Hipoteza – osąd, teoria, które podlegają weryfikacji.