Sumienie – wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło.

 • Cóż może powiększyć szczęście człowieka, który cieszy się zdrowiem, nie posiada długów i ma czyste sumienie?
 • Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie.
 • Gdyby sumienie świadczyło o tym, że zasady moralne są wrodzone, to mogłyby być wrodzone zasady sobie przeciwne, skoro jedni z nakazu sumienia dążą do tego, czego inni z tegoż nakazu unikają.
  • Autor: John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tom I, tłum. Bolesław J. Gawecki, PWN, Warszawa 1955, s. 65.
 • Kto ma złe sumienie, ten nie może być zdrów.
 • Kto na tym świecie jest powstrzymywany przez sumienie,
  kto budzi się z wyrzutami
  niczym drobny ogier do bata?
  Ci powściągnięci przez sumienie
  którzy idą przez życie
  zawsze uważni –
  są nieliczni.
  Po osiągnięciu kresu
  cierpienia i niedoli
  przemierzają nierówności
  równomiernie;
  kroczą melodyjnie poprzez fałsz.
 • Największym dobrem jest czyste i spokojne sumienie.
  • Źródło: Katechizm św. Piusa X, część III, omówienie X przykazania.
 • Nawet głos sumienia ma chrypkę.
 • O Francjo słodka w jakiż mrok
  kryje się człowiek w trwodze przed sumieniem
  ponad miastami płyną obłoki
  gwiazdy spadają – i nic się nie zmienia
 • Sumienie jednostki to stróż, który broni reguł ustanowionych przez społeczeństwo dla własnego przetrwania.
 • Sumienie jest zegarem, który chodzi zawsze dobrze. Tylko my czasami chodzimy źle.
 • Sumienie nie działa jak bezbłędna maszyna. Jest to sprawność, cnota, którą trzeba z największą starannością pielęgnować, jak najcenniejszą, subtelną roślinę.
  • Autor: Stefan Świeżawski, Nazywanie dobra i zła, „Arka” nr 43, styczeń-luty, 1993, s. 5.
 • Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi.
 • Sumienie to cichy głos, który przestrzega cię, by nie zostawiać odcisków palców.
 • Sumienie nie składa się z zasad, nie jest doktryną ani ideologią, jest raczej polem wrażliwości, wewnętrzną instancją, której obecność znamy, gdyż ujawnia się w doświadczeniu, coś nakazuje albo czegoś zakazuje.
  • Autor: Leszek Kołakowski, Miniwykłady o maxi-sprawach, seria II, wyd. Znak, Kraków 1999, s. 76–77.
 • To straszne pozbawić człowieka prawa do sumienia. Jeśli człowiek znajduje w sobie siłę, żeby uczynić to, co dyktuje mu sumienie, czuje niebywały przypływ szczęścia.
 • Tyle tylko wart przyjaciel w życiu, że się człowiek czasem z sumieniem własnym głośno i jawnie rozmówi.
 • Wolno ryzykować przypuszczenie, że słuchanie sumienia jest w sumie bezpieczniejsze i że ono mniej nas może oszukiwać aniżeli zasady moralne, które przecież niemal zawsze potrafimy na naszą korzyść przekręcić.
  • Autor: Leszek Kołakowski, Miniwykłady o maxi-sprawach, seria II, wyd. Znak, Kraków 1999, s. 81–82.
 • Wyrzuty sumienia są nieodpartym dowodem naszej wolności woli.
  • Autor: Leszek Kołakowski, Miniwykłady o maxi-sprawach, seria II, wyd. Znak, Kraków 1999, s. 79.
 • Wyznawcy muszą się czuć winni. Zanim uwierzą w Boga, muszą wierzyć w grzech. Wstyd, tak jak kontemplowanie zła, jest skutecznym mechanizmem kontroli. Oto zagrażający świat, oto jego strażnicy. Im większe poczucie winy, tym większa potrzeba zbawienia, tym gorliwsza wiara.
 • Z dziurawymi sumieniami, goście marzą o atrakcjach.

Zobacz też: