Arthur Moeller van den Bruck

Arthur Moeller van den Bruck (1876–1925) – niemiecki historyk kultury i pisarz.

 • Germanami byliśmy, Niemcami jesteśmy, Europejczykami będziemy.
  • Germanen waren wir, Deutsche sind wir, Europäer werden wir sein. (niem.)
  • Źródło: Deutsches Soldatenjahrbuch, Schild-Verl., 1965, s. 34.
  • Zobacz też: Niemcy
 • Konserwatyzm ma za sobą wieczność.
  • Konservativismus hat die Ewigkeit für sich. (niem.)
  • Źródło: Das dritte Reich
  • Zobacz też: konserwatyzm
 • To, co dziś rewolucyjne, jutro będzie konserwatywne.
  • Źródło: Das dritte Reich
 • Rewolucja jest zawsze punktem zwrotnym. To, co było w niej konieczne, nie przeminie, to pozostanie, to zmieni myślenie narodu po wsze czasy.
  • Źródło: Das dritte Reich
 • Trzecia Rzesza.
  • Das dritte Reich. (niem.)
  • Opis: używane później przez nazistów.
  • Źródło: tytuł książki (1923)
 • Zwierzę wypełza w człowieku. Afryka wschodzi zmierzchem nad Europą. Musimy być strażnikami na progu wartości.
  • Das Tier im Menschen kriecht heran. Afrika dunkelt in Europa herauf. Wir haben die Wächter zu sein an der Schwelle der Werte. (niem.)
  • Źródło: Das dritte Reich
  • Zobacz też: Afryka, człowiek, Europa, wartość, zwierzę