Myśl – wytwór pracy umysłu.

 • Cała nasza godność spoczywa w myśli. (…) Silmy się dobrze myśleć: oto zasada moralności.
 • Jeśli chcesz o czymś myśleć, myśl o tym, czego chcesz.
 • Ludzkie czyny można interpretować tylko w kategoriach takich, jakimi ludzie danej epoki myśleli.
  • Autor: Arkadiusz Michał Stasiak, Patriotyzm w myśli konfederatów barskich
  • Zobacz też: historia
 • Myśl musi podnieść oręż i walczyć, i jej posłuszne powinny być te wszystkie czyny, które się spełnia, nie wiedząc nigdy jednej jedynej rzeczy: czy warto było to wszystko robić, jeżeli rezultat był już z góry przewidziany przez Niego. Myśl musi podjąć oręż, bo finał pisany jest tylko czynami.
  • Autor: Ramiro Pinilla, Ślepe mrówki, tłum. Kalina Wojciechowska, Czytelnik, Warszawa 1965, s. 252–253.
 • Myśl nie usycha nigdy. To w niej cudowne, że zrodzona przez wieki, jak owe ziarna,o których powiadają, że je przy egipskich mumiach znaleziono, posiano i poschodziły – odradza się po tysiącu latach w ludziach nowych i puszcza bujno.
 • Myśli, które są coś warte, chcą być przeżyte, a nie zrozumiane.
 • Najbardziej ulotna myśl jest posłuszna niewidzialnemu szkicowi i może zwieńczyć lub zapoczątkować jakąś sekretną formę.
 • Nie można się bać własnych myśli.
  • Autor: Włodzimierz Sedlak
  • Źródło: Mała księga cytatów, red. Halina Lipiec, op. cit., s. 98.
 • Nie zawsze dobrze jest wypowiadać pierwszą myśl, która przychodzi do głowy, i to nie tylko dlatego, że trzeba być ostrożnym, ale dlatego, że może to nie być prawda.
 • Nikt nie ponosi kary za swe myśli.
  • Cogitations poenam nemi patitur. (łac.)
  • Źródło: z Ulpiana Ad Edictum 3
 • Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie.
 • Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.
 • Tak długo, jak wyznajesz filozofię siedzenia, tak długo będziesz miał wzorzec myślowy siedzenia, a jak długo będziesz miał myśli siedzenia, tak długo twoim czynem będzie siedzenie.
 • Wszystko, co jest, posiada bowiem duszę, czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet myśl. To, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się przeistaczać, bo ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy część tej duszy i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ona działa zawsze na naszą korzyść.
 • Wytwory myśli ludzkiej panować znów zaczynają nad nią i to, co jest stanowiskiem naszym wobec rzeczywistości, ukazuje się nam jako bezwzględna i niezależna od nas właściwość świata.
 • Złota myśl

Złotych myśli w książkach wiele-
Gorzej w życiu, przyjaciele!

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło myślWikisłowniku