Matematyka

nauka badająca m.in. liczby, figury, inne zbiory i inne pojęcia abstrakcyjne

Matematykanauka o wielkościach, czyli o stosunkach ilościowych i formach przestrzennych.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Pierwiastek
 • Ale nawet matematyka, najszlachetniejsza i najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich nauk, nosząc koronę wysoko ku górze, korzeniami musi głęboko tkwić w ziemi, na której żyjemy.
  • Autor: Évariste Galois
  • Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 115.
 • Bez matematyki jesteśmy ślepi.
  • Hors les mathématiques, nous sommes aveugles. (fr.)
  • Autor: Alain Badiou
 • Bez nabytej na lekcjach matematyki kultury logicznego myślenia parlamentarzyści wciąż będą w ustawach pisać „i” zamiast „lub” albo odwrotnie. Bez elementarnej wiedzy matematycznej poważny dyskurs na tematy ekonomiczne czy socjologiczne wciąż będzie oparty na bałamutnych pojęciach średniej statystycznej, bo inne pojęcia, np. mediana, wariancja czy dystrybuanta będą poza zasięgiem intelektualnym tak polityków, jak dziennikarzy i obywateli.
 • Boga nie obchodzą nasze problemy matematyczne. On całkuje empirycznie.
  • Autor: Albert Einstein
  • Źródło: Léopold Infeld, Szkice z przeszłości. Wspomnienia, PIW, 1964, s. 76.
 • Człowiek to nie matematyka. Nic się w nim ze sobą nie zgadza. Dodasz dwie liczby dodatnie, wyjdzie ci wynik ujemny. I na odwrót.
 • Dawniej określano matematykę jako naukę o liczbach i utworach przestrzennych oraz wzajemnych związkach między nimi. Jest to określenie za ciasne, jakkolwiek uzasadnione historycznie; matematyka zaczęła się bowiem od badania liczb.
  • Autor: Jacek Troskolański, Matematyka w zarysie, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960, wyd. piąte, niezmienione, s.1.
 • Dlaczego ludzie uczą się matematyki? Aby nauczać matematyki innych.
 • Do poznania matematyki nie prowadzi królewska droga.
  • Autor: Euklides
  • Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 94.
 • Istota matematyki zawiera się w jej wolności.
  • Das Wesen der Mathematik liegt in ihrer Freiheit. (niem.)
  • Autor: Georg Cantor
  • Źródło: Anne-Marie Decaillot, Cantor Und Die Franzosen. Mathematik, Philosophie Und Das Unendliche, Springer DE, 2011, s. 89.
 • Jaka jest teza tej książki? Są dwie:
  1. przedmiotem matematyki jest rzeczywistość,
  2. matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca.
  • Autor: Hugo Steinhaus, przedmowa do Kalejdoskopu matematycznego (1956)
 • Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb.
 • Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę.
  • Autor: Hugo Steinhaus
  • Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 147.
 • Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata.
 • Liczby naturalne stworzył dobry Bóg, wszystko inne w matematyce jest dziełem człowieka.
  • Autor: Leopold Kronecker
  • Źródło: Marek Łagosz, Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 198.
 • Liczby rządzą światem.
  • Autor: Pitagoras
  • Źródło: Stanisław Szczepanowski, Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 106.
 • Liczby urojone są cudownym wzlotem Ducha Bożego; są one pomostem łączącym byt z niebytem.
 • Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić.
 • Matematyk zrobi to lepiej.
  • Autor: Hugo Steinhaus
  • Źródło: Kazimierz Dziewanowski, Reportaż o szkiełku i oku, Iskry, 1963, s. 271.
 • Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.
  • Autor: Galileusz
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
  • Autor: Jean Fabre
  • Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 31.
 • Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
 • Matematyka jest jak matka: jedna. Nie będziecie kroić matki, kanibale.
 • Matematyka jest jedyną humanistyczną nauką ścisłą.
 • Matematyka jest językiem natury.
  • Źródło: film Pi
 • Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem; ale przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba; nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami.
  • Autor: Jan Śniadecki, Pisma rozmaite Jana Śniadeckiego, t. 3, Wilno 1818, s. 205.
 • Matematyka jest miarą wszystkiego.
  • Autor: Arystoteles
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, op. cit.
 • Matematyka jest moralnie obojętna, również diabeł, jak się domyślamy, może być wybornym matematykiem.
 • Matematyka jest najuczciwszą z nauk. Literaturoznawca może obronić doktorat „Eugeniusz Oniegin jako łajdak”, argumentując, że jego bohater uwiódł Tatianę i z niej zakpił. Ktoś inny może obronić tezę „Szlachetność Oniegina”, uzasadniając, że Oniegin pomógł Tatianie wyzbyć się rojeń. W matematyce coś takiego jest niemożliwe. Obowiązuje zasada tertium non datur, czyli „nie ma trzeciej możliwości”.
  • Autor: Siergiej Rukszyn, rosyjski profesor matematyki, nauczyciel Grigorija Perelmana
  • Źródło: Tim Neshitov, Gość z czwartego wymiaru, „Süddeutsche Zeitung”, za: „Forum”, 14 sierpnia 2013.
 • Matematyka jest nauką abstrakcyjną; w odróżnieniu bowiem od innych nauk posługuje się wyłącznie rozumowaniem bez odwoływania się do doświadczenia.
 • Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która byłaby jej obca.
  • Autor: Hugo Steinhaus
  • Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 7.
 • Matematyka nie może usunąć żadnego przesądu, nie potrafi zmniejszyć niczyjego uporu ani uśmierzyć niczyjej stronniczości; nie jest ona w stanie zrobić nic w dziedzinie moralnej.
 • Matematyka podobna jest do wieży, której fundamenty położono przed wiekami, a do której dobudowuje się coraz wyższe piętra. Aby zobaczyć postęp budowy, trzeba iść na piętro najwyższe, a schody są strome i składają się z licznych stopni. Rzeczą popularyzatora jest zabrać słuchacza do windy, z której nie zobaczy ani pośrednich pięter, ani pracą wieków ozdobionych komnat, ale przekona się, że gmach jest wysoki i że wciąż rośnie.
  • Autor: Hugo Steinhaus
  • Źródło: Wiadomości matematyczne, t. 15–17, PWN, 1972, s. 61.
 • Matematyka, podobnie jak dialektyka, jest organem wyższego zmysłu wewnętrznego; w zastosowaniu przypomina ona zarówno sztukę, jak i wymowę. Dla obu wartość ma jedynie forma; treść jest im obojętna. To, czy matematyka liczy fenigi czy gwinee, a retoryka broni prawdy czy fałszu, nie ma dla nich obu żadnego znaczenia.
 • Matematyka powstaje w procesie dialogu z materią matematyczną.
  • Autor: Imre Lakatos
  • Źródło: Dydaktyka matematyki, t. 5–7, PWN, 1985, s. 175.
 • Matematyka: przyłapywanie nieskończoności na gorącym uczynku.
 • Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno – piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.
 • Między duchem a materią pośredniczy matematyka.
  • Autor: Hugo Steinhaus
  • Źródło: Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, wybór Roman Murawski, UAM, 1986, s. 328.
 • Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas byt i inteligencję, że są mądrzejsze niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy, i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto.
 • Nie przeczy się więc tu wielkiej roli, jaką we współczesnej matematyce odgrywały systemy niezinterpretowane. Jest to ogon, który zaczął machać psem.
 • Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywodzi się z matematyki.
 • Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych.
 • Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.
 • Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.
 • Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe.
  • Autor: Monteskiusz
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, op. cit.
 • Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.
  • Autor: Immanuel Kant
  • Źródło: Bogusław Wolniewicz, Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, s. IX.
  • Zobacz też: poznanie
 • W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
 • W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość.
 • W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.
 • Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw.
 • Wy nie wiecie, co to jest matematyka! Wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.
 • Zapytajmy filozofa: „Co to jest filozofia?”, zapytajmy historyka: „Co to jest historia?”; nie będą mieli trudności z podaniem odpowiedzi. Żaden z nich nie mógłby w istocie zajmować się swoją dyscypliną, gdyby nie wiedział, czego poszukuje. Lecz jeśli spytamy matematyka: „Co to jest matematyka?”, ten może słusznie rzec, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, ale nie powstrzymuje go to od uprawiania matematyki.
 • Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.
 • Życie jest piękniejsze niż  .

Zobacz też

edytuj