Kultura

ogół dorobku ludzkości

Kultura – ogół wytworów ludzkich, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych i symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).

 • Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.
 • Człowiek stworzył kulturę. Kultura, ten niebiologiczny wytwór powstały na bazie biologii, modyfikowała, modyfikuje i będzie modyfikować biologię człowieka.
  • Autor: Krzysztof Kaczanowski, Kim jest człowiek? Rozważania antropologa-biologa. Wykład inauguracyjny, „Alma Mater” nr 98, grudzień 2007, s. 17.
 • Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.
 • Jednym z cudów współczesnego świata jest to, że mamy tak szeroki dostęp do rozmaitych, ciekawych kultur. Możemy uczyć się obcych języków, zwiedzać inne kraje, poznawać ich historię…
 • Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
 • Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
 • Kultura nie może istnieć bez religii. W jakimś sensie kultura sublimuje się w religię, a religia wyraża się w kulturze. Kultura bez religii umiera. Społeczeństwo pozbawione religii staje się bezideowe, ma nie ideałów, ale plany, które maja to do siebie, że mogą być zrealizowane albo i nie. Kultura i sztuka są nierozerwalnie związane ze strefą duchową, ta zaś rodzi się ze sztuki. Jeżeli jest inaczej – nie ma sztuki, rośnie liczba ludzi nienasyconych, którzy wolą umrzeć, aniżeli żyć.
 • Kultura nie tylko w jogurcie.
  • Opis: hasło reklamowe, reklama społeczna.
 • Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
 • Kultura to (…) budowanie wartości, dla których warto żyć.
  • Autor: Zbigniew Herbert
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Herbert nieznany. Rozmowy, opr. H. Citko, Fundacja Zeszytów Literackich, 2008, s. 48.
 • Kultura – to, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.
 • Kultura to narzędzie w rękach profesorów, służące im do produkcji profesorów, którzy – kiedy przyjdzie ich kolej – będą produkować profesorów.
 • Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”. Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmieni ani od tego nie uwolni.
 • Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.
  • Autor: Andrzej Sapkowski, Sapkowski & Bereś – Historia i Fantastyka, Warszawa 2005, s. 284.
 • Nasza kultura korzysta z technologii, które eliminują czekanie. Używamy mikrofalówek, faksów, telefonów komórkowych i żywności z torebek.
  • Autor: Abraham J. Twerski, Uzależnione myślenie, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2001, s. 25.
 • Posługują się nim antropologowie, gdy chcą określić pewną grupę ludzi żyjących w tym samy środowisku, złączonych wspólnie wyznawanymi zwyczajami, wspólnymi założeniami, wspólnym podejściem do życia i sposobem życia.
  • Autor: C.P. Snow, Dwie kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 133–134.
 • Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
 • Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.
 • Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury.
  • Autor: Fryderyk Nietzsche
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wybór Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło kulturaWikisłowniku
Wikinews
Wikinews
Zobacz wiadomości w serwisie Wikinews: