Włodzimierz Sedlak

polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Włodzimierz Sedlak (1911–1993) – polski ksiądz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni.

Człowiek i Góry świętokrzyskie

edytuj
 • Precz z przeciętnością. Wybijanie osobowości zasadą mennicy – przez tłoczenie bilonu. Nie wolno się bać. Nie wolno cię nabierać kwartą z kilkoma innymi jeszcze. Ty osobiście musisz się w kwarcie nie mieścić. Jest zapotrzebowanie na świecie nie tyle na dyktatury, ile na ludzi o własnym i wyraźnym zarysie psychiki i twarzy.
 • Stawianie żądań sobie to prawdziwy wstęp do indywidualnego traktowania.
 • Deklaracje są filtrem słów.
 • (...) jestem obwodem zamkniętym między kwantowym światem materii i nieskończonością mojej myśli, wtopiony w cały wszechświat i gigantyczny plan Opatrzności.
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), STON I, Radom 1994, s. 57
 • Jeśli jesteś skazany na życie na prowincji, uczyń z niej metropolię.
 • Mechanizmy nauki już od dawna mielą inteligentnych i zdolnych, zostawiając słabizny intelektualne.
 • Miłość jest najwyższym wymiarem człowieczeństwa. Jest więc szczytem, dalej już człowiek nie sięga. Dalej jest już tylko Bóg, sama Nieskończona Miłość…
 • Miłość nie płacze nad sobą.
 • Miłość to nie bohaterstwo, to drobny złoty pył serca dawany innym.
 • Miłość woli cierpieć niż się spodlić. Największą racją jest miłość i największą prawdą jest miłość. To najpiękniejsza litania, którą może człowiek wygłosić.
 • Największe odkrycia bywają w swej istocie niebywale elementarne.
 • Nauka stała się uczonym trupem myśli.
  • Źródło: Kazimierz Dymel, Skąd ten blask, profesorze Sedlak?, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 83.
 • Nie można bać się własnych myśli.
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op.  cit., s. 98.
 • Przyroda sama prowadzi, jeśli pragnie się ją poznać.
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), STON I, Radom 1994, s. 102.
 • Schematy są nienaruszalne, dopóki się ich nie naruszy.
 • Specjalizacja w nauce stała się chytrym wybiegiem miernot. A od nich aż się roi – uczonawych i uczonopodobnych.
 • Świadomość trzyma człowieka na uwięzi inteligencji. Świat infra- i ultraświadomości jest znacznie bogatszy, niż wycinek rzeczywistości opartej na podkładzie receptorów zmysłowych.
 • Tak wiele jest pomników i popiersi niekontrowersyjnych, a przecież kontrowersyjni byli kiedyś oni wszyscy. Kontrowersja w nauce jest zawsze czymś większym niż dogmatyczne przekonanie. Głupszych od siebie nigdy nie nazywamy kontrowersyjnymi. Nie ma wejścia w naukę bez kontrowersyjności. Taki jest paradygmat w nauce.
 • To nieprawda, że umierając, wchodzi się w czerń tunelu. To przedpokój jasności. Może jest to sięganie poza krąg, po którym światło obiega wszechświat, zataczając krzywiznę o promieniu 35 miliardów lat ziemskich (...). W tak wielkiej chwili wystrzelenia swej biologicznej egzystencji nie wiadomo dlaczego nazywanej śmiercią, sięga się poza system wszechświata. Do samej światłości...
  • Źródło:Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 173.
 • Tylko przy pomocy ironii możemy przezwyciężyć siebie. A każdy z nas całą geometrię życia sprowadza do jednego jasnego punktu, który nazywamy sobą.
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 56.
 • Upadek wszelkich autorytetów musi znaleźć swoje odbicie również w nauce.
 • W Polsce siedzi się nad metodami siedzenia w nauce.
 • Wszechpróżnię zalegała ciemność.
 • Życie jest emitowaną falą elektromagnetyczną, a tym samym jest światłem.
  • Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), op. cit., s. 199.
 • Życie jest światłem.
  • Źródło: Andrzej Szyszko-Bohusz, O nieśmiertelności genetycznej – cz. II. Problemy nieśmiertelności biologicznej organizmów o wspólnej genezie (logistyka – biologia a filozofia), „Rocznik Naukowy – IDŌ Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, s. 133.

O Włodzimierzu Sedlaku

edytuj
 • Prof. Sedlak postulował, że powinna powstać nauka określana jako technologia człowieczeństwa. Nauka, która potrafiłaby określić warunki potrzebne do wytwarzania ludzi o najwyższej wartości biologicznej i do utrzymania tej wartości na najwyższym poziomie przez całe, znacznie dłuższe niż obecnie życie.