Geniusz

osoba wybitnie zdolna

Geniusz – najwyższe uzdolnienia i umiejętności; także: osoba nimi obdarzona.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Paul Klee Duch geniusza
 • Bajeczne są tylko rzeczy przyziemne, gdy muśnie je ręka geniusza.
 • Człowiek może władać talentem, lecz geniusz włada człowiekiem.
 • Funkcją geniusza jest dostarczenie myśli, które kretyni zrozumieją dwadzieścia lat później.
 • Genialność ma granice, głupota jest bezgraniczna.
 • Geniusz ludzki może oddychać swobodnie tylko w atmosferze wolności.
 • Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy.
 • Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru.
 • Geniusz to 1 procent wzlotu i 99 procent potu.
  • Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration. (ang.)
  • Autor: Thomas Alva Edison
 • Geniusz, a nawet talent polega nie na tym, że się wie więcej, lecz że się wie wcześniej.
 • Geniusz – to wieczna cierpliwość.
  • Autor: Michał Anioł
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Geniusz zawsze umie dojrzeć to, co nie dane jest dojrzeć zwykłym śmiertelnikom.
 • Geniuszów spośród ludzi przeciętnych wyróżnia przede wszystkim fakt, że przebywanie z nimi jest nadzwyczaj męczące dla zwykłego umysłu i serca.
 • Jak wszyscy młodzi ludzie postanowiłem zostać geniuszem, ale na szczęście w porę zachciało mi się śmiać.
 • Ludzie nazywani genialnymi mogą się od siebie poważnie różnić zarówno pojemnością i trwałością pamięci, jak szybkością myślenia, błyskotliwością, siłą wyobraźni etc. Jednak ich cechą wspólną jest zdolność do najwyższej abstrakcji, do operowania nowymi, skomplikowanymi systemami symboli. Przewyższają oni innych ludzi plastycznością myślenia i dostrzeganiem ukrytych związków. Potrafią przełamywać całe systemy trwałych, powszechnie uznanych szablonów myślowych i tworzyć z elementów doświadczenia społecznego i własnego nowe, złożone i niezwykle cenne struktury.
 • ... ludzi sukcesu i geniuszów łączy wspólna cecha: większość z nich jest uzależniona od zdobywania wiedzy i nigdy nie uznaje swojej edukacji za skończoną. Jest to dobry nawyk, który warto w sobie wyrobić.
 • Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie – naśladowców.
 • Nie ma powodu mniemać, że siedmiokroć liczniejsza ludność wyda siedem razy więcej geniuszy i wybitnych talentów. (…) Przypływy genialności mają inny rytm niż statystyki przyrostu ludności.
 • Talent – to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych. Robić to, co niemożliwe dla talentu – oto geniusz.
 • Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, że wyjaśnienie nie jest wystarczające.
 • Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto się bawić. Tacy ludzie mają swoje specjalne miano. Nazywamy ich geniuszami.
  • Autor: Glenn Doman, Teach Your Baby Math
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 392.
 • Wszyscy geniusze mają skłonności do dziwactw, a my powinniśmy znosić je cierpliwie.
 • W każdym razie lubiłem tylko, prawdę mówiąc, chorych geniuszy; dla mnie pisarz, który nie jest chory, to niemal automatycznie pisarz drugorzędny.
 • Z geniuszu w praktycznym życiu tyle jest pożytku, ile z teleskopu w teatrze.
 • Zdaje się, że wyraz geniusz nie jest nazwą jakiejś wyraźnie określonej grupy umysłowości, tylko jest wyrazem pochwalnym pełnym uwielbienia, który przypada w udziale niepospolitym a cenionym osobistościom zależnie od mody, jaką się cieszą ich dzieła, i sugestii, jaką potrafią rozwinąć ich wielbiciele. Nie istnieją też testy dla geniuszów. Nawet w Ameryce.

Zobacz też

edytuj