Francja

państwo w Europie Zachodniej

Francjapaństwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach.

 • Co nie jest jasne, nie jest francuskie.
  • Ce qui n’est past clair, n’est pas français (fr.)
  • Autor: Antoine de Rivarol, De l’universalité de la langue française, 1784
Francja na mapie Europy
 • Francja – elegancja.
  • Opis: polskie powiedzenie; Francja, a zwłaszcza Paryż uznawany jest za stolicę światowej mody
 • Francja przegrała bitwę, ale Francja nie przegrała wojny.
 • Każdy człowiek ma dwie ojczyzny: swoją własną oraz Francję.
 • O Francjo słodka w jakiż mrok
  kryje się człowiek w trwodze przed sumieniem
  ponad miastami płyną obłoki
  gwiazdy spadają – i nic się nie zmienia
 • Pocieszam się tylko, że ta stara kurwa Francja odcierpi jeszcze za naszą krzywdę, zawsze nas zdradzała i sprzedawała!
 • Plan wojny Polski z agresorem niemieckim polegał na sojuszniczym współdziałaniu Francji z Polską. Z dwóch partnerów tego sojuszu Francja była siłą główną, my zaś jakby dodatkową. Tymczasem tak się stało, że w kampanii wrześniowej 1939 r. ciężkie działa nad Renem nie zagrały, a gdy odezwały się tam karabiny, kampania nad Wisłą była już przegrana.
  • Autor: Tadeusz Kutrzeba
  • Opis: o Francji jako sojuszniku Polski w wojnie obronnej w 1939.
  • Źródło: Mieczysław Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski (oprac.), Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, wyd. MON, Warszawa 1989. s. 381.
  • Zobacz też: Ren
 • Naprzód, dzieci ojczyzny!
  • Allons, enfants de la Patrie! (fr.)
  • Autor: Claude Joseph Rouget de Lisle
  • Opis: początek Marsylianki, ułożonej w nocy 24/25 kwietnia 1792, nazywanej wcześniej Pieśnią wojenną Armii Renu.
 • Nie można zjednoczyć narodu, który posiada 365 gatunków sera.
 • Republika Francuska jest jedna i niepodzielna.
 • Znamy z dziejów ten dziwny fenomen sympatii naszej dla kraju, który tylekroć zawiódł miłość naszą i zapłacił ją zimnym szyderstwem lub pogardą, a jednak!! z tego przywiązania nic nas uleczyć nie mogło. Nawet okrucieństwo Napoleona I i próbka w San Domingo, nawet rok 1812. Wierzyliśmy w miłość dlatego, żeśmy ją sami mieli. Było to zaślepienie…
  • Autor: Józef Ignacy Kraszewski, Przed burzą, Kraków 1988, s. 58.
  • Opis: komentarz do nastrojów Polaków w przeddzień wybuchu powstania listopadowego.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło FrancjaWikisłowniku