Monteskiusz

francuski filozof i pisarz

Monteskiusz (właśc. Montesquieu Charles Louis de Secondat; 1689–1755) – francuski filozof, prawnik i pisarz epoki Oświecenia.

Monteskiusz

O duchu praw (1748)

edytuj
 • Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności. (…) nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej.
 • Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

 
Lettres familieres a divers amis d’Italie, 1767
 • Ambicja książąt nie jest nigdy tak niebezpieczna, jak nikczemność doradców.
 • Biegając za dowcipem, łapiemy głupstwo.
  • Źródło: „Przekrój”, tom 1, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, Kraków 1978, s. 99.
 • Często krytykuje się swych przyjaciół tylko dla udowodnienia, że ma się tyle przenikliwości, by dostrzec ich wady.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny.
 • Człowiek pobożny i ateista mówią wciąż o religii: jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.
 • Człowiek wyrzeka się swych błędów najpóźniej, jak może.
 • Dowodem niestałości mężczyzn jest to, że trzeba było ustanowić instytucję małżeństwa.
 • Dusza jest w naszym ciele, jak pająk w swej sieci. Nie może się on poruszyć, nie wprawiając w ruch daleko rozpiętych nitek pajęczyny, ale i na odwrót, nie sposób wprawić w ruch którejkolwiek z tych nici nie poruszając pająka.
 • Duże podłości robimy z nienawiści, małe ze strachu.
 • Francuzi nie mówią prawie nigdy o swych żonach – lękają się, że mogą o nich mówić do kogoś, kto zna je lepiej od nich.
 • Gdy wystarczy poprawić, nie należy usuwać.
 • Gdyby trójkąty stworzyły sobie boga, zrobiłyby go o trzech bokach.
  • Źródło: Myśli
  • Zobacz też: Bóg
 • Gdybym był papieżem, posłałbym do licha wszystkich mistrzów ceremonii i wolałbym być człowiekiem niż bogiem.
 • Godna podziwu jest myśl Platona, że prawa istnieją po to, aby przekazywać rozumu tym, którzy ich nie mogą otrzymać bezpośrednio.
 • Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Imperium zbudowane orężem potrzebuje oręża, by się utrzymać przy życiu.
 • Jak można być Persem?
  • Comment peut – on être Persan? (fr.)
  • Źródło: Listy perskie 30 (1721 rok)
 • Jakże niszczycielski był fanatyzm chrystianizmu i islamu. Tylko piórem umoczonym we krwi lub łzach można by opisać jego przerażające skutki.
 • Jestem przekonany że anioły nie pogardzają ludźmi w tym stopniu, co ludzie sami sobą.
 • Jesteśmy tak ślepi, że nie wiemy, kiedy się martwić, a kiedy cieszyć; oddajemy się prawie zawsze fałszywym radościom i smutkom.
 • Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.
 • Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: moralność
 • Kapitał skromności przynosi zawsze wysokie procenty.
 • Każda reforma wymaga odpowiedniego czasu.
 • Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
 • Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.
 • Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem.
 • Ludzie, którzy chcą zawsze pouczać, przeszkadzają częstokroć innym w nauczaniu się.
 • Lubić czytanie – to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.
 • Łatwiej przemawiać przeciw królowi niż przemawiać do króla.
 • Medycyna zmienia się, gdy zmienia się kuchnia.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Mężczyzna mógłby ze słusznością skarżyć się na niewierność żony wówczas, gdyby były tylko trzy osoby na świecie; zawsze dojdą do ładu, jeśli ich będzie cztery.
 • Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne – takie zepsucie, które się kryje.
 • Największym złem, na które cierpi świat, jest nie siła złych, lecz słabość dobrych.
 • Narkotyki to zakład z twoim umysłem.
 • Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Nie być kochaną – to nieszczęście, nie być już kochaną – to zniewaga.
 • Nie jest wcale konieczne, aby wielkie zdarzenia miały za źródło wielkie przyczyny.
 • Nie można sobie wyobrazić aby Bóg w swej nieskończonej mądrości umieścił duszę, a zwłaszcza duszę dobrą w czarnym ciele. Niepodobna jest, abyśmy przypuszczali, że to są ludzie…
 • Nie należy dolewać octu do tego, co się pisze, natomiast dodać soli.
 • Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha.
 • Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze niż błyszczeć inteligencją wśród głupców.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: głupiec
 • Nigdy nie osądzi się w sposób właściwy ludzi, jeśli im się nie wybaczy przesądów ich epoki.
 • O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Pisząc, nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli.
 • Powiadano o Rzymianach, iż rozkazywali narodom, ale słuchali żon.
 • Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasami przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.
 • Prawda ma tylko jedną twarz, a kłamstwo ma ich wiele.
 • Próbujmy przystosować się do życia, bo ono do nas się nie przystosuje.
 • Przyszliśmy na świat, aby współżyć, a więc przyszliśmy na świat, aby się sobie wzajemnie podobać.
 • Pycha jest zwierciadłem, które pomniejsza nasze wady, a powiększa nasze zalety.
 • Rzeki biegną utonąć w morzu, monarchie toną w despotyzmie.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Smutek kochanków jest pełen rozkoszy.
 • Sny rodzą rzeczywistość.
 • Sprawiedliwość podnosi głos, ile może, ale trudno jej o posłuch w zgiełku namiętności.
 • Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.
 • Tak wielką estymą obdarza się w naszych czasach nauki fizyczne, że dla nauk moralnych pozostaje już tylko obojętność.
 • To, czego twórcom brakuje w głębi, zwracają nam w długości.
 • To nieszczęście, że tak mały odstęp dzieli czas, gdy jesteśmy zbyt młodzi, od czasu, gdy jesteśmy zbyt starzy.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • To zdumiewające, że bogactwo ludzi Kościoła wzięło początek od zasady ubóstwa.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Towarzystwo kobiet psuje obyczaje i wyrabia smak.
  • Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. „Zamek”, Warszawa 1995, s. 148.
  • Zobacz też: kobieta
 • Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: matematyka
 • W kraju, gdzie miłość stanowi najważniejszą sprawę, zazdrość jest największą namiętnością.
 • W miarę jak władza monarchy staje się olbrzymia, zmniejsza się jego bezpieczeństwo.
 • Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego tego, czego ustawy nie zabraniają.
 • Wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, tzn. w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się nie powinno chcieć.
 • Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.
 • Wszyscy ludzie nieśmiali chętnie posługują się groźbami. A to dlatego, że czują, iż groźby wywarłyby na nich samych wielkie wrażenie.
 • Wszystkie religie zawierają zasady pożyteczne dla społeczeństwa
 • Wszystko, co prawo nazwie karą, jest w istocie karą.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Wszystko, co dobre, jest w istocie złe.
 • Z rozpustą jest jak z chciwością – gromadzenie skarbów pomnaża żądzę.
 • Zaobserwowałem, że aby osiągnąć coś na tym świecie, trzeba udawać głupiego.
 • Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść.