Reforma

szereg zmian w określonej dziedzinie w celu ulepszenia dotychczasowego stanu rzeczy; też: wprowadzanie takich zmian

Reforma – proces ewolucyjnego, stopniowego i zwykle długotrwałego przekształcania.

  • Każda reforma wymaga odpowiedniego czasu.
  • Reforma daje narzędzia. Człowiek ma się nimi posługiwać.
    • Autor: Wojciech Jaruzelski, Wystąpienie na zakończenie obrad Krajowej Narady Partyjno-Gospodarczej w Poznaniu, 1 czerwca 1985, [w:] Przemówienia 1985 / Wojciech Jaruzelski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 150.
  • W imię „reform ekonomicznych” i podniesienia dobrobytu przemysłowcy i kupcy dopuszczali się niekiedy wyzysku i szwindlów tak dalece, że partia konserwatywna z upodobaniem zaliczała do stronnictwa „ekonomicznego” tych, co na przykład uciekli z cudzymi pieniędzmi za granicę albo podpalali swoje sklepy wysoko ubezpieczone.
    • Autor: Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, t. 8, PIW, Warszawa 1959, s. 57.
  • – W ubiegłym roku nasz szpital pilotował reformę, wtedy kasa była pełna... Ale pilotaż się skończył...
    – I reforma się zaczęła.