Pierre Simon de Laplace

francuski uczony i urzędnik; matematyk, fizyk, astronom, minister i arystokrata

Pierre Simon de Laplace (1749–1827) – francuski naukowiec i urzędnik państwowy; matematyk, fizyk, astronom i geodeta.

 • Obdarzony na chwilę umysłem, który potrafiłby pojąć wszystkie siły, którymi ożywiona jest natura, i odpowiadających im sytuacji istot które ją tworzą – umysłem wystarczająco wielkim, by poddać te dane analizie – ująłby w jeden wzór wszystkie ruchy największych ciał wszechświata i najlżejszych atomów; dla niego nic w przyszłości nie byłoby niepewne, ponieważ przyszłość byłaby dla niego teraźniejszością.
  • Inna wersja: Inteligencja, która by w danej chwili znała wszystkie siły ożywiające przyrodę i wzajemne położenie rzeczy, które wchodzą w skład przyrody (…), ogarnęłaby tą samą formułą ruchy zarówno największych ciał wszechświata, jak i najmniejszego atomu; nic nie byłoby dla niej niepewnym i przyszłość byłaby jej przytomna, podobnie jak przeszłość.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995, tłum. Iwona Zimnicka, s. 250.
Pierre Simon de Laplace
 • [Sire,] ta hipoteza nie jest mi potrzebna.
  • [Sire,] je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse. (fr.)
  • Opis: według tradycji odpowiedź dana Napoleonowi I, który zapytał, dlaczego w rozprawie o wahaniach okresowych w ruchu Saturna i Jowisza nie ma wzmianki o Bogu:
  • : Ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg?
  • : Mais où est Dieu dans tout cela? (fr.)
  • Zobacz też: hipoteza