczy, ale w rozkoszowaniu się nimi.
 • Trzeba zawsze trochę zepsuć obraz, żeby go skończyć.
 • Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, że wyjaśnienie nie jest wystarczające.

O Delacroix

edytuj
 • Najpiękniejsza paleta Francji.
  • Autor: Paul Cézanne
  • Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, op. cit., s. 385.