Claude Fayette Bragdon

Claude Fayette Bragdon (1866–1946) – amerykański architekt.

  • Matematyka to pismo wyryte w ludzkiej świadomości przez samego Ducha Życia.
    • Mathematics is the handwriting on the human consciousness of the very Spirit of Life itself. (ang.)
    • Źródło: Architecture and Democracy, Cosimo, Inc., 2005, s. 61.
    • Zobacz też: matematyka