Argument – fakt popierający jakieś twierdzenie, racja.

  • Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć.
  • Czy przypuszczasz, że można się kochać bez tego, aby coś myśleć i wygłaszać jakieś słowa lub bodaj porozumiewać się? Czy sądzisz, że trudniej jest spłodzić argument niż dziecko?
  • Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu.
  • Obelgi – to argumenty tych, którzy nie mają argumentów.
  • Radość nie ma argumentów, smutek ma ich mnóstwo. Skutkiem tego właśnie jest tak okropny i tak trudno nam się z niego wyleczyć.
  • Uczyń słabszy argument silniejszym.
    • Autor: Protagoras
    • Źródło: Tadeusz Gospodarek, Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzych 2012, s. 273.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło argumentWikisłowniku