Zabytek – wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną.

  • Biurokraci należą prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyć.
    • Autor: André Malraux
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
    • Zobacz też: biurokrata
  • Przeświadczenie, że właśnie wytwarza się przyszły zabytek, bardzo człowieka mobilizuje.
  • Zawsze mi się wydaje, że zabytek z dawnych czasów więcej jest wart przez moment wzruszenia niż jako dokument.