Statystyka

nauka analizująca dane

Statystykanauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.

  • Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
  • Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny.
  • Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.
  • Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów.
  • Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.
  • Normalność nie jest kwestią statystyki.
  • Statystyka jest jak kostium bikini: pokazuje wiele, ale nie pokazuje najważniejszego.
  • Ze zjawiskami statystycznymi dzieje się podobnie jak z ruchem godzinowej wskazówki zegara – zdają się stać w miejscu. Trzeba odwrócić wzrok od wskazówki, zająć się czymś innym, aby po pewnym czasie zauważyć, że jednak się obraca.

Zobacz też: