Niemcy (naród)

naród zamieszkujący głównie Republikę Federalną Niemiec

Niemcynaród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich.

Sławni Niemcy
 • Dla tych, co pamiętają, słowo „Niemiec” cuchnie, a obecność Niemca jest zniewagą.
  • Autor: Stephen McKenna, 1921
  • Zobacz też: zniewaga
 • Germanami byliśmy, Niemcami jesteśmy, Europejczykami będziemy.
 • Historii – jako dokument. Narodowi niemieckiemu – na wieczną hańbę.
 • Jako amerykański Żyd dorastałem wśród opowieści, w których Niemiec zawsze oznaczał oprawcę. Ale wiem, że prawda jest bardziej złożona. Zwłaszcza dzisiaj, po wielu latach, trudno jest oceniać. Niemiecki aktor Til Schweiger opowiadał mi o tych samych fantazjach zgładzenia wierchuszki Trzeciej Rzeszy. Nagle zdałem sobie sprawę, że moi rówieśnicy z Berlina czy Monachium są tak samo skrzywdzeni jak ja. Bo ile pokoleń Niemców ma żyć z poczuciem winy? Oni też, gdyby mogli, zatłukliby Hitlera.
 • Jeśli niemiecki naród nie potrafi zwyciężyć, to powinien zginąć.
 • Każdy Niemiec kocha mundur. Od czyściciela rynsztoków aż po oficerów sztabowych. Im więcej złota na mundurze, tym bardziej mu się podoba. Mają te same upodobania, co Murzyni w ich koloniach. (…) Uważają, że Goethe i Schiller byli najsławniejszymi poetami, jacy kiedykolwiek istnieli na świecie. Narzucają gwałtem swoją muzykę Murzynom w Afryce, a murzyńskie dzieci uczą deklamować Goethego i Schillera. Niemcy twierdzą o sobie, że są najbardziej kulturalnym narodem i dlatego w Niemczech do dziś wykonuje się egzekucje toporem. Niemcy mają w swym charakterze zawsze coś komicznego.
  • Autor: Jaroslav Hašek, Zniknięcie posła i inne opowiadania, Kraków 2004, s. 347.
 • Kto chce poznać Niemców, musi zwiedzać ich piwiarnie. Tu zbierają się rzemieślnicy wszystkich cechów. Tu po całodziennej pracy przychodzi kupiec z całą rodziną, młody pisarczyk z żoną i jej matką, żołnierz ze swą kochanką, studenci, pokojówka z kuzynkiem, kucharka ze strażakiem, rzemieślnik i subjekt.
 • Ludobójstwo dokonywane na europejskich Żydach nie byłoby możliwe bez współdziałania mnóstwa urzędów, organizacji i instancji, a więc ogromnej rzeszy ludzi. Nawet jeśli rozmiary i szczegóły zagłady w czasie wojny pozostały nieznane, ludność niemiecka miała dość poszlak, które świadczyły o mordowaniu Żydów. Deportacje odbywały się całkowicie jawnie, wiedziano też o transportach Żydów na Wschód, a setki tysięcy żołnierzy z frontu wschodniego opowiadało w czasie urlopów o masowych rozstrzeliwaniach. Ludność niemiecka musiała się tego przynajmniej domyślać, lecz wyćwiczone mechanizmy tłumienia i samousprawiedliwienia były silniejsze niż poczucie winy i przerażenie.
  • Autor: Hagen Schulze, Niemcy. Nowa historia, tłum. Krzysztof Jachimczak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 162–163.
  • Zobacz też: Holokaust, Żydzi
 • My, Niemcy, boimy się tylko Boga.
 • Naród niemiecki nie jest właściwie jednym narodem, ale agregatem wielu narodów.
  • Autor: Christoph Martin Wieland
  • Źródło: Heinrich August Winkler, Długa droga na Zachód. Tom 1. – dzieje Niemiec 1806–1933, Wrocław 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 45.
 • Naród sędziów i katów.
  • Volk der Richter und Henker. (niem.)
  • Autor: Karl Kraus
 • Nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka
  Niemców nienawidzę od dziecka
 • Nie my pierwsi wystąpiliśmy z kultury europejskiej. To Niemcy wystąpili z niej i z chrześcijaństwa. Ale tak naprawdę nas pociągają.
  • Autor: Jan Klata
  • Źródło: wywiad udzielony Cezaremu Michalskiemu na temat Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza, „Dziennik”, 20 września 2008
 • Nie wszyscy Niemcy wierzą w Boga, ale wszyscy Niemcy wierzą w Bundesbank.
 • (…) Niemcy szukają wspólników do winy. I toczy się to już długie lata. To, co noszą na sobie jako naród, to jest taka hańba, taki ciężar, że kompletnie nie dają sobie z tym duchowo rady. I nie daje sobie z tym rady już kolejne pokolenie. To urodzone już po wojnie.
 • Niemcy w ogóle łatwo się wynaradawiają i przyjmują patriotyzm kraju, w którym zamieszkują. Spostrzeżenie Bülowa dotyczące niemieckich dynastów można znakomicie rozszerzyć. W ogóle poza państwami romańskimi, domem Obrenowiciów czy Karadziordziewiciów w Serbii oraz rodziną Bernadotte w Szwecji wszyscy dynastowie europejscy w Europie byli niemieckiego pochodzenia. Aleksander III nosił brodę rosyjskiego mużyka i sam pod względem fizycznym był idealnym typem Rosjanina; Mikołaj II był religijnym mistykiem całkowicie na sposób rosyjski; wszyscy wielcy książęta byli jak najbardziej rosyjscy w sposobie zachowania się, a przecież nie mieli w żyłach innej krwi niż niemiecka, bo nawet cesarzowa Dagmara, królewna duńska, była księżniczką niemiecką z pochodzenia. Ale przecież w Polsce mamy ogromną ilość rodzin o niemieckich nazwiskach, których pradziadowie byli Niemcami, a oni sami nienawidzą Niemców więcej niż kto inny.
 • Niemiec jest dobroduszny, szlachetny, dobry, trwa przy dobrych obyczajach i unika przepychu.
  • Autor: Wolfgang Hardtwig
  • Źródło: Heinrich August Winkler, Długa droga na Zachód. Tom 1. – dzieje Niemiec 1806–1933, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 47.
 • Niemiec to Niemiec. Nie jest to prawda. Niemiec Niemcowi nierówny.
  • Němec jako Němec. Není to pravda. Není Němec jako Němec. (czes.)
  • Autor: Klement Gottwald, przemówienie na posiedzeniu KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, 24 lutego 1950
  • Źródło: Klement Gottwald; 1949–1950. Sbornik stati a projevu
 • Niemiec to z natury stworzenie spokojne, ale jak się go wytrąci z równowagi, można się już tylko powiesić.
  • Autor: Ojzer Warszawski, Szmuglerzy, tłum. Monika Adamczyk-Garbowska i Magdalena Ruta, Stowarzyszenie „Nad Bzurą” – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sochaczew – Lublin 2018, ISBN 9788392710653, s. 269.
 • Niemiecka uprzejmość jest zawsze w odwrotnym stosunku do ich powodzenia…
 • Prusak zabiera i tępi, mówiąc: to zawsze było twoje, ale ja to zabieram, bom mocniejszy. Moskal kiedy kradnie, udaje, że robi pobożną restytucję i tak zuchwale, tak długo oszukuje, aż w końcu zawsze kogoś oszuka.
 • Szokujące jest to, że [Niemcy] kiedyś użyli Polski jako miejsca zagłady, a dziś, nadal, używają jej jako jakiegoś usprawiedliwienia dla swoich win. Używają Polski jako wielkiego „ale”. Sugerują, że co prawda Niemcy mają swoje winy, „ale” inni byli tacy jak my albo i gorsi. I sugerują to Polsce. Nie Norwegii, która miała Quislinga, nie Słowacji z Tiso, nie Łotwie, Litwie czy Chorwacji, gdzie sami wymordowali swoich Żydów.
 • Tak jak pełne było błędów ortograficznych orędzie do narodu generała Blaskewitza, tak samo Niemcy nadal się ich dopuszczają, czytałem w gazetach o błędzie ortograficznym w Polsce, a potem we Francji i w Belgii, i ciągle te same poważne błędy, które Niemcy popełniają w stosunku do narodów i do ludzi i których już nie mogą nie popełniać.
  • Opis: o agresji i okupacji niemieckiej w Europie po ogłoszeniu hitlerowskiego orędzia do mieszkańców zajętej Czechosłowacji.
  • Autor: Bohumil Hrabal, Taka piękna żałoba (Armageddon), PIW, Warszawa 1983, s. 173.
 • Ten podły brak odwagi cywilnej, chęć ratowania życia za wszelką cenę, charakteryzowały (…) wszystkich Niemców, których spotkałem później w celach „ogólniaka”. Choć w czasie bardzo krótkich okresów (do dwóch tygodni) siedziałem z Niemcami z różnych warstw społecznych, od generałów SS (Stroop, Geibel) do zupełnie „małych” ludzi i starałem się coś o nich dowiedzieć. Wszyscy oni twierdzili, że byli antyhitlerowcami!
  • Opis: o Niemcach przebywających w więzieniach komunistycznych z polskimi patriotami po II wojnie światowej.
  • Autor: Kazimierz Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 438.
 • To, że Niemcy stosują metody tak straszliwe nie wynika z potrzeby i z tego trzeba sobie zdać sprawę. Wynika to z ich ideologii, kultu „elementów mężczyzny”, tzn. brutalności, siły, bezserca, wiary w swą „pańskość” w stosunku do innych narodów.
 • W dążeniu do doskonałości Niemcy mają obsesję czystości. Wszystko musi być idealnie czyste: ciało, ubranie, buty, mieszkanie, ogród, ulica, samochód, pociąg, urząd, firma, środowisko naturalne. Sami uważają, że są najczystszym narodem świata. Używają dużo mydła i kosmetyków. W czasach hitlerowskich z równą determinacją czyścili rasę. Zorganizowali obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady, w których zginęło 7,2 mln osób, to jest 81% więźniów.
  • Autor: Edmund Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005, ISBN 8373197990, s. 153.
 • Weźmy od innych narodów to, co dla naszej krwi przedstawia pewną wartość, porywając, o ile to będzie konieczne, dzieci i wychowując je tu wśród nas.
 • Wszyscy naziści są źli, ale nie wszyscy Niemcy są nazistami.

Zobacz też: