Zniewaga, także: obelga, obraza, dyshonor – przestępstwo polegające na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła; potocznie obrażenie kogoś, ubliżenie komuś poprzez krzywdzące, niesprawiedliwe słowa lub czyn.

 • Dla tych, co pamiętają, słowo „Niemiec” cuchnie, a obecność Niemca jest zniewagą.
  • Autor: Stephen McKenna, 1921
  • Zobacz też: Niemcy
Zniewaga
 • Obelgi – to argumenty tych, którzy nie mają argumentów.
 • Przyjachawszy do dwora jeden uskarżał się przed nim, że go błaznem nazwano, a on na to: „Co komu do tego, choćby i tak było”.
  • Autor: Piotr Smolik, Żarty Piotra Smolika, XVII wiek
  • Źródło: Dawna facecja polska (XVI–XVIII w.), oprac. Julian Krzyżanowski i Kazimiera Żukowska-Billip, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960, s. 236.
  • Zobacz też: błazen
 • Zniewagi, które zadawaliśmy, ważymy na innej wadze niż te, których doświadczyliśmy.