Aleksander Kumor – polski aforysta.

 • Bywa, że pierwszym aktem zgody małżeńskiej jest zgoda na rozwód.
 • Chwalcy nie wypominaj złej dykcji.
 • Czas zastąpić ślubną formułę o miłości i wierności deklaracją o gotowości do zmywania naczyń i wynoszenia śmieci.
 • Czasem kulisy działają dwustronnie.
 • Dla wielu kobiet przeżyć miłość znaczy: omówić ją z przyjaciółką.
 • Dwóje z lekcji historii pisane są na skórze narodów.
 • Fakty mówią, ale ludzie je tłumaczą.
 • Gdybyż to można było rozwieść się tylko z językiem ukochanej.
 • Grafoman – ktoś, kto nie ma dokładnie nic do powiedzenia i stara się to dokładnie opisać.
 • Hipoteza wygodna potrafi zamordować hipotezę trafną.
 • Ideał żony dla niektórych mężczyzn: kucharka w domu, księżna poza domem. Realizuje się to akurat odwrotnie.
 • Innym w laurach nie do twarzy.
 • Jak to dobrze, że gatunek owoców miłości nie zależy od gatunku samej miłości.
 • Jakże często koniec wieńczy dzieło koroną cierniową.
 • Kawaler przed ślubem: amator, który zamierza przejść na zawodowstwo.
 • Kochająca kobieta gotowa jest poświęcić się dla mężczyzny. Kochający mężczyzna gotów przyjąć jej poświęcenie.
 • Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła.
 • Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie.
 • Miłość dobrze się kończy, gdy się nie kończy.
 • Miłość jest skrzydlata i dlatego tak często odfruwa.
 • Miłość nie pyta rozumu o zdanie, ale każe mu najczęściej płacić.
 • Miłość własna nie powszednieje.
 • Murowana prawda kryje się nieraz za zamurowanymi ustami.
 • Nawet gdy tracisz głowę, nie trać twarzy.
 • Nie każdy Michał jest aniołem.
 • Nie licz na nieobliczalnych.
 • Niejedno małżeństwo uratowałby tłumacz.
 • Niekiedy dopiero kara stwarza poczucie winy.
 • Nieudane małżeństwo jest to stwarzanie w dwójkę problemu, który potem pojedynczo usiłuje się rozwiązać.
 • Od rangi meczu nie zależy ranga kibica.
 • Od siebie uciekamy zawsze z sobą.
 • Odwaga: wiedzieć, kiedy się bać.
 • Pagórki ciała kobiecego zasłoniły nie jednemu drogę na szczyty.
 • Pierwszą miłość przeżywamy najczęściej kilka razy.
 • Po każdym spojrzeniu w niebo zostaje w oczach nieco błękitu.
 • Potykamy się nie o góry, ale o kamyki.
 • Prosisz o rękę ukochanej – a wpadasz w jej ręce.
 • Przeciwieństwa się stykają – często na ślubnym kobiercu.
 • Rachunek sumienia – donos na siebie.
 • Są małżonkowie kłócący się nawet o to, które z nich jest bardziej zgodne.
 • Ślub: chwila, kiedy poeta przekształca się w dramaturga.
 • W małżeństwie można się zabawić, na rozwód trzeba zapracować.
 • W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie.
 • Ważne jest także, czym ręka rękę myje.
 • Ważniejsze od posiadania tajnej broni jest przekonanie wroga o jej istnieniu.
 • Wiara oczekuje rzeczy niewiarygodnych.
 • Wracamy myślą do pierwszej miłości; gdy chcemy odejść od ostatniej.
 • Wspomina się potrawy smaczne lub te, które zostały na żołądku.
 • Współmałżonek jest po to, by z nim żyć, nie z niego.
 • Z języków najtrudniej nauczyć się wspólnego języka.
 • Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej na jedną książkę. Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską.