Krzywda – wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego.

 • Który skrzywdziłeś człowieka prostego
  Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
  Gromadę błaznów koło siebie mając
  Na pomieszanie dobrego i złego,

  Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
  Cnotę i mądrość tobie przypisując,
  Złote medale na twoją cześć kując,
  Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

  Nie bądź bezpieczny.
 • Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
  obca dłoń ich też nie przekreśli
 • Zamknij okno... W ogrodzie – zbyt śpiewno.
  Oczy do snu lub do śmierci zmruż.
  Krzywda nasza kończy się na pewno!..
  Życie – mija... Wolno spocząć już...