Nieszczęście – wydarzenie które wywołało cierpienie fizyczne lub psychiczne.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

 • Bogatego boi się nawet nieszczęście.
  • Opis: przysłowie uzbeckie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części uzbeckiej: Edward Tryjarski, s. 112.
  • Zobacz też: bogacz
 • Bogowie wiedzą, że śmierć jest nieszczęściem. Inaczej chętnie umieraliby sami.
 • Być człowiekiem – to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym.
 • Być szczęśliwym – to nie jest dobry znak. To dowodzi, że nieszczęście spóźniło się na pociąg i zaraz się pojawi.
 • Co do szczęścia to ma ono tylko tę użyteczność, że czyni możliwym nieszczęście.
 • Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia; przez nieszczęście – cierpienie i brak przyjemności.
 • Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę.
 • Gdy niebiosa coś ci dają, a ty tego nie weźmiesz, wówczas w zamian nieszczęście tylko otrzymasz.
 • Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.
 • I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.
  • Aequam memento rebus in arduis servare mentem. (łac.)
  • Autor: Horacy
 • Im szczęśliwsi mogą być ludzie, tym bardziej nieszczęśliwi się stają.
 • Każde nieszczęście rzuca światło na charakter człowieka. Prawdziwą odwagę widać w reakcji na to, co wydaje się klęską.
 • (…) każdy polityk ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Jedni bowiem uważają, że szczęście kraju polega na tym, co według innych byłoby dlań nieszczęściem.
 • Każdy z nas ma swój własny charakter – i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia.
 • Komisariat. Poczekalnia ludzkiego nieszczęścia, występku. Scena kameralna różnych dramatów.
 • Kto oczekuje nieszczęścia, prosi o to nieszczęście i otrzyma je.
 • Kto umie się zatrzymać, ten potrafi nieszczęściu zapobiec.
  • Autor: Laozi
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Na nieszczęścia mogą nas skazać okoliczności, na miłość skazujemy się sami.
 • Najgorsze jest to, że nieszczęścia przychodzą bez zapowiedzi.
 • Największym nieszczęściem kobiety jest mężczyzna jej życia.
 • Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem.
 • Nie być kochaną – to nieszczęście, nie być już kochaną – to zniewaga.
 • Najlepszą wagą do mierzenia przyjaźni jest nieszczęście.
 • Nieszczęścia przebyte ten mają pożytek, że czynią nas czułymi na nieszczęście innych.
 • Nieszczęścia zsyłane są nam po to, abyśmy uważniej przyjrzeli się swemu życiu.
  • Autor: Mikołaj Gogol
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: życie
 • Nieszczęście człowieka polega na tym, że w tym samym czasie, gdy zaczyna rozumieć, zaczyna też tracić pamięć.
 • Nieszczęściem ludzi jest to, że lubią być nauczycielami innych.
 • Nieszczęśliwy to ten, co nie umie znosić nieszczęścia.
 • Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać – oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku.
 • Prawdziwej filozofii uczy tylko nieszczęście, a gdy się raz zostało filozofem przepadło…
 • Rozpaczać nad minionym nieszczęściem – to najpewniejszy sposób, by przyciągnąć inne.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.
  • Autor: William Shakespeare
 • Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość… Pamiętaj, że największym nieszczęściem jest je wyrządzać.
 • Są dwa punkty otwarcia się na Boga: jedni potrzebują do tego nieszczęścia, inni – przeciwnie – smaku szczęścia.
 • Szczęśliwym jest człowiek, który z przeszłości swej pamięta to tylko, co dało mu zadowolenie. Nieszczęśliwym zaś ten, co nosi w pamięci wyłącznie nieszczęścia.
 • Trzeba więc naprzód porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem niż wszystko, co nas otacza.
 • W każdym bowiem niepowodzeniu najgorszą stroną nieszczęścia jest myśl, że było się kiedyś szczęśliwym.
  • Nam in omni adversitate fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse felicem. (łac.)
  • Autor: Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia
 • W naszych nieszczęściach poznajemy przyjaciół. W nieszczęściach przyjaciół poznajemy siebie.
 • (…) w nieszczęściu jest cząstka abstrakcji i irrealności. Ale kiedy abstrakcja zaczyna nas zabijać, trzeba się zająć abstrakcją.
 • Zarówno szczęście, jak i nieszczęście ma swoją siedzibę w duszy.
 • Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu.

Zobacz też

edytuj