Roślina

królestwo organizmów z domeny eukariotycznej

Roślina – organizm żywy, który nie jest zdolny do samodzielnego przemieszczania się.

  • Cały świat zwierzęcy jest pasożytem roślinnego.
Roślina
  • Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu, ale deszczu innego rodzaju: nadziei, wiary, sensu istnienia. Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, choć ciało nadal funkcjonuje. Można wtedy powiedzieć: „W tym ciele żył kiedyś człowiek”.
  • Kwiaty to genitalia roślin. Gdzieś to wyczytałam, kiedyś.
    • Autor: Margaret Atwood, Opowieść Podręcznej, przeł. Zofia Uhrynowska–Hanasz, Wielka Litera, Warszawa 2017, rozdz. 14, s. 100.
    • Zobacz też: kwiat
  • Ponieważ roślinę rozpoznaje się dzięki korzeniom. To, co poprzedza, wyznacza los tego, co następuje.
  • Wszystko co jest, posiada bowiem duszę, czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet myśl. To, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się przeistaczać, bo ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy część tej duszy i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ona działa zawsze na naszą korzyść.