Peter Hille (1854–1904) – niemiecki pisarz.

 • Kobieta jest niedzielą, mężczyzna – dniem powszednim.
  • Źródło: Aphorismen und Gedichte
Peter Hille
 • Kwiat jest uśmiechem rośliny.
  • Die Blume ist das Lächeln der Pflanze. (niem.)
  • Źródło: Ausgewählte Dichtungen
  • Zobacz też: kwiat, uśmiech, roślina
 • Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie.