Flirt – część zalotów, zalotna rozmowa o podtekście erotycznym.

Édouard Manet, Père Lathuille
  • Nie pozwalam sobie na flirtowanie. To świadczyłoby o braku szacunku dla męża.
  • Z władzą nie można flirtować, trzeba ją poślubić.

Zobacz też: