Antoni Jozafat Nowak

polski franciszkanin, antropolog i psycholog

Antoni Jozafat Nowak OFM (1935-2013) – polski antropolog, duchowny katolicki, franciszkanin.

 • Ani razu nie skierował Chrystus pod adresem kobiet ostrych słów; pod tym względem miał inną postawę wobec świata męskiego, używając nieraz dosadnych zwrotów.
Antoni Jozafat Nowak OFM
 • Bóg pragnie być przez kobietę macierzyńsko dobry dla świata i dlatego ponosi ona większe konsekwencje, gdy staje się temu powołaniu nieposłuszna, gdy zabija poczęte w sobie życie. Kobieta zabijając poczęte życie niszczy własny wymiar życia!
  • Źródło: Kapłaństwo kobiety – tak i nie, Lublin 2000, s. 56–57.
  • Zobacz też: dobro, życie
 • Gdy maszerujesz z Chrystusem po wodzie, uświęcasz się Chrystusem, jeżeli maszerujesz po twardym gruncie bez Chrystusa, maszerujesz ku samozatraceniu.
  • Źródło: Myśleć Chrystusem, tom 2, Rybnik 2012, s. 190.
  • Zobacz też: Jezus Chrystus
 • Grzech to jest uderzenie w Chrystusa, w Kościół, w brata, w siostrę. Nikt nie ma prawa mówić: „Mój grzech cię nic nie obchodzi”. Nie ma grzechów prywatnych. Penitent jeśli tylko mówi w sakramencie pokuty o modlitwie, o Mszy św. mówi dużo, roztargnieniach w czasie modlitwy, a nie ma w jego sumieniu drugiego człowieka, to jest to spowiedź infantylna. Chrystus mówi, cokolwiek uczyniłem człowiekowi, uczyniłem jemu. Musi być na pierwszym miejscu człowiek, bo przez człowieka idziemy do Chrystusa.
 • Hipoteza eksplozji pierwotnej nie zdaje egzaminu. Analogicznie nie wiemy też, w jaki sposób powstała pierwsza komórka, w jaki sposób to, co żywe miałoby powstać z tego co nieżywe.
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 49.
 • Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
  • Źródło: Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
  • Zobacz też: kultura
 • Osoba bytuje od samego poczęcia i w swoim rozwoju osobniczym zmierza ku świadomości. Nawet gdyby jej nie osiągnęła z braku kory mózgowej (aencephalon), to jest osobą. Małpa nie ewoluuje, natomiast człowiek współczesny nie jest jeszcze szczytem ewolucyjnym – ewoluuje nadal. Podobno 6 miliardów komórek mózgowych „śpi”, czyli jest jeszcze nieczynnych. Jaki będzie człowiek i świat, w którym człowiek bytuje, gdy zaktualizuje całe swoje mózgowie?
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 49.
  • Zobacz też: człowiek, poczęcie
 • Papież nie ma w zakresie ordynacji kobiet żadnej władzy. Pełnomocnictwo dotyczy absolutnej wierności Prawdzie, woli Chrystusa! Niedopuszczanie kobiet do święceń kapłańskich nie jest ich dyskryminacją, lecz wyrazem wierności wobec mądrości Pana wszechświata.
  • Źródło: Kapłaństwo kobiety – tak i nie, Lublin 2000, s. 53.
  • Zobacz też: papież, władza
 • Proces stawania się istotą świadomą, zarówno w filogenezie, jak i w ontogenezie, możemy określić za T. de Chardinem (w filogenezie) i za I.A. Caruso (w ontogenezie) mianem procesu progresywnej personalizacji.
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 47.
  • Zobacz też: świadomość
 • Ostatecznie ciało zawsze musi być uległe duchowi. Istnieje duch bez ciała, ale nie sposób, by istniało ciało bez ducha. Wynika z tego, że ciało oderwane od ducha przestaje być ciałem. Powstaje pytanie, jakiemu duchowi ciało jest uległe. Może to być duch tego świata albo też Duch Święty. Ciało uległe Duchowi Świętemu, będące jego mieszkaniem, jest autentycznie wolne.
 • Świat bez śmierci jest niewyobrażalny. Wszyscy ludzie są śmiertelni, niezależnie od tego, czy mają lęk przed śmiercią, czy też nie. Z chwilą, gdy człowiek dochodzi do samoświadomości, uświadamia sobie również własną śmiertelność.
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 228.
  • Zobacz też: śmierć
 • Trzeba przyznać, że ewolucja człowieka rozumiana w linii prostej jest hipotezą wciąż trudną do przyjęcia. Należałoby wykazać, na jakiej podstawie, w świetle jakich praw biologicznych materiał genetyczny ze wzorem chromosomowym małpy przeszedł w materiał genetyczny ze wzorem chromosomowym człowieka, który jest absolutnym unikatem w środowisku przyrody.
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 47.
  • Zobacz też: ewolucjonizm
 • Tylko o istocie, która jest świadoma swego istnienia, mówimy, że umiera.
  • Źródło: Osoba. Fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 228.
  • Zobacz też: świadomość
 • Z punktu widzenia medycznego i psychologii personalistycznej człowiek umiera, gdy umiera mózgowie w sensie definitywnym.