Bias z Prieny (gr. Βίας ο Πριηνεὺς; VI/V w. p.n.e.) – mędrzec grecki.

 • Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.
Bias z Prieny
 • Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie.
 • Człowiek odczuwa przyjemność kiedy zdobywa zysk.
 • Ludzie są przeważnie źli.
 • Ludziom specjalnie miła – nadzieja.
 • Najmilsza ludziom nadzieja.
 • Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: nieszczęście
 • Strzeż się głupoty.
 • Trudno w sposób godny i szlachetny znieść w życiu odmianę na gorsze.
 • Wielu ludziom wielkie bogactwa przypadły w udziale tylko przez czysty przypadek.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
 • Wszystko, co posiadam, noszę ze sobą (Prawdziwym bogactwem człowieka jest jego wartość wewnętrzna).
  • Omnia mea mecum porto. (łac.)
 • Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski losu.