André Malraux

pisarz francuski

André Malraux (1901–1976) – francuski pisarz, poszukiwacz przygód i mąż stanu.

 • Biurokraci należą prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyć.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: biurokrata, zabytek
André Malraux (1974)
 • Być królem to idiotyczne, liczy się tylko zbudowanie królestwa.
 • Humanizm to nie znaczy mówić: „Zrobiłem to, czego żadne zwierzę by nie zrobiło”, to znaczy mówić: „Odrzuciliśmy to, czego chciało w nas zwierzę, i chcemy odnaleźć człowieka wszędzie tam, gdzie znaleźliśmy to, co go miażdży”.
 • Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi.
  • Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 220.
 • Istnieje między wojskiem a intelektualistami rów, który wydaje się nie do przebycia.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op.  cit., s. 220.
 • Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy rację.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op.  cit., s. 220.
 • Kto boi się zrobić błąd, ten nigdy nie będzie robić historii.
 • Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.
 • Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.
  • Zobacz też: kultura
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op.  cit., s. 220.
 • Marzenie podąża swoim szlakiem, nawet jeśli uważa się za myśl.
 • Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność niektórych optymistów.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op.  cit., s. 220.
 • Przez całe moje życie nie nauczyłem się niczego od człowieka, który się ze mną zgadzał.
 • Sztuka jest niezbędna. Tylko gdybym wiedział, do czego.
 • W polityce dzieje się często tak jak w gramatyce. Błąd, który popełniają wszyscy, zostaje uznany jako prawidło.
  • Zobacz też: błąd, polityka
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op.  cit., s. 220.
 • Z władzą nie można flirtować, trzeba ją poślubić.
 • Życie jest niewiele warte, ale nic nie jest warte życia.

Droga Królewska (1930)

edytuj

(tłum. Gabriel Karski, wyd. Czytelnik, Warszawa 1962)

 • Droga Królewska wiodła już tylko ku szczątkom, jakie po sobie pozostawiają, niczym szkielety, wędrówki ludów i pochody wojsk.
  • Źródło: s. 94
 • Każda cywilizacja w swej najgłębszej istocie jest dla drugiej nieprzenikniona.
  • Źródło: s. 55
 • Młodość jest religią, z której prędzej czy później trzeba się w końcu nawrócić.
  • Źródło: s. 77
 • Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
  • Źródło: s. 55
 • Myśleć wbrew zbiorowości nigdy nie bywa bezpieczne. Do kogóż pójdę, jeżeli nie do tych, którzy się bronią, tak jak ja?
  • Źródło: s. 75
 • Pan wie równie dobrze jak ja, że życie nie ma żadnego sensu: żyjąc samotnie człowiek bynajmniej nie unika przejmowania się swym losem… Śmierć jest obecna, rozumie pan, jak… jako niezaprzeczalny dowód absurdalności życia.
  • Opis: Perken do Klaudiusza Vannec.
  • Źródło: s. 140
 • Starzeć się to o tyle groźniejsze! Godzić się ze swoim losem, ze swym stanowiskiem, z tą psią budą wzniesioną nad jedynym przecie życiem… Kiedy jest się młodym, nie wie się, czym jest śmierć…
  • Źródło: s. 48
 • Wyobcowywać się bez zastrzeżeń ze świata, to się zawsze sprowadza do okrutnego cierpienia, by samemu sobie dowieść własnej mocy.
  • Źródło: s. 128